Innovative Location

Aufbau einer Zusammenarbeit von Gemeinden und Bürgern, um gemeinsam kommunale Dienstleistungen zu Standortmanagement und Ansiedlung von Arbeitsplätzen zu entwickeln / Vzpostavitev sodelovanja občin in občanov, z namenom skupnega razvoja komunalnih storitev lokacij in razvoja delovnih mest

V regijah izven mestnih območjih je vedno težko zagotoviti dovolj delovnih mest. S tem, ko se mnogi strokovnjaki odseljujejo, podeželje še dodatno izgublja. Občine Bruck/Mur, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Jesenice, Kapfenberg, Kidričevo, Kranj, Leoben, Mürzzuschlag, Ormož, Ptuj, Radovljica, Slovenska Bistrica, Tržič in Weiz in regije Gorenjska, Zgornja Štajerska, Vzhodna Štajerska in Podravska so zaradi tega vpliva prizadete, zato si želijo povečati sodelovanje pri iskanju skupnih rešitev. Podjetja in s tem tudi kvalificirani delavci/strokovnjaki se preseljujejo tja, kjer je za njih najbolje. Naloga upravljavcev je ustvariti optimalne pogoje za širitev obstoječih in ustanavljanje novih podjetij.

Upravitelji mestnih občin si morajo prizadevati pridobiti podjetja in strokovnjake, ki dejansko vlagajo v posamezno občino. Zato je upravljanje lokacij ena najpomembnejših storitev občine. V številnih regionalnih mestih obstaja velika potreba po podpori pri vzpostavljanju in razvijanju profesionalne strokovne službe za upravljanje lokacijskih storitev.

Projekt Innovative Locations bo združil obstoječe znanje in izkušnje, ki so na voljo, da bi prvič pripravili standardiziran priročnik s standardiziranimi orodji za profesionalno upravljanje lokacije pri čezmejnem sodelovanju v projektni regiji. Vse občine, vključene v projekt, bodo pridobile potrebne veščine, razvile strategije ter razvile in izvedle modelne ukrepe na skupni lokacijski akademiji. Da bo zagotovljena trajnost, se bo zraven sodelovanja lokalnih oblasti spodbujalo tudi konkretno sodelovanje občanov, ki jih zanima gospodarstvo. Informativni dogodki in delavnice zagotavljajo, da dvostransko sodelovanje aktivno podpirajo tudi državljani.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 2: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije

Trajanje projekta

1. julij 2018 – 30. junij 2021

vezana ESRR sredstva

1.239.698,99 EUR

projektni partnerji

Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH (Lead Partner)

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

AREA m styria GmbH