EUfutuR

Zukunft Europa – Identität, Internationalisierung und Institutionalisierung – Geopark Karawanken / Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke

Karavanke UNESCO globalni Geopark (v nadaljevanju GP) obstaja od marca 2013 in je sestavljen iz 14 občin iz obeh strani meje, ki so skupaj združene v delovni skupnosti.
Že kmalu po nastanku se je pokazalo, kljub detajlirano dorečenemu statutu, da predstavlja bilateralno sodelovanje v obliki delovne skupnosti, zaradi različnih legitimnih in finančnotehničnih nacionalnih okvirnih pogojev, velik operativni izziv.

Glavni cilji:
1.) Ustanovitev EZTS Geopark z vključenostjo ciljev ustreznih strokovnih institucij
2.) Krepitev bilateralne identitete
3.) Krepitev mednarodnega pomena Geoparka

Glavni neposredni učinki :
1) 1 Statut EZTS (občine, strokovne institucije)
2.) Vloga za ustanovitev EZTS (občine, strokovne institucije)
3.) Javno učinkoviti ukrepi za aktivno vključitev prebivalstva (prebivalstvo, šole)
4.) Osnutek AlpeAdria Geopark platforme (Geopark z vsemi partnerji)
5.) Izvedena UNESCO konferenca (Geopark partnerji in prebivalstvo)

Pristop:
1.) Moderiran proces k legitimnim in finančno-tehničnim izzivom
2.) Tematsko-specifične aktivnosti z javno učinkovitostjo

Nujnosti:
Nadaljnji razvoj Geoparka sledi izključno ciljem čezmejnega sodelovanja.

Novo/inovativno:
– Prvo medobčinsko sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS
– Tako bo Geopark prvo obmejno območje, v katerem se bo dosedaj prostovoljno sodelovanje občin spremenilo v zavezujoči program
– Skozi javno učinkovite prireditve in kreativno sodelovanje na območju se mora vzpostaviti nova oblika oz. prva bilateralna oblika sodelovanja državljanov
– Geopark bo skozi aktivno uporabo možnosti v UNESCO mreži, to dosedanjo obrobno destinacijo mednarodno pozicioniral.

Prednostna os 3

Prednostna naložba 11b
SC 2: Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije

Trajanje projekta

1. julij 2016 – 30. junij 2019

vezana ESRR sredstva

614.963,62 EUR

projektni partnerji

ARGE Geopark Karawanken (vodilni partner)

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg