30 let Interreg-a: vsi imajo soseda – iščejo se umetniška dela!

Kjer koli že ste, eno je gotovo: imate soseda. Naj bo to doma, na vašem delovnem mestu vedno se najde kdo, na katerega se lahko obrnete, se pogovorite in ki vam lahko pomaga. Še več: v vsaki povezavi, zlasti to velja za sosesko, je vedno priložnost, da skupaj dosežemo nekaj večjega. Ta misel zaznamuje naše delo v Interreg-u že 30 let.

Kaj nam pomeni soseska? Ključ do blaginje, priložnost za širšo perspektivo, ohranja nas odprte, nas spodbuja, da verjamemo v kulturno raznolikost in nas obdaruje z doživljenjskimi prijateljstvi.

Kaj vam pomeni soseska? Programi Interreg Avstrija-Madžarska, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Avstrija smo se združili, da bi to ugotovili v okviru natečaja! Kot vemo, obstaja več milijonov načinov, kako izraziti svoja čustva, zato je vse, kar vam je treba storiti le, da ustvarite nekaj, kar vas spominja na povezanost ali izraža vaše misli o soseščini.

Ko dokončate svoje umetniško delo, naj bo to slika, risba, fotografija, videoposnetek ali celo pesem, je vse, kar morate storiti to, da se prijavite preko našega spletnega prijavnega obrazca in naložite svoj izdelek! Za nas so enako dragocene vse prijave, vendar ne bi šlo za pravi natečaj, če ne bi razglasili zmagovalcev. Izbranih bo 6 zmagovalcev, ki bodo nagrajeni s promocijskimi izdelki vseh treh programov ter izkušnjami v naravi, ki jih ponujajo naši projekti.

Naredite tisto, kar vas osrečuje in ustreza sloganu “Vsak ima soseda”.

Ste pripravljeni? Kliknite tukaj, da se zdaj prijavite!

Pogoji sodelovanja

Razpis za umetniška dela

Usmerjen 7. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 28. 9. 2020

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Skladno s sklepom 2, 16. pisne procedure je Odbor za spremljanje sklenil, da se dne 27. 7. 2020, na spletni strani programa, objavi usmerjen sedmi rok javnega razpisa za oddajo projektov. 

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 7. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 28. septembra 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR. 

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. 

Otvoritev OLIMPLINE (zipline) v Črni na Koroškem

V soboto, dne 4.7.2020 je ob 11. uri v centru Črne, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, potekala otvoritev OLIMPLINE (Zipline). V poklon sedmim domačim olimpijcem se je nova atrakcija poimenovala Olimpline. V okviru otvoritve so olimpijci iz Črne Zipline tudi preizkusili. Olimpline (Zipline) je del skupnega čezmejnega projekta „Naravni-geološki igralni prostor Peca“ z akronimom NatureGame, zasnovanega pod strategijo Geoparka Karavanke, ki se izvaja v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

OLIMPLINE v Črni na Koroškem je najdaljši neprekinjen Zipline v Sloveniji. Zardi poteka jeklenice preko Periadriatske prelomne cone obiskovalci potujejo neposredno iz Evrope v Afriko. Na štartno razgledni ploščadi so postavljene interpretacijske table, ki predstavljajo bogato geodiverziteto Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Najvišja točka Olimpline se nahaja 200 metrov nad tlemi, njegova dolžina pa znaša 1.260 metrov.

Nov turistični produkt skupaj s ponudbo vseh partnerjev okoli gore Pece, ki sodelujejo v skupnem čezmejnem projektu z akronimom »NatureGame«, je zaradi svoje privlačnosti “turistični motor” za skupna naravna doživetja v Geoparku Karavanke.

30 let Interreg-a

Kot drugi steber kohezijske politike je Interreg v središču evropskega duha, saj regije in države spodbuja k spopadanjem z izzivi, ki jih lahko rešijo le s skupnim sodelovanjem. Kampanja ob 30. obletnici Interreg-a poteka skozi vse leto 2020, njene glavne teme so »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

V okviru vsake izmed predlaganih tem je predstavljenih 30 najboljših dosedanjih projektov in dosežkov programov sodelovanja med državami EU na nivoju obmejnih pokrajin oziroma regij.

Obiščite spletno stran programov Interreg, da se seznanite z veliko zanimivimi dejstvi in dejavnostmi, med drugim tudi virtualno razstavo v treh vodilnih temah sodelovanja: »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

Spletno stran Interreg.eu si lahko ogledate z klikom na spodnji zemljevid.

 

 

 

 

 

 

Virtualno razstavo si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Otvoritev najdaljšega zipline-a v enem kosu!

Občina Črna na Koroškem, vodilni partner F.S. Immobilienverwaltungs GmbH in Karavanke UNESCO Globalni Geopark vabijo v okviru projekta NatureGame na otvoritev OLIMPLINE (Zipline), ki bo potekala v soboto, 4. julija 2020 ob 11.00 uri, v centru Črne na Koroškem.

VABILO

Slovenija in Avstrija vabita na povezana doživetja v Karavanke

Območje Karavank v juniju praznuje zaključek čezmejnega projekta za razvoj trajnostnega turizma, imenovanega Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Po treh letih strateškega razvoja, investicij, izobraževanj in produktnega razvoja bodo čezmejno sodelovanje 12 slovenskih in avstrijskih partnerjev na območju zahodnih Karavank obeležili z raznolikimi aktivnostmi za obiskovalce: območje ponuja številne možnosti aktivnega oddiha za pohodnike in kolesarje, svoja doživetja pa bodo lahko prijavili tudi v foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah«.

Foto in video natečaj »Mesec doživetij v Karavankah« je namenjen odkrivanju pohodniških in kolesarskih aktivnosti, ki jih ponuja 12 občin v Sloveniji in Avstriji na območju zahodnih Karavank. Obiskovalci lahko sodelujejo v foto in video natečaju z objavo fotografij in kratkih video posnetkov na družabnih omrežjih Instagram, pri čemer uporabijo tri ključnike: #karavanke #karawanken in #AlpeAdriaKaravankeKarawanken, in Facebook, na katerem objavijo fotografijo v virtualnem dogodku »Mesec doživetij v Karavankah«. Najmanj 10 finalistov natečaja bo ustvarilo skupni predstavitveni video spot, ki bo namenjen nadaljnji promociji območja, ki do sedaj ni imelo skupnega nastopa na turističnem zemljevidu. 4 ambasadorji natečaja bodo prek družabnih omrežij spodbujali obiskovalce, da v Karavankah doživijo pristen stik z naravo in da svoja pristna doživetja delijo z drugimi.

Karavanke imajo prednost, da so blizu večjih mest, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Razpršenost turistične ponudbe pod vrhovi grebena omogoča turistični razvoj na lokalni ravni, s skupnim projektom pa se želi Karavanke postaviti ob bok velikim gorskim destinacijam. Z naravnimi danostmi in pristnimi doživetji partnerji želijo, da Karavanke s svojo ponudbo postanejo vzorčni primer povezovanja dveh držav, ki sta v Evropi prepoznavna kot bisera trajnostnega in gorskega turizma.

Vse podrobnosti o aktivnostih v »Mesecu doživetij v Karavankah« lahko spremljate na Facebook strani Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Zaključni novinarski dogodek projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken bo 15. julija 2020 ob premieri predstavitvenega video spota »Mesec doživetij v Karavankah«, ki ga bodo ustvarili obiskovalci v foto in video natečaju.

 

Dan Evrope 2020

Pokažimo solidarnost s tistimi, ki jih je trenutna kriza najbolj prizadela in skupaj počastimo Dan Evrope, tj. dan, ob katerem smo vsi Evropejci združeni v različnosti; dan, ki ga v čast Schumanove deklaracije iz leta 1950 praznujemo 9. maja vsako leto. V tem duhu izobesimo danes vsi svoje EU zastave na vidnem mestu (npr. na oknu, balkonu itd.).

 

Usmerjen 6. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 30. 6. 2020

29. 4. 2020 je bil za projekte na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f) in vključenimi raziskovalnimi institucijami, objavljen usmerjen 6. rok javnega razpisa za predložitev vlog. Rok za oddajo projektnih predlogov v okviru 6. roka se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

V skladu s sklepom 4.4, sprejetim na 8. zasedanju Odbora za spremljanje, je program 11. decembra 2019 objavil poziv v zvezi s projekti na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov na spletni strani programa, da bi ugotovil, ali obstaja zanimanje za pripravo in predložitev tovrstnih projektov v programskem območju. Decembra 2019 so bile vse zainteresirane institucije in potencialna partnerstva prek spletne strani programa in po komunikacijskih kanalih Skupnega sekretariata ter nacionalnih in regionalnih organov, povabljene, da sporočijo svoje zanimanje za pripravo projektov, ki bi bistveno prispevali k doseganju relevantnega kazalnika programa, pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Ker je bilo iz odziva potencialnih upravičencev zaznati dovoljšen interes za pripravo relevantnih projektnih predlogov, se je Odbor za spremljanje na predlog Organa upravljanja odločil, da se dne 29. 4. 2020 objavi usmerjen šesti rok javnega razpisa za oddajo projektov na spletni strani programa.

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 6. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 30. junija 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. 

COVID-19 NAVODILA za projekte

Vpliv koronavirusa COVID-19 na izvajanje projektov opredeljujemo kot višjo silo. To ustvarja posebno, neizogibno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo našim upravičencem. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je za premostitev težav na projektih, ki se izvajajo, objavil navodila za projekte.

Obiščite COVID-19 NAVODILA

POROČANJE IN UPRAVIČENOST IZDATKOV V OBDOBJU PANDEMIJE COVID-19 ZA SLOVENSKE UPRAVIČENCE

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in smotrno prilagoditev nastalim okoliščinam. Nacionalna kontrola je prilagodila delovne procese ter sprejela določene ukrepe, ki so nujni za uspešno poročanje in s tem povezano nemoteno črpanje evropskih sredstev.

Tako bo nacionalna kontrola, ob upoštevanju trenutnih dogodkov zaradi COVID-19 in na podlagi vladnih priporočil glede pandemije, vse izdatke, ki bodo nastali v tem obdobju,  potrjevala skladno z usmeritvami oz. pravili posameznega programa sodelovanja.

http://www.si-at.eu/si2/2020/03/19/trenutna-situacija-v-zvezi-s-korona-virusom-pomembna-informacija-za-projekte/ 

Poleg programskih usmeritev PS Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020, vam sporočamo tudi sledeče:

  • v kolikor, zaradi izrednih razmer povezanih s COVID-19 ne morete zagotoviti ustrezne dokumentacije oz. ustrezno podpisane dokumentacije (časovnice, izjave, Periodična poročila, Delovne naloge, dopise…), lahko le-te posredujete nepodpisane ali pa v pojasnilu zapišete, da dokumentacije zaradi izrednih razmer COVID-19 ni mogoče priložiti.
  • izdatki, ki zaradi razmer ne bodo potrjeni, bodo s strani nacionalne kontrole ostali nepotrjeni (»sitting duck«) in se jih bo potrdilo ob naslednjem pregledu poročila o napredku projekta, z vso pripadajočo in manjkajočo dokumentacijo.
  • izdatki za delo na projektih EU v primeru, ko javni uslužbenec dela od doma, so ti tako kot delo v službenih prostorih lahko upravičeni, v kolikor se navezujejo na izvedene projektne aktivnosti in dosežene rezultate v okviru projekta.

Ker je v tovrstnih usmeritvah nemogoče zajeti vse primere, vas pozivamo, da v primeru dodatnih vprašanj vezanih na upravičenost izdatkov in poročanje, posredujete elektronsko sporočilo na kontrola.si-at.svrk@gov.si.

Obveščamo vas tudi, da je izvajanje preverjanj na kraju samem v času izrednih razmer ustavljeno, in sicer do preklica. Ko se zadeve umirijo, bodo preverjanja na kraju samem, za določene projekte, s strani nacionalne kontrole prioritetna naloga.

Vse nadaljnje informacije in morebitne druge usmeritve bodo sproti objavljeni na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/informacije-in-navodila-prvostopenjske-kontrole.

Nacionalna kontrolna enota SVRK