INNOVET

Razvoj novih inovativnih metod za čezmejni razvoj in spodbujanje dualnega usposabljanja v kovinskem sektorju / Entwicklung von neuen innovativen Methoden zur grenzüberschreitenden Weiterentwicklung und Förderung der dualen Ausbildung im Metallbereich

Obmejna regija med Avstrijo in Slovenijo se sooča z velikim pomanjkanjem usposobljene delovne sile v mnogih poklicih. Podjetja vedno težje najdejo primerno in dobro usposobljeno strokovno osebje in tudi pogosto kritizirajo poklicno usposabljanje brez prakse ter razhajanje med iskalci zaposlitve in delodajalci, ki zaradi tega nastane. Stanje v obmejni regiji je zaskrbljujoče, saj v skrajnem primeru grozi preseljevanje podjetij in ljudi. Poleg povečanja ugleda vajeniških poklicev in števila vajencev ter strokovnih delavcev je cilj projekta tudi olajšati prehod med usposabljanjem in poklicem tako, da se poklicno usposabljanje prilagodi dejanskim zahtevam trga. Projekt razvija inovativne pristope za določene deficitarne poklice s poudarkom na deficitarnem poklicu kovinski tehnik (varilec). Poleg tega se določijo ukrepi za boljše poklicno usmerjanje in izvedejo aktivnosti za lažji prehod v vajeniški poklic in za osveščanje o pomenu usposabljanja za strokovne delavce. Sistem dualnega usposabljanja se izboljšuje z analizo in razvojem učnih načrtov ter inovativnimi ukrepi in se z uporabo novih metod e-učenja in kombiniranega učenja prilagaja zahtevam sedanjosti. V skladu s potrebami se učitelji in mentorji usposabljajo skupaj, pri tem pa nastaja čezmejna skupina izobraževalcev. Poleg tega sta načrtovana intenzivna izmenjava izkušenj in prenos znanja prek izkušenj z izobraževalnimi sistemi med regijami. Z vključevanjem partnerjev iz področja izobraževanja, zasebnega sektorja in socialnega partnerstva je zagotovljeno trajnostno izvajanje pristopov, razvitih v okviru projekta. Ker problematika zadeva skupni trg dela, je treba s čezmejnimi inovativnimi ukrepi poiskati skupne rešitve.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

1.176.085,96 EUR

projektni partnerji

Berufsförderungsinstitut Burgenland (vodilni partner)

Štajerska gospodarska zbornica

PALFINGER proizvodnja d.o.o.

Šolski Center Ptuj

bit media e-solutions GmbH