EXPEDIRE

EXport and Partnership for Economic Development in Internationalized REgions

„Mednarodne aktivnosti krepijo rast, dvigujejo konkurenčnost in podpirajo trajnost podjetij“. Tega stališča kooperacijskega programa se držijo tudi EXPEDIRE – projektni partnerji, ki so si zadali cilj povečati število izvoznih podjetij in čezmejnih internacionalizacijskih projektov. Tekom projekta bi se vzpostavilo/iniciiralo 10 poslovnih partnerstev ter pridobilo 50 novih MSP-jev, ki bodo pričela z izvoznim poslovanjem. Za dosego teh ambicioznih ciljev, bo ponujen kompleksen in komplementaren portfolijo storitev. Preko EXPEDIRE podjetniške skupine bo v projekt vključenih 300 MSP-jev, s čimer se bo zagotovila prilagoditev storitev potrebam ciljne skupine. Vključena podjetja bodo s pomočjo inputov aktivno sooblikovala pri oblikovanju projektne ponudbe, katera bo vključevala tudi mrežne dogodke, ki bodo podpirali čezmejna poslovna partnerstva. Prav tako bodo za področje izvoza ponujene nove podporne storitve in usposabljanja. Skupaj z Izvozno akademijo, sestavljeno iz dejanskih in spletnih modulov v angleškem jeziku, bodo preko izvedenih ukrepov vključena podjetja usposobljena za učinkovitejše spopadanje z izzivi na področju izvoza. Prav tako bodo vključena podjetja deležna individualnih podpornih storitev in svetovanj na njihovi poti na nove trge.
V okviru projekta razvite podporne strukture se bodo po zaključku projekta še nadalje nadgrajevale in bodo intenzivno uporabljene.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. april 2017 – 31. marec 2020

vezana ESRR sredstva

1.197.063,18 EUR

projektni partnerji

ICS Internationalisierungscenter Steiermark GmbH (vodilni partner)

Wirtschaftskammer Kärnten

Gospodarska zbornica Slovenije

Mariborska razvojna agencija p.o.

Ortner Reinraumtechnik GmbH