Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje v okviru 5. roka za oddajo projektnih predlogov

Slike z delavnice v Slovenj Gradcu (Slovenija) – 3. junij 2019

V okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Delavnica za prijavitelje je potekala v ponedeljek, 3. junija 2019  v prostorih Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu (Slovenija).

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih štirih rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. 

Vabilo na delavnico

Vabilo na delavnico 3-6-2019