COMMON ACCESS 2

COMMON ACCESS 2

Podjetja so zaradi majhnosti domačega trga dolgoročno omejena s potrebnimi viri in želenimi prihodki ter so prej ali slej prisiljena vstopiti na tuje trge, za kar pa jim primanjkuje znanja, saj se:

  1. poslovanje na mednarodnem nivoju razlikuje od domačega in
  2. proces internacionalizacije majhnih podjetij poteka drugače kot pri velikih podjetjih.

SKUPNI IZZIV projekta je tako usmerjen v vpeljavo novih digitalnih rešitev za potrebe zagona internacionalizacije MSP s pomočjo mreže vzpostavljenih Digitalnih inovacijskih središč z pilotnim testiranjem na trgu Poljske (podpisana pisma o podpori).

SPLOŠNI CILJ projekta je povečanje števila internacionaliziranih MSP v čezmejnem območju, s poudarkom na podjetjih, ki ponujajo izdelke in storitve na področju Industrije 4.0 oz. digitalizacije procesov, kar pogojuje posebne zahteve za vstop na tuji trg.

GLAVNI OUTPUTI projekta so vezani na testiranje digitalnih orodij – 1 spletni on line interakivni zemljevid, 1 platforma za izmenjavo znanj in informacij; identifikacija dobrih praks in digitalnih orodij na 7 tematskih področjih z e-učnim gradivom, izvedba tematskih delavnic, skavting podjetij in vključitev vsaj 5 MSP v fazo testiranja aktivnosti internacionalizacije na Poljski trg, kjer se bodo opravile tržne raziskave, produktne inovacije, oblikovanje poslovnih modelov ter organizacija mednarodnih srečanj na Poljskem.

INOVATIVNOST PROJEKTA se kaže v modelu internacionalizacije, ki bo v podporno mrežo vključeval »Digitalna inovacijska vozlišča« s podpornim programom digitalnih orodij s pomočjo katerih se bo omogočil dostop do pravih informacij, primernih partnerjev, rešitev optimizacije poslovnih procesov, krajšanje krivulje učenja in predvsem zmanjšanje tveganja poslovanja na Poljskem.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 3: Povečanje stopnje internacionalizacije podjetij, zlasti MSP v programskem območju

Trajanje projekta

1. januar 2020 – 31. december 2022

vezana ESRR sredstva

499.844,88 EUR

projektni partnerji

POMURSKI TEHNOLOŠKI PARK d.o.o. (vodilni partner)

CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH

Fachhochschule Kärnten, gemeinnützige Privatstiftung

ROBOTEH, avtomatizacija in robotizacija d.o.o.

AUGMENSYS GmbH