Vabilo na H2GreenTECH demonstracijsko turo

Vas zanima vodik kot gorivo in tehnologija prihodnosti?

Ali ste vedeli, da tudi pri nas v Sloveniji in Avstriji izvajamo pomembne korake na področju razvoja in konkurenčnosti teh tehnologij?

Si jih želite ogledati in se seznaniti s stanjem v Sloveniji?

Potem vas v okviru Interreg projekta H2GreenTECH, katerega naloga je okrepiti regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem, vabimo na prvo izmed dveh demonstracijskih tur, ki nas bo v ponedeljek, 8.11.2021 peljala med vodikove strokovnjake, tokrat v Sloveniji, naslednjič pa v sosednjo Avstrijo.

Na prvi demonstracijski turi si bomo tako ogledali nastajajoči HYDROGEN CENTER na Štajerski gospodarski zbornici v Mariboru in obiskali partnerje na Kemijskem Inštitutu, Institutu Jožefa Stefana in si ogledali visko tehnološko podjetje z tega področja.

Več informacij >> in PRIJAVA

Udeležba je brezplačna. Prijave sprejemamo do 4.11.2021. Število mest je zaradi upoštevanja protikoronskih ukrepov omejeno.

Vljudno vabljeni!

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je pripravljen in predstavlja vmesni rezultat presoje.

Postopek CPVO vključuje posvetovanje z javnostjo za kakršne koli pripombe na podano vrednotenje. Vljudno vas prosimo, da z nami delite svoje pripombe in opažanja vezana na predložen osnutek okoljskega poročila. Pripombe bodo upoštevane pri pripravi končne različice poročila in nato v procesu priprave programa.

Svoje pripombe in opažanja vezana na posamezna poglavja lahko posredujete v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku. Hvala za vaš čas in sodelovanje.

ODDAJTE SVOJE PRIPOMBE IN OPAŽANJA

Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. Komentarje lahko oddate do 30. oktobra 2021. Prosimo, da nam informacijo o osnutku okoljskega poročila pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že desetič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, in sicer s pohodom na Zelenico.

Letošnje prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) povezujejo vse programe evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi steber kohezijske politike. Že deseto leto zapored se v septembru ob tej priložnosti po vsej Evropi izvajajo raznolike aktivnosti. Programi evropskega teritorialnega sodelovanja zagotavljajo okvir za izvajanje skupnih ukrepov, spodbujajo regije in države k reševanju skupnih izzivov ter spodbujajo skladen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj. Z dogodki želimo organizatorji poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v obmejno okolje na območju Gorenjske, kjer so se, oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Petkov pohod na Zelenico je bil posvečen projektom, ki se izvajajo pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Predstavili smo tri projekte, in sicer karawanks@future.eu, Alpe Adria Karavanke/Karawanken in CROSSRISK. Projekti so lep dokaz uspešnega čezmejnega sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja obmejnih regij.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane – dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Čezmejno sodelovanje je še posebej v teh časih pomembno ogrodje za vzdrževanje dobrih medsosedskih odnosov ter dodatna finančna vzpodbuda za organizacije in institucije na obmejnih območjih.

Letošnji dan evropskega sodelovanja je sicer potekal nekoliko okrnjeno in je bil po obsegu in izvedbi prilagojen situaciji, vezani na Covid-19. Pohod, ki je potekal ob najstarejšem mejnem prehodu med Slovenijo in Avstrijo, predstavlja simbolno aktivnost. Udeleženci so se iz izhodišča na Ljubelju podali na Zelenico, kjer so si ogledali rezultate sofinanciranih projektov in spoznali prednosti čezmejnega sodelovanja. Programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti postajajo iz leta v leto vedno bolj prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021-2027, kar odpira potencial številnim novim učinkovitim rešitvam za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka

Vabilo na dogodek »Pohod na Zelenico«

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija bomo v petek, 10. septembra 2021, praznovali letošnji, že deseti Dan evropskega sodelovanja.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku, ki je še posebej ob tej obletnici namenjen promociji programa in sofinanciranih projektov iz trenutne (2014-2020) in predhodne finančne perspektive (2007-2013).

V okviru dogodka se bomo podali na pohod na Zelenico in se s tem potepali ob najstarejšem mejnem prehodu med Slovenijo in Avstrijo. Za dogodek oz. pohod se dobimo na izhodišču, ki je parkirišče na Ljubelju. Na Zelenici nam bodo projektni partnerji projektov karawanks@future.eu, Alpe Adria Karavanke/Karawanken in CROSSRISK predstavili sodelovanje v okviru projektov ter rezultate le-teh.

Zaradi trenutnih razmer bo dogodek potekal v omejenem obsegu. Dogodek bo potekal na prostem. Upoštevani bodo standardi in priporočila ter trenutno veljavni ukrepi za preprečevanje okužb skladni z navodili NIJZ.

Število udeležencev je omejeno, zato se je na dogodek potrebno predhodno prijaviti. Prijave se zbirajo preko spletnega obrazca do zapolnitve prostih mest.

PRIJAVA NA DOGODEK

V primeru vprašanj pokličite na 01 400 3167. Za več informacij o Dnevu evropskega sodelovanja obiščite spletno stran www.ecday.eu.

Veselimo se srečanja z vami.

Vabljeni!

VABILO IN PROGRAM

VIDEO

Pred nami so industrijski festivali!

V okviru projekta YOUIND bodo v avgustu, septembru in novembru 2021 potekali dogodki, namenjeni predvsem mladim, da bi spodbudili njihov interes in vlogo pri oblikovanju aktualne in prihodnje politike v regiji.

V avstrijski regiji Štajerska železna pot se bodo odvijali Dnevi industrijske kulture – tridnevni dogodek, ki bo potekal v avgustu, septembru in novembru in bo na različne načine obravnaval temo “industrijska in rudarska kultura”. Organizirani bodo: postindustrijski festival Rostfest, klasičen muzejski dan rudarstva in industrije ter dogodek z delavnicami in predavanji na temo žensk v industriji. Mesto Idrija pa bo priredilo prvi festival, ki se bo osredotočil na industrijsko kulturo – dvodnevni dogodek, v katerem bo industrijska dediščina služila kot osnova za delavnice, vodene oglede, okrogle mize, koncerte in druge dogodke.

Poklonimo se industrijski preteklosti in utrimo pot boljši (post)industrijski prihodnosti.

Za več informacij obiščite spletno stran Verein Steirische Eisenstraße ali občine Idrija

Še en teden do zaključka javnega posveta – podajte svoje mnenje!

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo v začetku junija dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki smo ga objavili na spletni strani.

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni tudi na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta aktivnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve, v do tedaj pripravljenih dokumentih. Izvedena je bila spletna anketa, dva spletna seminarja, strokovni posveti o zadevnih ciljih politik in specifičnih ciljih, dve delavnici na temo celostne presoje vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se je odražala v sami pripravi Interreg programa Slovenija-Avstrija. Na osnovi koristnih prispevkov deležnikov, določil relevantnega evropskega zakonskega okvirja, ki določa, da sta cilj politike 2 in cilj politike 4 obvezna ter upoštevajoč predvideno, v primerjavi s sedanjim obdobjem nekoliko nižjo vrednost programa, so bile oblikovane tri prioritete s pripadajočimi šestimi specifičnimi cilji.

Ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o osnutku Interreg programa za obdobje 2021-2027, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je  na voljo še en teden (do 30. junija 2021)na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. 

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu glede vsebine Interreg programa pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Vabilo na 1. Medregionalni kongres H2GreenTECH

17. junija 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 1. Medregionalni kongres z naslovom:

“KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ (Zelene vodikove tehnologije)”

Dogodek bo potek v angleškem jeziku.

Vse informacije so na volju TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

Drugi javni posvet v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni tudi na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta aktivnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve, v do tedaj pripravljenih dokumentih. Izvedena je bila spletna anketa, dva spletna seminarja, strokovni posveti o zadevnih ciljih politik in specifičnih ciljih, dve delavnici na temo celostne presoje vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se je odražala v sami pripravi Interreg programa Slovenija-Avstrija. Na osnovi koristnih prispevkov deležnikov, določil relevantnega evropskega zakonskega okvirja, ki določa, da sta cilj politike 2 in cilj politike 4 obvezna ter upoštevajoč predvideno, v primerjavi s sedanjim obdobjem nekoliko nižjo vrednost programa, so bile oblikovane tri prioritete s pripadajočimi šestimi specifičnimi cilji.

Sedaj, ko je pripravljen osnutek Interreg programa za obdobje 2021-2027, ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. Komentarje lahko oddate do 30. junija 2021.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu glede vsebine Interreg programa pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

So naši projekti še živi?

Trajnost sofinanciranih projektov je ena od zahtev, ki jih program določa pred dodelitvijo sofinanciranja, in čeprav je minimalno trajanje zagotavljanja rezultatov po zaključku izvajanja  projektov izpolnjeno, številni dosežki živijo naprej in predstavljajo osnovo za razvoj novih trajnostno usmerjenih čezmejnih aktivnosti.

Projekt FLU-LED, ki je bil izveden v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2007-2013, je zbral slovenska ledinska in hišna imena na južnem Koroškem v Avstriji in Gorenjskem v Sloveniji in jih dokumentiral v digitalne zemljevide. Ti zemljevidi so še danes na voljo na spletni strani www.flurnamen.at, vključeni pa so bili tudi v Koroški atlas (zemljevid KAGIS). Podatki so prav tako tudi na voljo za brezplačen prenos kot OGD (OpenGovernmentData).

Ste v vašem vsakdanjem življenju opazili rezultate zaključenih projektov s programskega območja Slovenija-Avstrija? Prosimo, delite jih z nami na naši Facebook strani ali nam pišite na si-at.svrk@gov.si

Fotografski natečaj: Prihodnost na vodikov pogon!

Partnerji projekta H₂GreenTECH želijo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato so zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost na vodikov pogon!

Vaše sodelovanje in njihova zahvala!

Štiri najboljše fotografije (dve iz Avstrije in dve iz Slovenije) bodo uvrstili na Potujočo razstavo Vodikov center v obliki laboratorija, s katero bodo osveščali javnost o pomenu zelenih vodikovih tehnologij. Postavljena bo na sedmih lokacijah v Sloveniji in Avstriji, s spremljajočo stalno virtualno razstavo. Zmagovalci bodo prejeli Promocijski paket H₂GreenTECH in doživetje #Preživi dan v laboratoriju Kemijskega inštituta ali TU Graz.

Zmagovalne fotografije bodo dopolnjevale promocijske aktivnosti partnerjev v projektu, vse ostale pa bodo po dogovoru z avtorji, vključili na spletno stran Hydrogen Center z namenom promoviranja njihovih dejavnosti na področju vodikovih tehnologij.

Več informacij