Trenutna situacija v zvezi s Korona virusom – pomembna informacija za projekte

Trenutna situacija, v kateri smo se znašli zaradi širjenja COVID-19 virusa, zahteva od vseh nas hitro in predvsem fleksibilno prilagoditev nastalim okoliščinam. Iz tega razloga smo tudi v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata prilagodili delovne procese ter sprejeli določene ukrepe, ki so nujni za uspešno nadaljevanje izvajanja programa in projektov. Iz tega razloga smo pripravili sledeče usmeritve za izvajanje projektnih aktivnosti.

V skladu s priročnikom o izvajanju projektov za upravičence – 4. del: Upravičenost izdatkov, stroški, vezani na potovanja in nastanitve (neuporabljene vozovnice) ali organizacijo prireditev (pogostitev itd.), ki se niso izvedle, niso upravičeni.

V teh posebnih okoliščinah boste projektni partnerji zaradi razmer COVID-19 morda prisiljeni odpovedati potovanja in dogodke, ki so povezani s projektom. S tem povezani stroški (npr. vozovnice za potovanje, predhodno plačane nastanitve, storitve za organizacijo/izvedbo dogodkov) se lahko smatrajo kot upravičeni, če aktivnost (potovanje ali dogodek) ni bila izvedena:

  • zaradi omejitev potovanja, ki jih določijo WHO, regionalni/nacionalni organi ali so bila določena na ravni partnerske organizacije,
  • zaradi odpovedi s strani gostiteljske/organizacijske strukture,
  • zaradi upravičenih zdravstvenih stanj v zvezi z virusom COVID-19 (simptomi ali potrditev bolezni) osebe, ki naj bi potovala.

Zgoraj navedeni stroški se lahko sprejmejo kot upravičeni le, če jih ni mogoče povrniti na noben drug način. V primeru, da so bili stroški že povrnjeni z drugimi sredstvi (zavarovanja, letalske družbe itd.), jih v okviru programa ni mogoče uveljavljati.

Predstavljene določbe se nanašajo na vse vrste projektov in se bodo uporabljale za vse primere, v skladu z zgoraj navedenimi določbami, ki so že nastale zaradi stanja COVID-19 in bodo veljale do preklica s strani organa upravljanja,  ko se stanje COVID-19 izboljša.

V zvezi z izvajanjem aktivnosti s fizično udeležbo priporočamo, da poskusite nadaljevati z izvajanjem projektnih aktivnosti, kot je bilo prvotno načrtovano, ter prilagodite aktivnosti, načrtovane v naslednjih mesecih, trenutnim razmeram. Glede na to, da ne vemo, kdaj se bo stanje normaliziralo, je pomembno, da zamude pri izvajanju projektov čim bolj omejimo. Glede na nenehno spreminjajoče se razmere, Organ upravljanja/Skupni sekretariat priporoča, da se za prihodnja potovanja in dogodke uporabijo prilagodljive možnosti rezervacije in pogodbeni dogovori, ki omogočajo vračilo denarja v primeru odpovedi. V izogib negativnemu vplivu na izvajanje projekta, je priporočljivo nadomestiti odpovedane sestanke ali kjer je to mogoče, organizirati prihodnja srečanja z on-line sestanki/videokonferencami. Za izvedbo dogodkov pomislite na kakšno drugo obliko izvedbe projektnih aktivnosti/promocijo rezultatov projekta (npr. ciljne spletne promocijske kampanje, videoposnetke, spletno predstavitev rezultatov, uporabo socialnih omrežij in spletnih strani…). Morebitna prilagoditev projektnih aktivnosti se sporoči  relevantni skrbnici pogodbe Skupnega sekretariata. Priporočamo, da se dogodki, ki jih je treba izvesti s prisotnostjo udeležencev in se pričakuje, da bo število udeležencev preseglo 100 oseb, odložijo za vsaj 3 mesece. Morebitno podaljšanje projektov, zaradi teh zunanjih okoliščin, bo obravnavano od primera do primera.

Ker je v tovrstnih usmeritvah nemogoče zajeti vse primere, vas ponovno pozivamo, da se v primeru vprašanj vezanih na izvajanje projektnih aktivnosti, preko poštnega predala v eMS, obrnete na skrbnika/ico ESRR pogodbe oziroma nas pokličete po telefonu med 9. in 15. uro.

Vse nadaljnje informacije in morebitni napotki bodo objavljeni na spletni strani programa.

Vodilne partnerje projektov vljudno prosimo, da to sporočilo posredujejo vsem projektnim partnerjem. Poleg tega se ta komunikacija zagotovi tudi prvostopenjski kontroli.

Obvestilo vezano na COVID-19

Obveščamo vas, da bomo zaposleni v okviru Organa upravljanja in Skupnega sekretariata čezmejnega programa Interreg SI-AT zaradi nastalih okoliščin vezanih na COVID-19, od ponedeljka, 16. 3. 2020 pa vse do preklica, delo opravljali od doma, s čimer želimo zagotoviti, da bi zadeve kljub nastalim okoliščinam lahko potekale čimbolj tekoče.

Za vprašanja vezana na izvajanje in spremljanje projektov smo dosegljivi preko uporabniških imen skrbnikov ESRR pogodb v sistemu eMS (pošta). Vse ostale zadeve rešujemo preko elektronske pošte si-at.svrk@gov.si oziroma preko telefona med 9. in 15. uro.

Vse nadaljnje informacije in morebitni napotki bodo objavljeni na spletni strani programa.

V upanju, da se zadeve čimprej ponovno normalizirajo vas lepo pozdravljamo.

Organ upravljanja in Skupni sekretariat Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Dan teka na smučeh na Jezerskem

V soboto, 8. februarja 2020, je pod sloganom »Z obeh strani na sani!« potekala stranska aktivnost na dogodku »Dneva teka na smučeh na Jezerskem«, ki je bil v okviru niza zimskih doživetij v Karavankah organiziran v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken.

Ustanovitvena seja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke

© Urosh Grabner

Predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so se včeraj v Suhi na Koroškem udeležili dogodka »Z regijo gradimo Evropo«, na katerem je bilo ustanovljeno Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS Geopark Karavanke. Geopark Karavanke, ki povezuje občine in ustanove iz obmejnega prostora Slovenije in Avstrije in je doslej deloval kot delovna skupnost, je s tem dobil novo statusno obliko.

Pobuda za ustanovitev novonastalega združenja, ki je 75. tovrstno združenje v Evropi, je nastala v okviru projekta EUfutuR. Gre za enega od projektov Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020, ki je bil podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mojca Muršec, vodja Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020, ki deluje v SVRK, je v svojem nagovoru poudarila: »Upam, da bo ta pomemben korak vsem vam, ki se trudite za turistični in razvojni preboj čezmejnega območja, olajšal izvajanje novih aktivnosti, kreativnih idej in zanimivih ponudb, ki bodo na območje Geoparka privabili številne obiskovalce ter odprli potencial za nadaljnji ekonomski in turistični razvoj

Z obeh strani na sani!

V okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken slovenski in avstrijski partnerji skupaj razvijajo trajnostne turistične produkte in specializirano čezmejno turistično ponudbo.

V soboto, 8. februarja 2020, bomo, s stransko aktivnostjo pod sloganom »Z obeh strani na sani!«, na dogodku »Dneva teka na smučeh na Jezerskem«, ki je v okviru niza zimskih doživetij v Karavankah organiziran v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, sodelovali tudi predstavniki Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Na dogodku se bodo udeleženci lahko preizkusili v klasični in drsalni tehniki teka na smučeh. V popoldanskem dogajanju se bodo vrstile različne aktivnosti gibanja v snegu. Udeleženci so bodo lahko med drugim tudi v dvoje preizkušali v igrah sodelovanja na saneh. Najhitrejše in najspretnejše čaka presenečenje. Tovrstna aktivnost je le ena v nizu predstavitev rezultatov projektov s katerimi želimo v okviru programa »povedati« svojo zgodbo in s tem zgodbo projektov na čezmejnem območju. V primeru Alpe Adria Karavanke/Karawanken je sodelovanje malih občin privedlo do preboja, ki ga brez tega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči.

V februarju in marcu bodo v tem sklopu potekali še trije dogodki, in sicer dan zimskih doživetij v Šentjakobu (1. februar 2020), turno smučanje na Tromeji (28. februarja 2020) in zimska pravljica pod Stolom (22. in 23. februar 2020). S tovrstnimi dogodki se še dodatno poudarja pomen čezmejnega sodelovanja.

Bodite del »zgodbe« tudi vi in se nam pridružite na »Dnevu teka na smučeh«, ki bo potekal 8. februarja 2020 na Jezerskem.

VABILO

„SPread The Karawanks“: LITERATURA razširja obzorja

Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.

Liharda Kamenska (nemško Hildegard von Stein), rojena okrog leta 900, je bila ena redkih žensk srednjega veka, ki je igrala aktivno vlogo v družbi. Ljudje na Južnem Koroškem so jo spoštovali in jo še spoštujejo zaradi njene dobrodelnosti in predanosti revnim in bolnim. Liharda, zgodovinska osebnost iz 10. stoletja, se pravi še iz dobe Karantanije, je imela pomembno vlogo kot posrednica med nemškim in slovenskim prebivalstvom. Takrat je imela stara slovenščina še dolga stoletja pomembno državniško funkcijo. To je čas prvih ohranjenih slovenskih in celo vseslovanskih zapisov v latinici, znamenitih Brižinskih spomenikov (nemško Freisinger Denkmäler). Skupno gre za tri spomenike, ki so bili del popotnega pastoralnega priročnika freisinškega škofa Abrahama, zapisana v drugi polovici 10. stoletja. Leta 1855 je slovenski škof Anton Martin Slomšek v “Drobtinicah za novo leto” pisal: “Bila je usmiljena mati Slovencev”. Roman je živa rekonstrukcija njene življenjske zgodbe in prikaz časa, kulture in družbe na območju Južne Koroške in opisuje v nemškem jeziku življenje žena v 10. stoletju.

Regina Schaunig, pisateljica romana se je rodila 1956 na Koroškem. V Gradcu in Celovcu je študirala nemški jezik, splošno in primerjalno jezikoslovje  ter filozofijo. Objavila je številne prispevke o sodobni literaturi in bila do 2014 znanstvena sodelavka Inštituta Roberta Musila Univerze v Celovcu in delala v Koroškem arhivu literature. Izvajala je literarno- zgodovinske raziskave v okviru celovške celovite izdaje Roberta Musila in raziskovala otroštvo in mladost znane pisateljice Ingeborg Bachmann. Od leta 2014 je samostojna pisateljica, sicer pa živi v Galiciji na Koroškem.

Veseli bomo vaše udeležbe, za vprašanja pa smo vam že sedaj na voljo preko telefona  +43 463 5651542 ali elektronskega naslova Martina.Kanzian@mohorjeva.at.

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige. V prilogi VABILO!

Hermagoras|Mohorjeva
vabi na predstavitev knjige

LIHARDA,
Das Leben der Hildegard von Stein

Datum: 23.01.2020
Čas: 18:30
Kraj: Katoliški dom prosvete Tinje, Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje

Vesele praznike!

 

Poziv za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev.

V okviru 5. roka za predložitev vlog je bilo na voljo nekaj manj kot 1,5 mio. EUR sredstev ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na projektih. Do sedaj so tako pogodbeno vezana  vsa razpoložljiva programska sredstva.  

Kljub temu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih kazalnikov ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli programskega kazalnika, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Vse zainteresirane institucije in morebitna partnerstva pozivamo, da svoj interes za pripravo projektov, ki bi vsebinsko prispevali k doseganju zadevnega programskega kazalnika, sporočijo pristojnemu nacionalnemu/regionalnemu organu in/ali skupnemu sekretariatu programa.

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. Kontaktni podatki nacionalnih/regionalnih organov so na voljo na O nas.

ANKETA ZA PROJEKTNE CILJNE SKUPINE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je februarja 2019 objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Za namene tega vrednotenja vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, ki je trenutno v polnem teku, se izvaja tudi anketa, namenjena projektnim ciljnim skupinam, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: ANKETA.

Prosimo vse vodilne partnerje projektov, da povezavo na anketo posredujete svojim projektnim ciljnim skupinam in k temu pozovete tudi ostale projektne partnerje.

Rok za izpolnjevanje ankete je v sredo, 11. decembra 2019.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš trud in čas. Vaše sodelovanje bo pomembno pripomoglo k rezultatom vrednotenja.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Avstrija 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Avstrija in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334138.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v nemški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija.

V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 13. januar 2020 do 9. ure.