MEDNARODNA ZNANSTVENA IN STROKOVNA KONFERENCA NA TEMO SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI MENEDŽMENT v okviru projekta REGIO HELP

V torek, 27. novembra je v Voitsbergu potekalo srečanje 121 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij iz pomurske regije, okrožja Voitsberg ter študentov iz Maribora. Udeležence konference je združila želja po pridobivanju novih znanj s področja socialnega in zdravstvenega upravljanja ter potreba po povezovanju znanosti s praktičnimi izkušnjami. Po dobrodošlici Johannesa Huberja, direktorja Haus des Lebens in Elisabeth Maderbacher, vodje projekta Regio Help, je okrožni glavar mag. Hannes Peißl izrazil željo po nadaljevanju uspešnega čezmejnega sodelovanja. Za predstavitev predavateljev in povezovanje znanstvenega dela konference je skrbel izr. univ. prof. dr. Borut Milfelner.

Najprej sta univ. prof. Erwin Ott, dr. med., predstojnik Univerzitetne klinike za nevrologijo v Gradcu in univ. prof. za nevrologijo Eva Körner, dr. med., Univerzitetne klinike za nevrologijo v Gradcu v svojem predavanju “Če možgani zatajijo in psiha noče sodelovati” govorila o nevroloških boleznih, kot so depresija, možganska kap in demenca. V nadaljevanju je doc. dr. Branka Zolak Poljaševič, Univerza v Banja Luki, v svojem prispevku predstavila vpliv stresa na odločitev o zamenjavi delovnega mesta. Prav tako je vpliv stresa na delovnem mestu in vlogo vodje opisal tudi univ. prof. dr. Paul Jimenez, iz Univerze v Gradcu.

Izr. univ. prof. dr. Simona Šarotar Žižek in red. univ. prof. dr. Damijan Mumel z Univerze v Mariboru sta poudarila pomen samodeterminacije zaposlenih za dobro počutje na delovnem mestu. Dr. med. Hans Zeiringer, iz Psihosocialnega centra Voitsberg pa je predstavil samodistanciranje in samotranscendenco kot pogoja za sposobnost samoodločanja. Nato sta red. univ. prof. dr. Damijan Mumel in izr. univ. prof. dr. Aleksandra Pisnik iz Univerze v Mariboru predstavila rezultate raziskave, ki se ukvarja s pomembnostjo kakovosti informacij za uporabnika pri iskanju informacij o zdravstvenih in socialnih storitvah. Direktor Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota uni. dipl. ekon. Peter Beznec je socialne in zdravstvene institucije predstavil v luči (ne)izkoriščenega razvojnega potenciala regije.

Popoldanski, strokovno podkrepljen del je ing. Martin Kahr otvoril z razmišljanji o digitalizaciji v socialnem in zdravstvenem sektorju ter pojasnil vzroke za vzpostavitev iskalnika Luiii. Jasmina Kolbl iz Škofijske Karitas Murska Sobota in Sabine Spari iz sestrske organizacije Caritas Steiermark Mitte, sta predstavili delovanje svojih institucij, ki ju povezuje prostovoljstvo in pomoč sočloveku. Na kakšne ovire v procesu vključevanja v delovno okolje naleti invalidna oseba, je na podlagi svoje osebne izkušnje slušatelje seznanila Anja Rešeta iz Sončka – Mariborskega društva za cerebralno paralizo. Ob koncu strokovnega dela je vodja oddelka za socialno delo v Voitsbergu mag. Gerhard Löffler predaval o vlogi lokalnega upravnega organa na področju zdravja in socialnih zadev.

Na zaključni “okrogli mizi”, ki jo je vodil Rudolf Kahr, generalni direktor Haus des Lebens in vodja projekta Regio Help, je bila osrednja tema prenos znanja iz znanosti in strokovnih krogov v vsakdanje življenje institucij in posameznikov, ki delujejo na področju zdravstva in socialne oskrbe. Z željo, da bi bila ta mednarodna znanstvena in strokovna konferenca začetek serij konferenc in dvostranskega sodelovanja naših regij tudi v prihodnje, se je ta zanimiv in poučen dan končal.

SM@RT-TEC 2030 Konferenca – Izvedite več o najpomembnejših izzivih in priložnostih v prihodnosti

Napredek ne pomeni izboljšanje tega, kar je bilo, temveč pripravljenost na to, kar bo“. (Khalil Gibran)

Pod naslovom SM@RT-TEC 2030 bo 30. januarja 2019 v okviru projekta GO 2 BENELUX AND SCANDINAVIA na Univerzi uporabnih znanosti Koroška v Villachu potekala prva delavnica na temo „Mednarodni prenos tehnologij in znanja“.

Teme, s katerimi se ukvarjamo in jih spremljamo sedaj in v prihodnje bodo predstavljene mednarodnemu občinstvu, ki ga bodo sestavljali oblikovalci politik, zainteresirane strani in bodoči partnerji. Dogodek za mednarodno izmenjavo izkušenj, mreženje in generiranje novih idej ter sodelovanje v osrčju Evrope. Prosimo pošljite svojo brezplačno, zavezujočo prijavo na a.ottacher@fh-kaernten.at.

Veselimo se, da bomo vas in vaše projektne partnerje lahko pozdravili pri nas in vam pošiljamo prijetne pozdrave iz Avstrijske Koroške.

Agenda dogodka

 

21 projektnih vlog oddanih v četrtem roku za predložitev projektnih vlog

V sredo, 28. novembra 2018, se je zaključil četrti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru četrtega roka so prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirali za preostanek sredstev ESRR – dobrih 2,2 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 21 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 9 mio EUR ESRR.

Študenti Alpen-Adria-Universität Klagenfurt na strokovni ekskurziji na Goriškem

9. novembra 2018 so študenti univerze Alpen-Adria Universität Klagenfurt (Inštitut za geografijo in regionalne raziskave) iz Avstrije v okviru seminarja “Možnosti za gospodarski razvoj obmejnih regij v EU” obiskali Univerzo v Novi Gorici in podjetje Pipistrel Aircraft d.o.o..

Skupina 12 študentov je, skupaj s predstavnico KWF – Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, mag. Evo-Mario Wutte-Kirchgatterer, v okviru strokovne ekskurzije obiskala goriško regijo, da bi prejeli vpogled v različne pobude v tej regiji, zlasti v zvezi s projekti EU/Interreg. V okviru obiska je prorektor Univerze v Novi Gorici, prof. Dr. Mladen Franko, pozdravil študente in predstavil univerzo. Zanimiv vpogled v izvajajoč ter že zaključen projekt Interreg so študenti pridobili s predstavitvijo projekta RETINA (Interreg SI-AT 2104-2020) in projekta CITIUS (Interreg S-IT 2007 do 2013) s strani Doc. Dr. Barbara Ressel. Aljaž Rener, vodja projektne pisarne Univerze v Novi Gorici, je govoril o pomenu programov Interreg za svojo institucijo. Vrhunec ekskurzije je bil obisk podjetja PIPISTREL. Na koncu so študentje spoznali Laboratorij za raziskave materialov univerze na lokaciji v Ajdovščini. Veliko fascinacijo je dosegel prof. Dr. Samo Stanič s predavanjem na temo “New atmospheric monitoring devices and techniques for Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes“. Dan je prinesel veliko novih vtisov o regiji, ki mnogim študentom še ni bila znana. Na ta način je sestanek prispeval k premagovanju meja in vključevanju znoraj EU.

Tovrstna strokovna ekskurzija je potekala že drugič v tem programskem obdobju. Lani so študentje obiskali organ upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Ljubljani; letos pa je bil poudarek na projektih.

EXPEDIRE EXPORT ACADEMY spletni semiar v živo: Uspešna pogajanja z nabavnimi specialisti!

So vam včasih odločitve kupcev uganka? Pri našem naslednjem spletnem seminarju v živo na temo „Uspešna pogajanja z nabavnimi specialisti!“  (četrtek, 22. novembra 2018 od 13.00 do 14.00 ure), vam bo strokovnjak Brendan Lenane, MBA zapual 10 zlatih pravil o nabavi. 

Bodite zraven in se brezplačno prijavite na: academy.ic-steiermark.at 

(Če še niste registrirani pri EXPEDIRE EXPORT Academy platformi, le to prosim najprej storite, nato pa se lahko samo z enim klikom prijavite na spletni seminar.)

Program

Predstavniki revizijskega organa in revizijskih teles iz Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Slovenije seznanjeni s posodobitvami informacijskega sistema eMS

Ljubljana, 7. november 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja in skupnih sekretariatov (JS) za programe čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska, Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Interreg V-A Slovenija-Hrvaška je za predstavnike Skupin revizorjev organizirala predstavitev posodobitev elektronskega sistema spremljanja (eMS) in nalaganja dokumentov v le-tega.

Predstavitve so se udeležili predstavniki revizijskih teles iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in revizijskega organa iz Slovenije ter organa za potrjevanje. Podrobneje so jim bile predstavljene razlike med verzijama eMS-a 4.1.1 in prejšnjo 3.5.1 ter nalaganje dokumentov kot prilog v različnih stopnjah delovnega procesa (prijavnica, izdatki, poročila o napredku partnerja, poročila o napredku projekta, priloge JS/kontrolni seznami, kontrole in ugotovitve ter priloge organa za potrjevanje).

Poudarki predstavitve in sestanka so bili na spoznavanju nove verzije eMS-a ter prilog, ki jih revizorji pregledujejo ob izvajanju svojega dela. To bo pripomoglo h kvalitetnejšemu upravljanju in nadzoru programov.

Vabilo na grajski bazar v okviru projekta 321 go

Povezovanje – ključ do novih poslovnih idej in inovacij

V okviru projekta ABS Network uspešno izvedeno poslovno srečanje

V torek, 2.10.2018 je na Tehnični univerzi v Gradcu potekalo prvo poslovno srečanje v okviru projekta ABS Network v Avstriji. Številni obiskovalci so izkoristili enkratno priložnost za ogled primera dobre prakse – namreč, projektni partnerji TU Graz, Talum d.d. in Tiko Pro d.o.o. so predstavili rezultat uspešnega sodelovanja med gospodarstvom in raziskovalno sfero – in mreženje z drugimi podjetji in raziskovalci. Dogodka se je udeležil tudi mag. Dušan Pšeničnik, ekonomski svetovalec, vodja gospodarskega oddelka na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju, saj sta nenazadnje slovensko in avstrijsko gospodarstvo tesno povezana.

“V prihodnosti nas čakajo še trije podobni dogodki v okviru projekta. Vabljeni, da se nam pridružite!”

Več informacij o projektu vam je na voljo na ABS Network.

Copyright: Sportida / Vid Ponikvar

Ob dnevu evropskega sodelovanja 2018 doživeli čezmejni Geopark Karavanke

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT so prejšnji teden po vsej Evropi že sedmo leto zapored potekale prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2018 (EC Day 2018). Cilj je bil predstaviti projekte in programe, ki jih države članice uresničujejo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Letos so dogodki potekali pod sloganom Painting our future together, s čimer se je želel poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju in vpliv le-teh pri oblikovanju skupne prihodnosti. Slovenija in Avstrija sta v sodelovanju izvedli številne uspešne čezmejne projekte, ki tvorijo identiteto obmejnega prostora. Nekaj rezultatov z območji Slovenije in Avstrije so v petek, 21. septembra 2018 spoznali tudi udeleženci čezmejnega dogodka »Doživeti čezmejni Geopark«, ki ga je program sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v obdobju 2014-2020 organiziral v sodelovanju s programskim partnerjem deželno vlado Koroške (Amt der Kärntner Landesregierung) in projektnim partnerjem Geopark Karavanke/Karawanken.

Skupina več kot 360 udeležencev, ki so prispeli z organiziranim avtobusnim transferjem iz programskega območja in lastnim prevozom, se je zbrala v Mežici na Koroškem. Uvodoma so jih pozdravili mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja programa, in mag. Suzana Fajmut Strucl, direktorica Podzemlja Pece d.o.o., ter mag. Gerald Hartman, direktor Geoparka Karawanke. Po prikupnem vložku mežiškega osnovnošolskega pevskega zbora je sledil ogled Podzemlja Pece – mežiškega rudnika – in predstavitev projekta EUfutuR, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Udeleženci so se nato podali na pot čez mejo, kjer so se z vzpenjačo povzpeli na Peco. Po predstavitvi projektov NaKult in Nature Game ter kratkem panoramskem sprehodu sta udeležence pozdravila in nagovorila predstavnika avstrijske in slovenske strani, in sicer 2. predsednik deželnega parlamenta, župan Jakob Strauß, in Dimitrij Pur, namestnik vodje organa upravljanja programa. Navzoče so pozdravili tudi osnovnošolci evropske šole Šmihel in jim s pevskim vložkom popestrili kosilo. Dogodek se je zaključil s skupnim druženjem pred kočo na Peci in je tako predstavljal izjemno priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti.

Uspešno izvedena delavnica za prijavitelje

Danes, v sredo, 19. septembra 2018, je bila v Lipnici (Avstrija) izvedena delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih treh rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge. Delavnice se je udeležilo nekaj manj kot 50 udeležencev.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj več kot 2,3 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. četrti rok za oddajo projektov bo potekel 28. novembra 2018 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.