Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za prijavitelje

Delavnici za prijavitelje v okviru 1. roka za oddajo projektnih predlogov

kolaz

Slike z delavnice na Brdu pri Kranju (Slovenija) – 12. januar 2016

V okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 sta bili izvedeni dve delavnici, namenjeni potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Prva delavnica za prijavitelje v okviru 1. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je potekala v torek, 12. januarja 2016 v kongresnem centru Brdo pri Kranju. Druga, po vsebini enaka delavnica, je bila izvedena v četrtek, 14. januarja 2016 v gradu Seggau na avstrijskem Štajerskem.

V okviru delavnic sta organ upravljanja in skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavila program sodelovanja, podala informacije o javnem razpisu, predstavila pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji vnesli in oddali projektne vloge.

Obeh delavnic se je udeležilo nekaj več kot 360 udeležencev, kaj kaže na velik interes potencialnih prijaviteljev. Prvi rok za oddajo projektov je 12. februar 2016. Naslednji rok za predložitev projektnih predlogov se predvideva v začetku druge polovice leta 2016.

kolaz

Slike z delavnice v Seggau-u (Avstrija) – 14. januar 2016