Z obeh strani na sani!

V okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken slovenski in avstrijski partnerji skupaj razvijajo trajnostne turistične produkte in specializirano čezmejno turistično ponudbo.

V soboto, 8. februarja 2020, bomo, s stransko aktivnostjo pod sloganom »Z obeh strani na sani!«, na dogodku »Dneva teka na smučeh na Jezerskem«, ki je v okviru niza zimskih doživetij v Karavankah organiziran v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, sodelovali tudi predstavniki Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Na dogodku se bodo udeleženci lahko preizkusili v klasični in drsalni tehniki teka na smučeh. V popoldanskem dogajanju se bodo vrstile različne aktivnosti gibanja v snegu. Udeleženci so bodo lahko med drugim tudi v dvoje preizkušali v igrah sodelovanja na saneh. Najhitrejše in najspretnejše čaka presenečenje. Tovrstna aktivnost je le ena v nizu predstavitev rezultatov projektov s katerimi želimo v okviru programa »povedati« svojo zgodbo in s tem zgodbo projektov na čezmejnem območju. V primeru Alpe Adria Karavanke/Karawanken je sodelovanje malih občin privedlo do preboja, ki ga brez tega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči.

V februarju in marcu bodo v tem sklopu potekali še trije dogodki, in sicer dan zimskih doživetij v Šentjakobu (1. februar 2020), turno smučanje na Tromeji (28. februarja 2020) in zimska pravljica pod Stolom (22. in 23. marec 2020). S tovrstnimi dogodki se še dodatno poudarja pomen čezmejnega sodelovanja.

Bodite del »zgodbe« tudi vi in se nam pridružite na »Dnevu teka na smučeh«, ki bo potekal 8. februarja 2020 na Jezerskem.

VABILO

„SPread The Karawanks“: LITERATURA razširja obzorja

Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.

Liharda Kamenska (nemško Hildegard von Stein), rojena okrog leta 900, je bila ena redkih žensk srednjega veka, ki je igrala aktivno vlogo v družbi. Ljudje na Južnem Koroškem so jo spoštovali in jo še spoštujejo zaradi njene dobrodelnosti in predanosti revnim in bolnim. Liharda, zgodovinska osebnost iz 10. stoletja, se pravi še iz dobe Karantanije, je imela pomembno vlogo kot posrednica med nemškim in slovenskim prebivalstvom. Takrat je imela stara slovenščina še dolga stoletja pomembno državniško funkcijo. To je čas prvih ohranjenih slovenskih in celo vseslovanskih zapisov v latinici, znamenitih Brižinskih spomenikov (nemško Freisinger Denkmäler). Skupno gre za tri spomenike, ki so bili del popotnega pastoralnega priročnika freisinškega škofa Abrahama, zapisana v drugi polovici 10. stoletja. Leta 1855 je slovenski škof Anton Martin Slomšek v “Drobtinicah za novo leto” pisal: “Bila je usmiljena mati Slovencev”. Roman je živa rekonstrukcija njene življenjske zgodbe in prikaz časa, kulture in družbe na območju Južne Koroške in opisuje v nemškem jeziku življenje žena v 10. stoletju.

Regina Schaunig, pisateljica romana se je rodila 1956 na Koroškem. V Gradcu in Celovcu je študirala nemški jezik, splošno in primerjalno jezikoslovje  ter filozofijo. Objavila je številne prispevke o sodobni literaturi in bila do 2014 znanstvena sodelavka Inštituta Roberta Musila Univerze v Celovcu in delala v Koroškem arhivu literature. Izvajala je literarno- zgodovinske raziskave v okviru celovške celovite izdaje Roberta Musila in raziskovala otroštvo in mladost znane pisateljice Ingeborg Bachmann. Od leta 2014 je samostojna pisateljica, sicer pa živi v Galiciji na Koroškem.

Veseli bomo vaše udeležbe, za vprašanja pa smo vam že sedaj na voljo preko telefona  +43 463 5651542 ali elektronskega naslova Martina.Kanzian@mohorjeva.at.

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige. V prilogi VABILO!

Hermagoras|Mohorjeva
vabi na predstavitev knjige

LIHARDA,
Das Leben der Hildegard von Stein

Datum: 23.01.2020
Čas: 18:30
Kraj: Katoliški dom prosvete Tinje, Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje

Vesele praznike!

 

Poziv za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev.

V okviru 5. roka za predložitev vlog je bilo na voljo nekaj manj kot 1,5 mio. EUR sredstev ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na projektih. Do sedaj so tako pogodbeno vezana  vsa razpoložljiva programska sredstva.  

Kljub temu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih kazalnikov ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli programskega kazalnika, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Vse zainteresirane institucije in morebitna partnerstva pozivamo, da svoj interes za pripravo projektov, ki bi vsebinsko prispevali k doseganju zadevnega programskega kazalnika, sporočijo pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. Kontaktni podatki nacionalnih/regionalnih organov so na voljo na O nas.

ANKETA ZA PROJEKTNE CILJNE SKUPINE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je februarja 2019 objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Za namene tega vrednotenja vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, ki je trenutno v polnem teku, se izvaja tudi anketa, namenjena projektnim ciljnim skupinam, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: ANKETA.

Prosimo vse vodilne partnerje projektov, da povezavo na anketo posredujete svojim projektnim ciljnim skupinam in k temu pozovete tudi ostale projektne partnerje.

Rok za izpolnjevanje ankete je v sredo, 11. decembra 2019.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš trud in čas. Vaše sodelovanje bo pomembno pripomoglo k rezultatom vrednotenja.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Avstrija 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Avstrija in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334138.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v nemški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija.

V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 13. januar 2020 do 9. ure.

V Podčetrtku odobrenih nadaljnjih 6 projektov

V okviru 8. zasedanja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 27. novembra 2019 v Podčetrtku v Savinjski regiji, so člani odbora med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru petega roka za predložitev vlog. V okviru tega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 12 projektnih vlog. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 6 projektov, 4 projekti so bili zavrnjeni. V okviru prve prednostne osi so bili odobreni projekti z akronimi H2GreenTECH, Go MED, COMMON ACCESS 2 in ASAM, na drugi in tretji prednostni osi sta pa bila odobrena projekta z akronimi BioDiTOUR in YOUIND. Skupaj bo tako v programu v okviru petega roka Javnega razpisa vezanih nekaj več kot 2,7 mio EUR ESRR sredstev. S tem je odbor podprl sodelovanje projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije na področju raziskav in razvoja, biodiverzitete in institucionalnega povezovanja, s čimer je skupen odziv na izzive na čezmejnem območju bolj učinkovit ter prispeva k preseganju državnih meja.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v začetku leta 2020 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. V okviru zasedanja je potekala tudi predstavitev rezultatov evalvacije učinkovitosti in uspešnosti programa.

UŽIVANJE IN DOŽIVLJANJE FLAGSHIP PRODUKTOV

Regije vzhodne in jugovzhodne Štajerske ter Pomurje in Podravje imajo veliko skupnega. Med drugim je to 9 kmetijskih produktov, naših vodilnih produktov (Flagship Products). Devet projektnih partnerjev se že tri leti uspešno povezuje na poti k skupnemu cilju. Sedaj lahko ponosno predstavimo projektne rezultate.

152 NOVIH PONUDB OKROG VODILNIH PRODUKTOV

Podajte se v svet buč, čakajo vas izredna doživetja vzdolž štajerske jabolčne ceste ter svečinske jabolčne in sadne poti, podajte se po poteh hrena, črpajte energijo in doživljajte termalno in mineralno vodo. Vse informacije o vodilnih produktih, to je o  termalni in mineralni vodi, o jabolkah, bučah, laškem fižolu, bezgu in aroniji, hrenu, kruhu, mleku in medu boste našli v devetih ponudbenih brošurah in kot povzetek v čezmejni ponudbeni karti.  Na tem mestu lahko prenesete ponudbene brošure, razvite v okviru projekta.

JABOLČNE DOŽIVLJAJSKE POSTAJE

Interaktivne doživljajske postaje vzdolž Štajerske jabolčne ceste so bile odprte v Puchu pri Weizu. Tudi v Svečini bo ob Svečinski jabolčni in sadni poti postavljena velika dvojezična informacijska tabla. Več informacij o slovenski postaji vam je na voljo tukaj: www.visitsvecina.si.

Doživljajska ponudba jabolk je pripravljena za domačine in goste – ob postajah boste izvedeli veliko dragocenega o sladkem vodilnem produktu. Ponudba obsega jabolka tekom leta, jabolčne sorte, ekološko pridelovanje in žganje Abakus. Več informacij o dejavnostih na avstrijskem Štajerskem lako dobite tukaj.

GRADIVO ZA USPOSABLJANJE O FLAGSHIP PRODUKTIH

Za vodilne produkte v projektni regiji smo pripravili priročnike za pouk v šolah ali na delavnicah. Tudi za vas smo pripravili bistvene informacije o najpomembnejših produktih. Priročnike za izobraževanje v nemškem jeziku lahko brezplačno prenesete tukaj. Priročniki za izobraževanje v slovenskem jeziku se pravkar dokončujejo. Priročnike v elektronski obliki lahko naročite po e-pošti na e-naslovu office@qua.or.at.

SMART Tourist – SPread the Karawanks: z inovativnim pristopom želimo ljudem približati kulturno-literarno dediščino Karavank!

Mohorjeva družba v Celovcu vabi na predstavitev knjig

»Miklavova lipa | Pogreb« in »Die Linde beim Miklav|Das Begräbnis«,

dve pripovedi iz občine Železna Kapla-Bela. 

Datum: petek, 25.10.2019

Čas: 14:30

Kraj: Kmetija Miklau, Lepena 3, Železna Kapla

 Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.

Zgodba „Miklavova lipa“ -v izvirniku sicer Miklova lipa -se je prvič pojavila leta 1903 v knjižni zbirki „Slovenske večernice“ Mohorjeve iz Celovca in opisuje zgodovino kmečke družine Miklav iz Železne Kaple v času turških vpadov na Koroško.  Zgodba naj bi nastala po resničnih dogodkih, po takih, kakršne so v družini pri Miklavu v Lepeni, pripovedovali iz roda v rod. In kakor jih je gospodar domačije Florijan Miklav povedal pisatelju Zbašniku ob koncu 19. stoletja. Druga zgodba, „Pogreb“, ki prikazuje življenjsko zgodbo zakonskega para v odročnem gorskem območju nad Železno Kaplo (Bela), je bila prvič izdana leta 1902 pri Slovenski matici.

Avtor Fran Zbašnik, slovenski pesnik, pisatelj, kritik in urednik, rojen 1855 v Dolenji vasi na Dolenjskem, umrl 1935 v Ljubljani je v svojih delih pripovedoval o kmečkem življenju, privlačila pa ga je tudi zgodovinska tematika.

V projektu smo sedaj na novo izdali ponatis zgodovinskih povesti Frana Zbašnika v slovenskem izvirniku in nemškem prevodu.

Veseli bomo vaše udeležbe, za vprašanja pa smo vam že sedaj na voljo preko telefona  +43 463 5651542 ali elektronskega naslova Martina.Kanzian@mohorjeva.at.

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige. 

VABILO

Ob Dnevu evropskega sodelovanja doživeli regionalne produkte čezmejno

Pöllau, 21. September 2019Dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja pod pokroviteljstvom Evropske komisije potekajo po celi Evropi že osmo leto zapored. Letos pod sloganom “Evropa si ti”, ki poudarja pomen dosežkov evropskih regij in držav v čezmejnem sodelovanju.

Slovenija s sosednjo Avstrijo podpira številne uspešne čezmejne projekte, med katerimi je tudi projekt Flagship Products, katerega vsebine in rezultate so spoznali udeleženci današnjega čezmejnega izleta, ki je potekal v okviru letošnjega Dneva evropskega sodelovanja. Dogodek so organizirali Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organ upravljanja za program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenije-Avstrija v obdobju 2014–2020, v sodelovanju s programskim partnerjem Deželno Vlado Štajerske (Amt der Steiermärkischen Landesregierung) in partnerji v projektu Flagship Products.

Letošnja prireditev ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) poteka pod sloganom “Europe is you – Evopa si ti“, s čimer želijo organizatorji dogodkov poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju in vpliv le-teh pri oblikovanju skupne prihodnosti. Projekti, ki se izvajajo v tem okviru, pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev na obmejnih območjih in prinašajo dolgoročne učinke na področju gospodarstva, turizma, čez- in obmejnega sodelovanja kot tudi ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. V okviru družinam prijaznega dogodka so se udeleženci podali na vožnjo z zgodovinskim vlakom Feistritztalbahn, se potepali po naravnem parku in uživali regionalne dobrote v grajskem parku Pöllau, kjer so v sproščenem vzdušju spoznavali 9 vodilnih produktov projekta Flagship Products. Tovrstni projekti dokazujejo, da se sodelovanje v praksi izplača. Skupni razvoj in trženje regionalnih produktov in storitev zagotavlja večjo prepoznavnost v širšem mednarodnem prostoru, kot če bi aktivnosti izvajali nepovezano, samo na eni strani meje.

Skupina 350 udeležencev, ki so z organiziranim avtobusnim ali lastnim prevozom prispeli iz različnih koncev programskega območja, se je zbrala v kraju Anger na avstrijskem Štajerskem in pot čezmejnega doživetja nadaljevala skozi Birkfeld do kraja Pöllau, kjer je bil osrednji del dogajanja. Udeležence so v grajskem parku Pöllau pozdravili Dimitrij Pur, direktor Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in mednarodne finančne mehanizme SVRK, Dietmar Fuchs, predstavnik vodilnega partnerja projekta Flagship Products in predstavnik deželnega parlamenta Hubert Lang.

Vodja organa upravljanja, Dimitrij Pur, je v pozdravnem nagovoru poudaril, da bodo vedno obstajali skupni izzivi, ki presegajo državne meje in le skupni pristop je učinkovit, zato sodelovanju med sosedi ni alternative.

Namen današnjega dogodka je bil širši javnosti in vsem zainteresiranim približati pomen sodelovanja in predstaviti nekaj projektnih rezultatov. Vsakoletna številčnost udeležencev na tovrstnih dogodkih pa dokazuje, da postajajo programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti zelo prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju.  Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Avstrijo po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021- 2027, kar odpira potencial za številne nove učinkovite rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka si lahko ogledate tukaj.  

Video dogodka si lahko ogledate tukaj.

Novico o dogodku si lahko ogledate v nedeljo, 29. septembra 2019 ob 13.30 na sporedu ORF 2 ter po tem datumu v ponedeljek tudi na RTV 1 v okviru oddaje Dober dan Koroška/Štajerska.