Flagship Products

Intenziviranje turističnega ustvarjanja vrednosti vodilnih produktov naravne in kulturne dediščine / Intensivierung der touristischen Wertschöpfung rund um Leitprodukte des Natur und Kulturerbes

Dolgo časa je sproščeni par, ki sredi narave uživa v bazenu z vročo vodo, obdanem s paro, predstavljal tipično sliko turističnih in zdraviliških regij vzhode Slovenije in avstrijske Štajerske. Ta bi sicer lahko izvirala od koderkoli. Wellness pokrajine so namreč postale svetovni standard turistične ponudbe. Regija je tako izzvana k povečanju svoje prepoznavnosti. Prvi korak k temu je bil projekt Regio Vitalis, skozi katerega sta bili posebna regijska narava in kulinarika prepoznani kot pomembni prednosti regije in s tem postavljeni v središče. Da bi se regija konkurenčno razlikovala od drugih regij, potrebuje več kot to. To so jasno opredeljene regionalne unikatne prodajne točke (USP). Analiza je pokazala, da ima projektna regija daleč največje število termalnih in mineralnih vrelcev, največje območje pridelave jabolk in je nesporno središče proizvodnje bučnih semen v Srednji Evropi. K temu je potrebno dodati tudi druge vodilne produkte, kot sta npr. bezeg, ali med, ki so značilni za posamezne regije.
Cilj projekta Flagship Products je v kombinaciji z vodilnimi produkti razviti nove turistične ponudbe in s tem ustvariti izjemna počitniška doživetja, ki jih druga območja ne bodo mogla enostavno kopirati.
Skozi izvajanje projekta Flagship Products bo najprej oblikovano partnerstvo vzdolž celotne vrednostne verige posameznega vodilnega produkta (kmetovalci, predelovalci, trgovina, turizem, itd.), z namenom vzajemne podpore in sodelovanja pri njegovem razvoju, trženju in distribuciji. Vse aktivnosti se bodo izvajale po enoviti, bilateralno razviti metodologiji. Za termalno in mineralno vodo, jabolka in bučna semena bodo razvita skupna čezmejna partnerstva. Predvideni rezultati projekta so krepitev ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli usposabljanja, nove ponudbe produktov in doživetij v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi turistični obiskovalci regije!

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. julij 2016 – 31. december 2019

vezana ESRR sredstva

1.601.106,74 EUR

projektni partnerji

Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH (vodilni partner)

Zavod za inovativnost in podjetništvo

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota

Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o.

Tourismus-Regionalverband Oststeiermark

Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH

Regionalmanagement Südoststeiermark Steirisches Vulkanland GmbH

Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI