Otvoritev OLIMPLINE (zipline) v Črni na Koroškem

V soboto, dne 4.7.2020 je ob 11. uri v centru Črne, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, potekala otvoritev OLIMPLINE (Zipline). V poklon sedmim domačim olimpijcem se je nova atrakcija poimenovala Olimpline. V okviru otvoritve so olimpijci iz Črne Zipline tudi preizkusili. Olimpline (Zipline) je del skupnega čezmejnega projekta „Naravni-geološki igralni prostor Peca“ z akronimom NatureGame, zasnovanega pod strategijo Geoparka Karavanke, ki se izvaja v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

OLIMPLINE v Črni na Koroškem je najdaljši neprekinjen Zipline v Sloveniji. Zardi poteka jeklenice preko Periadriatske prelomne cone obiskovalci potujejo neposredno iz Evrope v Afriko. Na štartno razgledni ploščadi so postavljene interpretacijske table, ki predstavljajo bogato geodiverziteto Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Najvišja točka Olimpline se nahaja 200 metrov nad tlemi, njegova dolžina pa znaša 1.260 metrov.

Nov turistični produkt skupaj s ponudbo vseh partnerjev okoli gore Pece, ki sodelujejo v skupnem čezmejnem projektu z akronimom »NatureGame«, je zaradi svoje privlačnosti “turistični motor” za skupna naravna doživetja v Geoparku Karavanke.

30 let Interreg-a

Kot drugi steber kohezijske politike je Interreg v središču evropskega duha, saj regije in države spodbuja k spopadanjem z izzivi, ki jih lahko rešijo le s skupnim sodelovanjem. Kampanja ob 30. obletnici Interreg-a poteka skozi vse leto 2020, njene glavne teme so »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

V okviru vsake izmed predlaganih tem je predstavljenih 30 najboljših dosedanjih projektov in dosežkov programov sodelovanja med državami EU na nivoju obmejnih pokrajin oziroma regij.

Obiščite spletno stran programov Interreg, da se seznanite z veliko zanimivimi dejstvi in dejavnostmi, med drugim tudi virtualno razstavo v treh vodilnih temah sodelovanja: »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

Spletno stran Interreg.eu si lahko ogledate z klikom na spodnji zemljevid.

 

 

 

 

 

 

Virtualno razstavo si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Otvoritev najdaljšega zipline-a v enem kosu!

Občina Črna na Koroškem, vodilni partner F.S. Immobilienverwaltungs GmbH in Karavanke UNESCO Globalni Geopark vabijo v okviru projekta NatureGame na otvoritev OLIMPLINE (Zipline), ki bo potekala v soboto, 4. julija 2020 ob 11.00 uri, v centru Črne na Koroškem.

VABILO

Slovenija in Avstrija vabita na povezana doživetja v Karavanke

Območje Karavank v juniju praznuje zaključek čezmejnega projekta za razvoj trajnostnega turizma, imenovanega Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Po treh letih strateškega razvoja, investicij, izobraževanj in produktnega razvoja bodo čezmejno sodelovanje 12 slovenskih in avstrijskih partnerjev na območju zahodnih Karavank obeležili z raznolikimi aktivnostmi za obiskovalce: območje ponuja številne možnosti aktivnega oddiha za pohodnike in kolesarje, svoja doživetja pa bodo lahko prijavili tudi v foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah«.

Foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah« je namenjen odkrivanju pohodniških in kolesarskih aktivnosti, ki jih ponuja 12 občin v Sloveniji in Avstriji na območju zahodnih Karavank. Obiskovalci lahko sodelujejo v foto in video natečaju z objavo fotografij in kratkih video posnetkov na družabnih omrežjih Instagram, pri čemer uporabijo tri ključnike: #karavanke #karawanken in #AlpeAdriaKaravankeKarawanken, in Facebook, na katerem objavijo fotografijo v virtualnem dogodku »Mesec doživetij v Karavankah«. Najmanj 10 finalistov natečaja bo ustvarilo skupni predstavitveni video spot, ki bo namenjen nadaljnji promociji območja, ki do sedaj ni imelo skupnega nastopa na turističnem zemljevidu. 4 ambasadorji natečaja bodo prek družabnih omrežij spodbujali obiskovalce, da v Karavankah doživijo pristen stik z naravo in da svoja pristna doživetja delijo z drugimi.

Karavanke imajo prednost, da so blizu večjih mest, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Razpršenost turistične ponudbe pod vrhovi grebena omogoča turistični razvoj na lokalni ravni, s skupnim projektom pa se želi Karavanke postaviti ob bok velikim gorskim destinacijam. Z naravnimi danostmi in pristnimi doživetji partnerji želijo, da Karavanke s svojo ponudbo postanejo vzorčni primer povezovanja dveh držav, ki sta v Evropi prepoznavna kot bisera trajnostnega in gorskega turizma.

Vse podrobnosti o aktivnostih v »Mesecu doživetij v Karavankah« lahko spremljate na Facebook strani Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Zaključni novinarski dogodek projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken bo 15. julija 2020 ob premieri predstavitvenega video spota »Mesec doživetij v Karavankah«, ki ga bodo ustvarili obiskovalci v foto in video natečaju.

 

Dan Evrope 2020

Pokažimo solidarnost s tistimi, ki jih je trenutna kriza najbolj prizadela in skupaj počastimo Dan Evrope, tj. dan, ob katerem smo vsi Evropejci združeni v različnosti; dan, ki ga v čast Schumanove deklaracije iz leta 1950 praznujemo 9. maja vsako leto. V tem duhu izobesimo danes vsi svoje EU zastave na vidnem mestu (npr. na oknu, balkonu itd.).

 

Usmerjen 6. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 30. 6. 2020

29. 4. 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f) in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog. Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru 6. roka se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

V skladu s sklepom 4.4, sprejetim na 8. zasedanju Odbora za spremljanje, je program 11. decembra 2019 objavil poziv v zvezi s projekti na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov na spletni strani programa, da bi ugotovil, ali obstaja zanimanje za pripravo in predložitev tovrstnih projektov v programskem območju. Decembra 2019 so bile vse zainteresirane institucije in potencialna partnerstva prek spletne strani programa in po komunikacijskih kanalih Skupnega sekretariata ter nacionalnih in regionalnih organov, povabljene, da sporočijo svoje zanimanje za pripravo projektov, ki bi bistveno prispevali k doseganju relevantnega kazalnika programa, pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Ker je bilo iz odziva potencialnih upravičencev zaznati dovoljšen interes za pripravo relevantnih projektnih predlogov, se je Odbor za spremljanje na predlog Organa upravljanja odločil, da se dne 29. 4. 2020 objavi usmerjen šesti rok javnega razpisa za oddajo projektov na spletni strani programa.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 6. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. 

COVID-19 NAVODILA za projekte

Vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje projektov opredeljujemo kot višjo silo. To ustvarja posebno, neizogibno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo našim upravičencem. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, objavil navodila za projekte.

Obiščite COVID-19 NAVODILA

POROČANJE IN UPRAVIČENOST IZDATKOV V OBDOBJU PANDEMIJE COVID-19 ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in smotrno prilagoditev nastalim okoliščinam. Nacionalna kontrola je prilagodila delovne procese ter sprejela določene ukrepe, ki so nujni za uspešno poročanje in s tem povezano nemoteno črpanje evropskih sredstev.

Tako bo nacionalna kontrola, ob upoštevanju trenutnih dogodkov zaradi COVID-19 in na podlagi vladnih priporočil glede pandemije, vse izdatke, ki bodo nastali v tem obdobju,  potrjevala skladno z usmeritvami oz. pravili posameznega programa sodelovanja.

http://www.si-at.eu/si2/2020/03/19/trenutna-situacija-v-zvezi-s-korona-virusom-pomembna-informacija-za-projekte/ 

Poleg programskih usmeritev PS Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020, vam sporočamo tudi sledeče:

  • v kolikor, zaradi izrednih razmer povezanih s COVID-19 ne morete zagotoviti ustrezne dokumentacije oz. ustrezno podpisane dokumentacije (časovnice, izjave, Periodična poročila, Delovne naloge, dopise…), lahko le-te posredujete nepodpisane ali pa v pojasnilu zapišete, da dokumentacije zaradi izrednih razmer COVID-19 ni mogoče priložiti.
  • izdatki, ki zaradi razmer ne bodo potrjeni, bodo s strani nacionalne kontrole ostali nepotrjeni (»sitting duck«) in se jih bo potrdilo ob naslednjem pregledu poročila o napredku projekta, z vso pripadajočo in manjkajočo dokumentacijo.
  • izdatki za delo na projektih EU v primeru, ko javni uslužbenec dela od doma, so ti tako kot delo v službenih prostorih lahko upravičeni, v kolikor se navezujejo na izvedene projektne aktivnosti in dosežene rezultate v okviru projekta.

Ker je v tovrstnih usmeritvah nemogoče zajeti vse primere, vas pozivamo, da v primeru dodatnih vprašanj vezanih na upravičenost izdatkov in poročanje, posredujete elektronsko sporočilo na kontrola.si-at.svrk@gov.si.

Obveščamo vas tudi, da je izvajanje preverjanj na kraju samem v času izrednih razmer ustavljeno, in sicer do preklica. Ko se zadeve umirijo, bodo preverjanja na kraju samem, za določene projekte, s strani nacionalne kontrole prioritetna naloga.

Vse nadaljnje informacije in morebitne druge usmeritve bodo sproti objavljeni na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-kontrole.

Nacionalna kontrolna enota SVRK

Trenutna situacija v zvezi s Korona virusom – pomembna informacija za projekte

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in predvsem fleksibilno prilagoditev nastalim okoliščinam. Iz tega razloga smo tudi v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prilagodili delovne procese ter sprejeli določene ukrepe, ki so nujni za uspešno nadaljevanje izvajanja programa in projektov. Iz tega razloga smo pripravili sledeče usmeritve za izvajanje projektnih aktivnosti.

V skladu s priročnikom o izvajanju projektov za upravičence – 4. del: Upravičenost izdatkov, stroški, vezani na potovanja in nastanitve (neuporabljene vozovnice) ali organizacijo prireditev (pogostitev itd.), ki se niso izvedle, niso upravičeni.

V teh posebnih okoliščinah boste projektni partnerji zaradi razmer COVID-19 morda prisiljeni odpovedati potovanja in dogodke, ki so povezani s projektom. S tem povezani stroški (npr. vozovnice za potovanje, predhodno plačane nastanitve, storitve za organizacijo/izvedbo dogodkov) se lahko smatrajo kot upravičeni, če aktivnost (potovanje ali dogodek) ni bila izvedena:

  • zaradi omejitev potovanja, ki jih določijo WHO, regionalni/nacionalni organi ali so bila določena na ravni partnerske organizacije,
  • zaradi odpovedi s strani gostiteljske/organizacijske strukture,
  • zaradi zdravstvenih ali osebnih omejitev, ki so neposredno povezane z virusom COVID-19 (npr. simptomi, potrditev bolezni, ukrepi karantene) osebe, ki naj bi potovala.

Zgoraj navedeni stroški se lahko sprejmejo kot upravičeni le, če jih ni mogoče povrniti na noben drug način. V primeru, da so bili stroški že povrnjeni z drugimi sredstvi (zavarovanja, letalske družbe itd.), jih v okviru programa ni mogoče uveljavljati.

Predstavljene določbe se nanašajo na vse vrste projektov in se bodo uporabljale za vse primere, v skladu z zgoraj navedenimi določbami, ki so že nastale zaradi stanja COVID-19 in bodo veljale do preklica s strani organa upravljanja,  ko se stanje COVID-19 izboljša.

V zvezi z izvajanjem aktivnosti s fizično udeležbo priporočamo, da poskusite nadaljevati z izvajanjem projektnih aktivnosti, kot je bilo prvotno načrtovano, ter prilagodite aktivnosti, načrtovane v naslednjih mesecih, trenutnim razmeram. Glede na to, da ne vemo, kdaj se bo stanje normaliziralo, je pomembno, da zamude pri izvajanju projektov čim bolj omejimo. Glede na nenehno spreminjajoče se razmere, Organ upravljanja/Skupni sekretariat priporoča, da se za prihodnja potovanja in dogodke uporabijo prilagodljive možnosti rezervacije in pogodbeni dogovori, ki omogočajo vračilo denarja v primeru odpovedi. V izogib negativnemu vplivu na izvajanje projekta, je priporočljivo nadomestiti odpovedane sestanke ali kjer je to mogoče, organizirati prihodnja srečanja z on-line sestanki/videokonferencami. Za izvedbo dogodkov pomislite na kakšno drugo obliko izvedbe projektnih aktivnosti/promocijo rezultatov projekta (npr. ciljne spletne promocijske kampanje, videoposnetke, spletno predstavitev rezultatov, uporabo socialnih omrežij in spletnih strani…). Morebitna prilagoditev projektnih aktivnosti se sporoči  relevantni skrbnici pogodbe Skupnega sekretariata. Priporočamo, da se dogodki, ki jih je treba izvesti s prisotnostjo udeležencev in se pričakuje, da bo število udeležencev preseglo 100 oseb, odložijo za vsaj 3 mesece. Morebitno podaljšanje projektov, zaradi teh zunanjih okoliščin, bo obravnavano od primera do primera.

Ker je v tovrstnih usmeritvah nemogoče zajeti vse primere, vas ponovno pozivamo, da se v primeru vprašanj vezanih na izvajanje projektnih aktivnosti, preko poštnega predala v eMS, obrnete na skrbnika/ico ESRR pogodbe oziroma nas pokličete po telefonu med 9. in 15. uro.

Vse nadaljnje informacije in morebitni napotki bodo objavljeni na spletni strani programa.

Vodilne partnerje projektov vljudno prosimo, da to sporočilo posredujejo vsem projektnim partnerjem. Poleg tega se ta komunikacija zagotovi tudi prvostopenjski kontroli.

Obvestilo vezano na COVID-19

Obveščamo vas, da bomo zaposleni v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata čezmejnega programa Interreg SI-AT zaradi nastalih okoliščin vezanih na COVID-19, od ponedeljka, 16. 3. 2020 pa vse do preklica, delo opravljali od doma, s čimer želimo zagotoviti, da bi zadeve kljub nastalim okoliščinam lahko potekale čimbolj tekoče.

Za vprašanja vezana na izvajanje in spremljanje projektov smo dosegljivi preko uporabniških imen skrbnikov ESRR pogodb v sistemu eMS (pošta). Vse ostale zadeve rešujemo preko elektronske pošte si-at.svrk@gov.si oziroma preko telefona med 9. in 15. uro.

Vse nadaljnje informacije in morebitni napotki bodo objavljeni na spletni strani programa.

V upanju, da se zadeve čimprej ponovno normalizirajo vas lepo pozdravljamo.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat Interreg V-A Slovenija-Avstrija