E-SME

E-MSP – e-mobilnost sreča MSP

Skupni izziv projekta je povečati za MSP-je nujno krepitev čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti ter spodbujanje evropskega sodelovanja na področju inovacij, mreženja in sodelovanja pri razvoju storitev in proizvodov ter zmanjšati pomanjkanja inovacij in informacij glede (z)možnosti e-mobilnosti. Projektni cilj je izboljšanje čezmejne konkurenčnosti in inovativnosti MSP-jev na področju e-mobilnosti preko prenosa znanja, razvoja storitev, izgradnje omrežja in demonstracije. Širši projektni cilj Krepitev čezmejne konkurenčnosti… je po definiciji brez čezmejnega sodelovanja nedosegljiv. Vsi dosežki in neposredni učinki so čezmejni in dvojezični. Glavni neposredni učinki projekta so 17 dogodkov za prenos know-howa s področja E-mobilnosti, transfer dobrih praks za MSP, ugotovitev izhodiščnega položaja, pregled branže na področju E-mobilnosti, konkretni pilotni modeli za MSP za storitve/produkte, dve čezmejni elektro-dirki, eno E-MSP omrežje in ena EU-študijska tura. Glavne ciljne skupine so MSP-ji, podjetniki, raziskovalci, izobraževalci, javne službe, področna združenja, interesne skupine, NVO in ostala zainteresirana javnost. Za MSP/podjetnike se bo prvič odprla možnost na področju e-mobilnosti za čezmejno in strateško preučitev tržnih pristopov. Tako bodo nastali inovativni pilotni modeli za MSP na področju storitev, produktov ter aktivno e-MSP omrežje.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 2: Širitev baze inovativnih podjetij v programskem območju

Trajanje projekta

1. juli 2016 – 30. juni 2019

vezana ESRR sredstva

724.249,75 EUR

projektni partnerji

Energieregion Oststeiermark GmbH (vodilni partner)

Razvojni center Murska Sobota

Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota

TU Graz – Technische Universität Graz

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj