»Užitek brez meja – doživeti regionalne produkte čezmejno«, 21. september 2019

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija bomo v sodelovanju z avstrijskim programskim partnerjem Amt der Steiermärkischen Landesregierung in projektnimi partnerji projekta Flagship Products v soboto, 21. septembra 2019, praznovali letošnji Dan evropskega sodelovanja.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se nam pridružite na našem dogodku »Užitek brez meja – doživeti regionalne produkte čezmejno«, tj. brezplačnem čezmejnem izletu na avstrijsko Štajersko.

V okviru družinam prijaznega dogodka se bomo podali na vožnjo z zgodovinskim vlakom Feistritztalbahn, se potepali po naravnem parku in uživali regionalne dobrote v grajskem parku Pöllau, kjer bomo v sproščenem vzdušju spoznavali 9 vodilnih produktov projekta Flagship Products.

Odhodi avtobusov v Sloveniji so predvideni iz Ljubljane, Kranja, Jesenic, Celja, Velenja, Slovenj Gradca, Ptuja, Maribora, Dravograda, Lendave, Murske Sobote in Gornje Radgone. Udeleženci iz Avstrije pa se nam lahko pridružite v krajih Beljak, Celovec, Wolfsberg, Leoben, Gradec, Gleisdorf, Pinkafeld in Hartberg.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zagotovili bomo avtobusne prevoze iz programskega območja, hrano in pijačo. Za ta čezmejni izlet potrebujete zgolj čas in dobro voljo. Prijave zbiramo, na programski spletni strani pod:  www.si-at.eu/en2/ec-day-2019, do zapolnitve prostih mest.

V primeru vprašanj pokličite na: 01 400 3167. Za več informacij o Dnevu evropskega sodelovanja obiščite spletno stran www.ecday.eu.

Dogodek je namenjen promociji programa in sofinanciranih projektov.

Vabljeni!

VABILO IN PROGRAM

AVTOBUSNE PROGE

PRIJAVA

COOP4HEALTHCARE Zaključna konferenca: Razpis za plakate je odprt.

Med 12. in 14. novembrom 2019 bo v Beljaku, Avstriji, potekal Kongres inovacij o digitalni prihodnosti. Organizatorji pričakujejo, da se bo vodilne inovacijske platforme na območju Nemčije, Avstrije in Švice, ki letos poteka že deveto leto, udeležilo okrog 1000 obiskovalcev.

V sklopu kongresa bo Koroška univerza uporabnih znanosti organizirala prvi forum pametnih rešitev za življenje (smart living forum) na temo »Skupne inovacije od pametnih rešitev za življenje do pametne industrije«. Forum bo izveden na pobudo Koroške univerze uporabnih znanosti z namenom povečanja zavedanja o inovacijskih procesih, uspešne vpeljave socio-tehnoloških inovacij in povečanja kvalitete vsakodnevnega življenja ljudi.

Vzporedno s forumom se bo odvil zaključni dogodek projekta COOP4HEALTHCARE. Osrednji del dogodka predstavlja sodelovanje s plakati.

Raziskovalci in institucije, ki so aktivne na področju pametnih rešitev za življenje, so povabljene k predstavitvi svojih najnovejših rezultatov za mednarodno občinstvo.

Sodelovanje s plakatom je možno v treh tematskih področjih:

  • Tema 1: Izboljšave storitev zdravstvene oskrbe
  • Tema 2: Prizadevanje za tržni uspeh
  • Tema 3: Odprta kategorija od pametnih rešitev za življenje do pametne industrije

Kratki povzetki plakatov morajo biti predloženi v angleščini najkasneje do 1. septembra 2019 preko orodja za oddajo, ki se nahaja na povezavi:  https://www.conftool.org/slf2019/

Izbrani plakati bodo izobešeni na dogodku in predstavljeni med kratkimi predstavitvami na forumu.

Avtorji plakatov, ki bodo izbrani, bodo prejeli nadaljnja navodila o pripravi kratkega članka (3-4 strani) o glavnih prispevkih plakata. Članek bo nato še enkrat pregledan s strani organizatorjev in umeščen v digitalne objave po dogodku.

Več podrobnosti o tematskih področjih in postopku oddaje plakatov najdete na povezavi: https://forschung.fh-kaernten.at/aal/en/smart-living-forum-2019/

 

Letos za EC Day: »Užitek brez meja«

Pridružite se nam ob Dnevu evropskega sodelovanja na dogodku »Užitek brez meja – doživeti regionalne produkte čezmejno«, ki bo v soboto, 21. septembra 2019, na avstrijskem Štajerskem.

V okviru družinam prijaznega dogodka se bomo podali na vožnjo z zgodovinskim vlakom Feistritztalbahn, se potepali po naravnem parku in uživali regionalne dobrote v grajskem parku Pöllau, kjer bomo v sproščenem vzdušju spoznavali 9 vodilnih produktov projekta Flagship Products.Označite si datum na koledarju. Udeležba na dogodku je brezplačna. Zagotovili bomo avtobusne prevoze iz programskega območja, hrano in pijačo. Vabilo in program dogodka bosta kmalu objavljena. Prijava na dogodek bo možna predvidoma v sredini avgusta.  

 

Minister dr. Iztok Purič in deželni glavar Gradiščanske mag. Hans Peter Doskozil o prihodnosti čezmejnega sodelovanja

V prostorih Tehnološkega parka Ljubljana sta se danes, 24. 7. 2019, v okviru prvega uradnega obiska deželnega glavarja Gradiščanske v Sloveniji, srečala minister dr. Iztok Purič, pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo ter mag. Hans Peter Doskozil, deželni glavar Gradiščanske. Gradiščanska v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija 2014-2020, s svojimi partnerji sodeluje v 12 projektih, ki pokrivajo zelo različna tematska področja. V okviru srečanja je bil predstavljen eden izmed njih, in sicer projekt COOP4HEALTHCARE, v katerem si projektno partnerstvo prizadeva izboljšati ponudbo storitev na področju zdravstva, s poudarkom na oskrbi in negi v domovih za starejše. 

Tako minister Purič, kot tudi deželni glavar Doskozil, sta izrazila pomembnost čezmejnega sodelovanja ter ohranitev že vzpostavljenih odnosov in dobro delujočih struktur. Slednje se kaže v izvedenih čezmejnih projektih, obstoječih partnerstvih med institucijami iz Slovenije in avstrijske Gradiščanske ter v projektnih rezultatih, ki prispevajo h krepitvi čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, spodbujajo učinkovito rabo virov, ohranjajo naravno in kulturno dediščino ter izboljšujejo institucionalne zmogljivosti in učinkovitost javne uprave.

Prve aktivnosti za izvajanje čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo po letu 2020 so že v teku. Prvo srečanje skupine za programiranje je bilo v začetku meseca junija, kjer so že bili dogovorjeni okvirji delovnega procesa in dana načelna podpora obeh držav članic, da organ upravljanja ostane pod okriljem Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki se, kot je povedal minister zaveda odgovornosti te vloge in se zahvaljuje za zaupanje programskih partnerjev.

 

12 projektnih vlog oddanih v petem roku za predložitev projektnih vlog

V četrtek, 4, julija 2019, se je zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru petega roka prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirajo za preostanek sredstev ESRR – dobrih 1,6 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 12 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 5,1 mio EUR ESRR.

 

Nove možnosti s 3D tiskom

Dne 25. junija 2019 je Fachhochschule (FH) Kärnten na lokaciji v Beljaku gostila zaključni dogodek 3-letnega projekta MMO3D.

Partnerji Oprema Ravne d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Roboteh d.o.o. iz Slovenije ter avstrijska partnerja FH Kärnten in Wood Kompetenzzentrum St. Veit so predstavili rezultate projekta v okviru delavnice.

Uspešno je bil predstavljen tudi cilj projekta integracija znanja v učni proces. Nova spoznanja o 3D tisku s kompozitnimi materiali so bila vključena neposredno v izobraževanje. Študenti, ki so bili vključeni v projektne aktivnosti, so dizajnirali in natisnili kotne elemente za baterijsko ohišje. Najboljša oblika je bila tudi nagrajena.

Nato so bili rezultati projekta predstavljeni tudi v tako imenovani »galeriji rezultatov«.

 

Nov začetek – Slovenija in Avstrija zastavili temlje za nadaljne čezmejno sodelovanje po 2020

Predstavniki obeh držav članic so se 2. julija 2019 sestali na prvem sestanku delovne skupine za programiranje, da bi razpravljali o okviru novega programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Maja 2018 je Evropska komisija (EK) predstavila sveženj predlogov uredb, ki urejajo regionalni razvoj in kohezijsko politiko po letu 2020, ki še niso bili potrjeni. EK v prihajajočem obdobju predlaga posodobitev kohezijske politike z enostavnejšim in prožnejšim okvirom. Medtem ko predlogi predvidevajo krepitev e-kohezije in ohranjanje tematske osredotočenosti, uvajajo številne novosti. 

Glavni cilj prvega sestanka delovne skupine za programiranje je bila ustanovitev delovne skupine za programiranje, ki bo odgovorna za načrtovanje novega obdobja. Predstavniki so že obravnavali časovnico, okvirje in glavna odprta vprašanja ter se odločili podpreti kontinuiteto dobro delujočih struktur upravljanja programa.

Uspešen začetek programiranja se bo nadaljeval v okviru rednih sestankov, naslednja dva pa bosta potekala oktobra in decembra 2019.

Še en teden do zaključka 5. roka za predložitev vlog

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 43 projektov, v skupni vrednosti 43,5 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 17 projektov v skupni vrednosti ca. 13,9 mio. EUR ESRR sredstev. 13 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,2 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 13 projektov v skupni vrednosti ca. 12,4 mio. EUR ESRR sredstev.

Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih 97 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Na 5. roku za predložitev vlog, ki bo odprt do 4. julija 2019 (oddaja vlog bo skozi sistem eMS možna do 12. ure) bo na voljo še nekaj manj kot 1,5 mio. EUR ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na programu.

Na osnovi pregleda 43 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, v okviru 2. prednostne osi se manjkajoči kazalnik nanaša na projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 5. rok za predložitev vlog v okviru 1 prednostne osi naj ne presegajo 500.000 EUR ESRR sredstev, v okviru 2 prednostne osi, natančneje prednostne naložbe 6f naj ne presegajo 350.000 EUR ESRR sredstev ter v okviru 3 prednostne osi naj predloženi projekti ne presegajo 250.000 EUR ESRR sredstev.

Močno priporočamo, da se projektni partnerji v času priprave projektne vloge oziroma pred oddajo le-te obrnejo na pristojni nacionalni/regionalni organ in na skupni sekretariat programa. Izkušnje so pokazale, da takšen pristop omogoča uspešnejšo pripravo projektov.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija.

 

 

Opomnik: Sodeluj v video natečaju “ZAKAJ SI EVROPA?”

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija organizira amaterski video natečaj za ozaveščanje državljanov o prednostih, ki jih prinaša dejstvo, da smo del Evrope in vas s tem želimo vključiti v vrednote sodelovanja. Sodelovanje v natečaju je preprosto! Pošljite nam vaše video posnetke na temo “Zakaj si Evropa?”

REGIO HELP – projekt za ljudi

5. junija 2019 je v kraju Voitsberg, v Avstriji, potekal zaključni dogodek projekta REGIO HELP. 57 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij ter gospodarstva iz pilotnih regij Pomurje in Voitsberg se je v Voitsbergu sestalo na skupnem zaključku projekta REGIO HELP. Vodje projektov Rudolf Kahr, Haus des Lebens Voitsberg (Hiša življenja Voitsberg) in Peter Beznec, Center za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota so pozdravili častne goste, organizacije in projektne partnerje.

Častni gostje so bili Bojana Ploj, predstavnica skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, mag.a Elisabeth Grossmann, zvezna svetnica in vršilka dolžnosti državne svetnice mag.a Doris Kampus, HR mag. Hannes Peißl, okrožni glavar za območje Voitsberg, župan Franz Feirer, predsednik Združenja za socialno pomoč okrožja Voitsberg, ing. Josef Lienhart predstavnik župnika Geralda Krempla.

V svojih pozdravnih besedah sta mag.a Elisabeth Grossmann in HR mag. Hannes Peißl poudarila pomembnost tega projekta za regijo in poudarila pomen doseženega mreženja organizacij in nastalih možnosti pomoči za prebivalstvo. Prof. Damijan Mumel je predstavil znanstvene rezultate kvalitativnih in kvantitativnih raziskav projektnega partnerja UNI Maribor v obeh pilotnih regijah. Nato je šest organizacij poročalo o svojih regionalnih in dvostranskih izkušnjah ter izrazilo konkretne želje po nadaljnjem čezmejnem sodelovanju. 

Pod točko dnevnega reda “REGIO HELP – projekt za ljudi” je Rudolf Kahr predstavil dva modela, ki sta bila razvita v teku projekta v delovnih skupinah oz. mrežnih srečanjih in bi morala biti v prihodnosti osnova za sožitje v regijah. Trajnostni rezultati našega projekta so digitalni iskalnik Luiii, osebne informacijske točke, center za svetovanje, zdravstveno središče, mreženje in delovne skupine za sodelovanje z ljudmi v regijah! Film, ki ga je pripravil CZR o izhodiščni situaciji projekta, ciljih, dvostranskih dejavnostih in viziji v prihodnosti, je povzel skupne izkušnje in zaokrožil dogodek. 

Nazadnje se je vodja projekta Elisabeth Maderbacher zahvalila vsem organizacijam za predano sodelovanje, financerjem in projektnim partnerjem.Na koncu je prof. Damijan Mumel predal knjigo srečanj »Družbeni izzivi in družbeno upravljanje v sodobni informacijski družbi« naše mednarodne znanstveno-strokovne konference Bojani Ploj, mag. Hannesu Peißlu in županu Franzu Feireru. Z žalostjo, olajšanjem in upanjem na nadaljnje dvostransko sodelovanje se je skupni dogodek končal s pogostitvijo.