Sodelujte v prvem javnem posvetu čezmejnega programa Slovenija-Avstrija

Vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o predhodnih strateških usmeritvah, vabimo, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi SPLETNA ANKETA oz. se udeležite spletnih seminarjev, ki bosta potekala: 

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Vožnja z novo e-kočijo na Festivalu Stare trte v Mariboru

Univerza v Mariboru je skupaj z RIS Dvorcem Rakičan, v okviru Festivala Stare trte v Mariboru organizirala študijsko turo. Dogodek je potekal v sklopu čezmejnega projekta E-Carriage4CBST, ki ga sofinancira Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija. Univerza v Mariboru v projektu deluje kot projektni partner, RIS Dvorec Rakičan pa kot vodilni partner. Projekt E-Carriage4CBST si med drugim prizadeva razviti nov električni pogonski sklop za kočije, s pomočjo katere bo mogoče izvesti turistične prevoze za večje število udeležencev, na daljših poteh in po gričevnatih območjih. 

Cilj projekta je prikazati potenciale tovrstne hibridne e-kočije za nove turistične produkte. Ker je Maribor obdan z vinorodnimi griči, nudi izvrstno kuliso za razvoj novih in atraktivnih turističnih produktov, ki so osnovani na novi e-kočiji. Za potrebe projekta je že bila izdelana ena hibridna e-kočija, ki je v lasti RIS Dvorca Rakičan – prav s to kočijo je bila 17.9. 2020 tudi izvedena študijska tura. 

Ta se je pričela na Lentu od koder so se udeleženci ture z e-kočijo zapeljali proti Malečniku, kjer so si ogledali posestvo Sončni raj in Fontano Vin. Pot so nadaljevali do Hiše Joannes Protner in Vinarstva Markuš, v nadaljevanju je sledil razgled nad Mariborom in ogled Cerkve na Gorci. Vožnja s kočijo se je zaključila pri spodnji cerkvi v Malečniku. Študijske ture so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev, predstavniki skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg Slovenija- Avstrija in drugi deležniki, med drugim tudi mariborski župan Saša Arsenovič.  

Dogodek je bil v živo predstavljen tudi v jutranji oddaji Dobro jutro na nacionalnem programu RTV Slovenija. Prispevek, si lahko ogledate na sledeči povezavi: RTV Slovenija Dobro jutro.

Medijska prispevka o dogodku sta na voljo na: 

YOUIND – SKUPNI ZAGONSKI SESTANEK USMERJEVALNE SKUPINE IN DELEŽNIKOV

23. in 24. septembra 2020 je projektni partner 4 – Občina Idrija – gostil dvodnevno delavnico za člane usmerjevalne skupine in regionalne deležnike z namenom povezovanja deležnikov iz obeh regij – Idrije in Štajerske železne poti – in ustvarjanja temeljev za pilotne akcije, ki bodo izvedene v okviru projekta.

Srečanja so se udeležili vsi projektni partnerji, prav tako pa je bilo na sestankih in dodatnih aktivnostih, ki so  potekale v tipičnem industrijskem okolju, prisotnih veliko deležnikov iz obeh regij. Slovenski deležniki so podpisali regionalni memorandum, v katerem so se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju.

Akademska partnerja, Univerza v Gradcu in ZRC SAZU, sta predstavila povzetek dosedanjih raziskav, čemur je sledila diskusija partnerjev in deležnikov o tem, kako naj bi potekale pilotne akcije.

Delavnica je bila uspešna, saj je omogočila partnerjem in deležnikom, da so se osebno srečali, vzpostavili bilateralne povezave in ustvarili skupine deležnikov, ki bodo sodelovale v prihodnje.

 

 

 

Ob praznovanju Dneva evropskega sodelovanja in 30-letnice programov Interreg z dravskim splavom od Lavamünda do Dravograda

Letos, natančneje 21. septembra 2020, že devetič zapored pod pokroviteljstvom Evropske komisije potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. Danes smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na čezmejnem območju slovenske in avstrijske Koroške. Ob istočasnem praznovanju 30-letnice programov Interreg smo, v duhu trajnosti in povezovanja, zasadili po dve drevesi na vsaki strani meje.

Letošnje prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) povezujejo tri tematske sklope; zelena in podnebno nevtralna Evropa, mladi in vsi imamo soseda. Z dogodki želimo organizatorji poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. V letu 2020, pa na ravni Evropske unije, obeležujemo tudi 30 let delovanja programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi steber kohezijske politike. Tovrstni programi zagotavljajo okvir za izvajanje skupnih ukrepov, spodbujajo regije in države k reševanju skupnih izzivov ter spodbujajo skladen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v čezmejno okolje, kjer so se, oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Dogodek, ki je bil izveden na čezmejnem območju slovenske in avstrijske Koroške, je potekal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020, v sodelovanju z avstrijskimi programskimi partnerji, Deželno Vlado Koroške (Amt der Kärntner Landesregierung) in Kärntner Wirstchaftsförderungs Fond (KWF) ter projektnimi partnerji. V okviru dogodka sta bila predstavljena tudi dva projekta sofinancirana v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija, NaKult in SMART Tourist, ki sta lep dokaz uspešnega čezmejnega sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja obmejnih regij.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka SVRK, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Čezmejno sodelovanje je še posebej v teh časih pomembno ogrodje za vzdrževanje dobrih medsosedskih odnosov ter dodatna finančna vzpodbuda za organizacije in institucije na obmejnih območjih, je pred slavnostno zasaditvijo dreves povedala mag. Nina Seljak, vodja Organa upravljanja zadevnega čezmejnega programa.

Letošnji dan evropskega sodelovanja je sicer potekal nekoliko okrnjeno in je bil po obsegu in izvedbi prilagojen situaciji vezani na COVID-19, pa vendar je osrednja aktivnost današnjega dogodka bila trajnostno naravnana. Slavnostna zasaditev lipe in bukve na obeh straneh meje predstavlja simbolni pogled v prihodnost, investicijo s katero se, tako kot skozi projekte trudimo, da bi na programskem območju pustili trajnostni pečat ter s konkretnimi rešitvami pozitivno vplivali na razvoj in življenje na obmejnem območju. Udeleženci so se iz ene strani odpravili na drugo stran meje z dravskim splavom, ki z vožnjo skozi čudovito naravno kuliso reke Drave in njene okolice, povezuje kraja Lavamünd in Dravograd.

Programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti postajajo iz leta v leto vedno bolj prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju.  Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Avstrijo po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021- 2027, kar odpira potencial za številne nove učinkovite rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka si lahko ogledate tukaj.  

Video dogodka si lahko ogledate tukaj.

30 let Interreg-a: vsi imajo soseda – iščejo se umetniška dela!

Kjer koli že ste, eno je gotovo: imate soseda. Naj bo to doma, na vašem delovnem mestu vedno se najde kdo, na katerega se lahko obrnete, se pogovorite in ki vam lahko pomaga. Še več: v vsaki povezavi, zlasti to velja za sosesko, je vedno priložnost, da skupaj dosežemo nekaj večjega. Ta misel zaznamuje naše delo v Interreg-u že 30 let.

Kaj nam pomeni soseska? Ključ do blaginje, priložnost za širšo perspektivo, ohranja nas odprte, nas spodbuja, da verjamemo v kulturno raznolikost in nas obdaruje z doživljenjskimi prijateljstvi.

Kaj vam pomeni soseska? Programi Interreg Avstrija-Madžarska, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Avstrija smo se združili, da bi to ugotovili v okviru natečaja! Kot vemo, obstaja več milijonov načinov, kako izraziti svoja čustva, zato je vse, kar vam je treba storiti le, da ustvarite nekaj, kar vas spominja na povezanost ali izraža vaše misli o soseščini.

Ko dokončate svoje umetniško delo, naj bo to slika, risba, fotografija, videoposnetek ali celo pesem, je vse, kar morate storiti to, da se prijavite preko našega spletnega prijavnega obrazca in naložite svoj izdelek! Za nas so enako dragocene vse prijave, vendar ne bi šlo za pravi natečaj, če ne bi razglasili zmagovalcev. Izbranih bo 6 zmagovalcev, ki bodo nagrajeni s promocijskimi izdelki vseh treh programov ter izkušnjami v naravi, ki jih ponujajo naši projekti.

Naredite tisto, kar vas osrečuje in ustreza sloganu “Vsak ima soseda”.

Ste pripravljeni? Kliknite tukaj, da se zdaj prijavite!

Pogoji sodelovanja

Razpis za umetniška dela

Usmerjen 7. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 28. 9. 2020

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Skladno s sklepom 2, 16. pisne procedure je Odbor za spremljanje sklenil, da se dne 27. 7. 2020, na spletni strani programa, objavi usmerjen sedmi rok javnega razpisa za oddajo projektov. 

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 7. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 28. septembra 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR. 

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. 

Otvoritev OLIMPLINE (zipline) v Črni na Koroškem

V soboto, dne 4.7.2020 je ob 11. uri v centru Črne, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, potekala otvoritev OLIMPLINE (Zipline). V poklon sedmim domačim olimpijcem se je nova atrakcija poimenovala Olimpline. V okviru otvoritve so olimpijci iz Črne Zipline tudi preizkusili. Olimpline (Zipline) je del skupnega čezmejnega projekta „Naravni-geološki igralni prostor Peca“ z akronimom NatureGame, zasnovanega pod strategijo Geoparka Karavanke, ki se izvaja v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

OLIMPLINE v Črni na Koroškem je najdaljši neprekinjen Zipline v Sloveniji. Zardi poteka jeklenice preko Periadriatske prelomne cone obiskovalci potujejo neposredno iz Evrope v Afriko. Na štartno razgledni ploščadi so postavljene interpretacijske table, ki predstavljajo bogato geodiverziteto Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Najvišja točka Olimpline se nahaja 200 metrov nad tlemi, njegova dolžina pa znaša 1.260 metrov.

Nov turistični produkt skupaj s ponudbo vseh partnerjev okoli gore Pece, ki sodelujejo v skupnem čezmejnem projektu z akronimom »NatureGame«, je zaradi svoje privlačnosti “turistični motor” za skupna naravna doživetja v Geoparku Karavanke.

30 let Interreg-a

Kot drugi steber kohezijske politike je Interreg v središču evropskega duha, saj regije in države spodbuja k spopadanjem z izzivi, ki jih lahko rešijo le s skupnim sodelovanjem. Kampanja ob 30. obletnici Interreg-a poteka skozi vse leto 2020, njene glavne teme so »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

V okviru vsake izmed predlaganih tem je predstavljenih 30 najboljših dosedanjih projektov in dosežkov programov sodelovanja med državami EU na nivoju obmejnih pokrajin oziroma regij.

Obiščite spletno stran programov Interreg, da se seznanite z veliko zanimivimi dejstvi in dejavnostmi, med drugim tudi virtualno razstavo v treh vodilnih temah sodelovanja: »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

Spletno stran Interreg.eu si lahko ogledate z klikom na spodnji zemljevid.

 

 

 

 

 

 

Virtualno razstavo si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Otvoritev najdaljšega zipline-a v enem kosu!

Občina Črna na Koroškem, vodilni partner F.S. Immobilienverwaltungs GmbH in Karavanke UNESCO Globalni Geopark vabijo v okviru projekta NatureGame na otvoritev OLIMPLINE (Zipline), ki bo potekala v soboto, 4. julija 2020 ob 11.00 uri, v centru Črne na Koroškem.

VABILO

Slovenija in Avstrija vabita na povezana doživetja v Karavanke

Območje Karavank v juniju praznuje zaključek čezmejnega projekta za razvoj trajnostnega turizma, imenovanega Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Po treh letih strateškega razvoja, investicij, izobraževanj in produktnega razvoja bodo čezmejno sodelovanje 12 slovenskih in avstrijskih partnerjev na območju zahodnih Karavank obeležili z raznolikimi aktivnostmi za obiskovalce: območje ponuja številne možnosti aktivnega oddiha za pohodnike in kolesarje, svoja doživetja pa bodo lahko prijavili tudi v foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah«.

Foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah« je namenjen odkrivanju pohodniških in kolesarskih aktivnosti, ki jih ponuja 12 občin v Sloveniji in Avstriji na območju zahodnih Karavank. Obiskovalci lahko sodelujejo v foto in video natečaju z objavo fotografij in kratkih video posnetkov na družabnih omrežjih Instagram, pri čemer uporabijo tri ključnike: #karavanke #karawanken in #AlpeAdriaKaravankeKarawanken, in Facebook, na katerem objavijo fotografijo v virtualnem dogodku »Mesec doživetij v Karavankah«. Najmanj 10 finalistov natečaja bo ustvarilo skupni predstavitveni video spot, ki bo namenjen nadaljnji promociji območja, ki do sedaj ni imelo skupnega nastopa na turističnem zemljevidu. 4 ambasadorji natečaja bodo prek družabnih omrežij spodbujali obiskovalce, da v Karavankah doživijo pristen stik z naravo in da svoja pristna doživetja delijo z drugimi.

Karavanke imajo prednost, da so blizu večjih mest, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Razpršenost turistične ponudbe pod vrhovi grebena omogoča turistični razvoj na lokalni ravni, s skupnim projektom pa se želi Karavanke postaviti ob bok velikim gorskim destinacijam. Z naravnimi danostmi in pristnimi doživetji partnerji želijo, da Karavanke s svojo ponudbo postanejo vzorčni primer povezovanja dveh držav, ki sta v Evropi prepoznavna kot bisera trajnostnega in gorskega turizma.

Vse podrobnosti o aktivnostih v »Mesecu doživetij v Karavankah« lahko spremljate na Facebook strani Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Zaključni novinarski dogodek projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken bo 15. julija 2020 ob premieri predstavitvenega video spota »Mesec doživetij v Karavankah«, ki ga bodo ustvarili obiskovalci v foto in video natečaju.