Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za prijavitelje

Organ upravljanja in Skupni sekretariat bodo občasno organizirali delavnice za prijavitelje, ki bodo pokrivale naslednje teme:

  • predstavitev Javnega razpisa ter razpisne dokumentacije
  • upravičenost izdatkov
  • informiranje in obveščanje
  • eMS