Slide background

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Slide background

Delavnice za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje v okviru 4. roka za oddajo projektnih predlogov

Slike z delavnice v Lipnici (Leibnitz, Avstrija) – 19. september 2018

V okviru 4. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 je bila izvedena delavnica, namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov. Delavnica za prijavitelje je potekala v sredo, 19. septembra 2018  v hotelu Alte Post v Lipnici (Avstrija).

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih treh rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Drugi del delavnice je potekal v manjših skupinah po prednostnih oseh. Delavnice se je udeležilo nekaj manj kot 50 udeležencev.

Vabilo na delavnico

Vabilo na delavnico 19-9-2018