Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za prijavitelje

Delavnici za prijavitelje v okviru 2. roka za oddajo projektnih predlogov

kolaz

Slike z delavnice v Radencih (Slovenija) – 9. junij 2016

V okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Prva delavnica za prijavitelje v okviru 2. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je potekala v četrtek, 9. junija 2016 v hotelu Radin v Radencih. Druga, po vsebini enaka delavnica, je bila izvedena v ponedeljek, 13. junija 2016 v hotelu Seepark v Celovcu na avstrijskem Koroškem.

V okviru delavnic sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, poteku 1. roka Javnega razpisa in povzela najpogostejše administrativne napake, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.

Obeh delavnic se je udeležilo nekaj več kot 140 udeležencev, kar še vedno kaže na velik interes potencialnih prijaviteljev. Drugi rok za oddajo projektov bo potekel 27. julija 2016. Naslednji, tretji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku leta 2017.

kolage

Slike z delavnice v Celovcu (Avstrija) – 13. junij 2016