EUREVITA

Entwicklung einer nachhaltigen, grenzüberschreitenden arbeitswirtschaftlichen Struktur zur Revitalisierung kulturellen Erbes und seltener Handwerksberufe / Razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno-gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti

Obmejna regija med Slovenijo in Avstrijo ima gospodarski, zaposlitveni in kulturni prostor, ki se skupaj razvija. Skupna kulturna dediščina je najbolj izrazita v tradicionalnih, zgodovinsko razvitih obrtniških poklicih (npr. skodlar, metlar, sodar, izdelovalec suhih zidov itd.), ki so neposredno povezani s skupno kulturno dediščino regije. Veliko teh obrti se zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja javnosti ni preneslo v sodobnost, je bilo zapostavljenih pri ohranjanju in zanje obstaja velika nevarnost, da bodo pozabljene. Zaradi tega grozi propad kulturne infrastrukture (npr. gradov, dvorcev, samostanov) in druge kulturne dediščine, za ohranjanje katerih so te obrti nujne. Problematika se nanaša na celotno regijo – zato je potrebno s čezmejnimi, inovativnimi ukrepi najti skupne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu prostoru. Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, inovativnimi izobraževalnimi ukrepi in povezovanjem. Za to se razvijajo in v praksi uporabljajo učni načrti, preverjanja, certifikacije in izvedbeni ukrepi. Z dodatnim izobraževanjem obrtnikov, izboljšanimi poklicnimi svetovanji mladim, starejšim in dolgotrajnim iskalcem zaposlitve ter s sodelovanjem ustreznih institucij se ustvarja ponovno oživljena zaposlitveno-gospodarska struktura, katere cilj je trajnostno ohranjanje, posredovanje, praktična uporaba in gospodarnost teh redkih obrti. Z modernimi metodami analiziranja, dodatnega izobraževanja in svetovanja ter novimi sodelovanji institucij se bo okrepila pomembnost obrti. Z različnimi javnimi aktivnostmi in z uporabo digitalnih pripomočkov bo doseženo pozitivno dojemanje javnosti.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 1: Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije

Trajanje projekta

1. maj 2018 – 30. april 2021

vezana ESRR sredstva

1.095.395,02 EUR

projektni partnerji

Berufsförderungsinstitut Burgenland (vodilni partner)

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions

Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum