Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljena nova verzija (verzija 3.0) Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014 -2020, ki jo je nacionalna kontrola oz. Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v celoti posodobil. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja.

Želimo vam uspešno poročanje.

 

Navodila za porocanje za slov_upravic _V3

Korigendum Navodil za porocanje za slov_upravic_25-2-2021

Priloge k navodilom za porocanje za slov uprav_V3

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, ki bo potekala 3. 3. 2021 v spletnem okolju Zoom, s pričetkom ob 10.00 uri.

Delavnica je namenjena predvsem upravičencem projektov v izvajanju. Na delavnici bodo predstavljene najpogostejše težave in napake pri pripravi partnerjevih poročil o napredku projekta ter poročanju.

Na delavnico se je potrebno prijaviti na povezavi – e-prijava. Iz vsake institucije se lahko prijavita največ dve osebi.

V priloženem vabilu se nahaja tudi povezava na spletni obrazec e-prijava, kjer potrdite vašo udeležbo, in sicer najkasneje do 1. marca 2021.

Podatke za dostop ter navodila za uporabo Zoom platforme vam bomo posredovali dan pred dogodkom, na elektronski naslov naveden v e-prijavi.

Vabilo_Delavnica_za_porocanje_za_slov_upravicence_3-3-2021

Podcast To je Evropa – potrebujemo vaše projektne zgodbe

Za serijo podcastov Interreg This is Europe potrebujemo vaše zgodbe. Podcasting je preprost, a močan medij, s katerim lahko dosežemo naše občinstvo. Program Interact je to doživel leta 2020 s prvo serijo Interreg podcast. Prve 4 epizode so bile prenesene 5.000 krat. Leta 2021 naj bi šli še dlje, krajše epizode bodo promovirane v medmedijski kampanji. Povejte svoje zgodbe kot novinarji. Tako bodo dostopne in privlačne za vse, ki imajo ali nimajo predhodnega znanja o Interreg-u ali celo zadevah povezanih z EU.

Bistvo zgodb je pokazati vpliv sodelovanja na državljane in na programska območja. Cilj je pokazati, da je Interreg koristno orodje za spopadanje z izzivi in odpravljanje težav. Projekti lahko prispevate svoje zgodbe do 8. marca 2021.

Teme za zgodbe v podcast-u so:
1. K trajnostnim živilskim sistemom
2. Ponovno oživitev boja proti neenakosti
3. Kultura v krizi?
4. Digitalna spodbuda za krožno gospodarstvo
5. Zelena mobilnost

Program Interact bo izbral zgodbe z najvišjo novinarsko privlačnostjo. Za to bi morali prepoznati eno ali dve karizmatični osebi, ki bi lahko bili projektni predstavniki in sicer najbolje, da so to končni uporabniki, za katere tudi ni nujno, da so vključeni v izvajanje projekta, vendar so uporabili pridobljene rezultate. Dobre primere za to lahko najdete v 4 epizodah, ki so bili objavljene lani (tukaj so na voljo podcast episode). Za sodelovanje nam do 8. marca 2021 pošljite povzetek zgodbe, ime glavnega lika in temo zgodbe na naš elektronski naslov na si-at.svrk@gov.si.

Zaključen prvi krog javnega posveta: korak bližje novemu Interreg programu

Postopek priprave prihodnjega Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 že poteka in temelji na izkušnjah iz sedanjega in preteklih programskih obdobij. Zakonodajni okvir EU in zlasti osnutki predlogov evropskih uredb, ki se uporabljajo za programe Interreg, se upoštevajo v vseh korakih programiranja. Finančni prispevek EU, ki bo namenjen prihodnjemu Interreg programu še ni znan.

(c) IRStone

Avgusta 2020, je bila pripravljena teritorialna in socio-ekonomska analiza ter predhodne strateške usmeritve. Zadevni dokument je predstavljal podlago za izbiro ali neizbiro specifičnih ciljev za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027. Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta dejavnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve v do tedaj pripravljenih dokumentih: spletna anketa in dva spletna seminarja, strokovni posveti o ciljih politik in specifičnih ciljih, delavnica o strateški presoji vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa.

(c) pingebat

Mnenje deležnikov je pomembno prispevalo k oblikovanju prihodnjega programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah.

Zahvaljujemo se za vse pripombe prejete s strani več kot 500 posameznikov. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se bo odražala v naslednjih korakih priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija.

Časovni razpored in statistični pregled javnih posvetovanj

Predhodne ugotovitve o vprašalniku za javna posvetovanja

Za prejemanje aktualnih informacij o postopku priprave programa se naročite na naše e-novice.

Posvet o dolgoročni prihodnosti čezmejnega sodelovanja

Evropski odbor regij (OR) nadaljuje z odpravljanjem ovir, s katerimi se srečujejo državljani, ki živijo v obmejnih regijah, katerih vpliv na vsakdanje življenje je bil še bolj očiten med krizo COVID-19. CoR meni, da je pomembno ohraniti priložnosti, ki jih odprte meje ponujajo ljudem, tudi v kriznih razmerah. Na podlagi izkušenj, ki izhajajo iz pandemije COVID-19, in da bi razmislil o prihodnosti, OR skupaj z Evropskim čezmejnim zavezništvom državljanov dela na opredelitvi vizije za dolgoročno čezmejno sodelovanje.

Da bi dosegli uravnoteženo vizijo, je OR objavil javni posvet o skupni viziji dolgoročne prihodnosti čezmejnega sodelovanja v Evropski uniji. Na podlagi prejetih povratnih informacij bo OR na plenarnem zasedanju julija 2021 sprejel resolucijo. Resolucija bo predstavila konkretne predloge za prihodnost čezmejnega sodelovanja in bo uradni prispevek OR in Evropskega čezmejnega zavezništva državljanov, članov Konference o prihodnosti Evrope.

OR želi izvedeti, kaj bi po mnenju državljanov in zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo s čezmejnimi vprašanji, morali biti vključeno v omenjenem predlogu. Iz tega razloga vas prosijo za pomoč.

Javni posvet je na voljo tukaj v vseh jezikih EU, rok za vaš prispevek pa je 14. marec 2021.

4. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo 4. razpis za predloge B-solutions. Razpis bo odprt do 11. marca 2021 in tudi tokrat naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

Cilj je opredeliti nadaljnje mejne ovire pravne in upravne narave z namenom, da se omogoči razvoj inovativnih predlogov za krepitev čezmejnega sodelovanja.

Četrti in s tem tudi zadnji razpis za zbiranje predlogov je na voljo tukaj: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

Če želite izvedeti več o b-rešitvah, obiščite spletno stran: https://www.b-solutionsproject.com/.

V primeru, da ste prepoznali takšno oviro in jo želite deliti in raziskati možne rešitve, stopite v stik s skupino b-solutions na naslovu b-solutions@aebr.eu.

Srečno novo leto!

Obvestilo o odsotnosti

Ekipa skupnega sekretariata je med prazniki odsotna in se vrnemo v ponedeljek, 4. januarja 2021. V času naše odsotnosti ni nadomeščanja znotraj programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Vaša obvestila nam lahko pošljete na si-at.svrk@gov.si in bomo na njih odgovorili v novem letu.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije se bodo v tem času tudi v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) opravljale zgolj nujne naloge. V nujnih primerih je SVRK dosegljiv na telefonski številki 01/400 3680 in elektronskem naslovu gp.svrk@gov.si.

Hvala za razumevanje in lepe praznike!

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju

Nacionalna kontrola je pri pregledovanju poročil zaznala, da se določene pomanjkljivosti pri poročanju upravičenih izdatkov na programih evropskega teritorialnega sodelovanja ponavljajo. Z namenom boljšega poročanja in posledično črpanja so pripravili seznam najpogostejših pomanjkljivosti oz. pripomoček za upravičence, ki poročajo o upravičenih izdatkih v obdobju 2012-2020. 

Seznam najpogostejših pomanjkljivosti pri poročanju 

 

Vesel božič!