Go MED

Internacionacilizacija v Sredozemlje

Za razliko od velikih podjetij, MSP podjetjem ne primanjkuje le finančnih in človeških virov za internacionalizacijo, temveč tudi kakovostne informacije o trgih z visokim potencialom za svoje izdelke in dostop do poslovnih mrež. Ti izzivi so skupni tako avstrijskim kot slovenskim MSP na programskem območju. Naše analize so pokazale, da sredozemske države (MED) ponujajo priložnosti za mala in srednja podjetja iz programskega območja SI-AT (gospodarska rast). Avstrija in Slovenija sta med močnimi inovatorji v Evropi, večina držav MED pa spada v skupino zmernih (ES, IT, GR, HR, CY, FR) ali skromnih inovatorjev (MT, AL). Ravno s tem razlogom so proizvodi in storitve iz programske regije privlačni za izvoz na MED trge. Veliko MSP se obotavlja pri vstopu v prostor MED (kulturne ovire, pomanjkanje znanja, mreže, …).

Glavni namen Go MED projekta je, da bomo zapolnili to vrzel in izkoristili to veliko in gospodarsko močno regijo za MSP na programskem območju. Partnerji Go MED združujejo izkušnje, znanje, stiki in viri za izvajanje, s čimer bomo vzpostavili trajnostno mrežo sodelovanja s ciljno regijo (prilagamo pisma podpore) in omogočili razpoložljivost v programski regiji. Skupina Go MED bo organizirala skupne čezmejne aktivnosti (delegacije, B2B match-making, …), da se predstavi programsko regijo in MSP v državah MED. Inovativno je, da bo Go MED uporabljal obstoječe čezmejne vire (kapitalizacija projektov internacionalizacije SI-AT) v programski regiji in jih skupaj razvijal za KMU projekte internacionalizacije v sredozemski regiji (storitve usposabljanja, svetovanja in coachinga). Projekt spodbuja internacionalizacijo MSP na rastoč, gospodarsko močnen in obetajoči trg, krepi podjetja, konkurenčnost in ekonomsko zmogljivost programske regije.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. april 2020 – 31. december 2022

vezana ESRR sredstva

483.722,50 EUR

projektni partnerji

Gospodarska zbornica Slovenije (vodilni partner)

Wirtschaftskammer Kärnten

ICS InternationalisierungsCenter Steiermark GmbH

Lotrič Meroslovje d.o.o.

Ortner Lüftungs- und Klimaanlagen GmbH