Castle Road

Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb / Aufbau einer nachhaltigen institutionalisierten Zusammenarbeit von Burgen und Schlössern zur Entwicklung und Vermarktung gemeinsamer grenzüberschreitender Angebote

Že v 8. stoletju so Franki na zahodu in Avari na vzhodu pričeli z gradnjo dveh nasproti si ležečih obrambnih utrdb, ki sta se raztezali od obronkov Alp vse do reke Drave na jugu. To območje je veljalo za mostišče med srednjo in jugovzhodno Evropo. Na njem so se več kot 1000 let odvijali veliki boji Svetega rimskega cesarstva, Madžarov, Mongolov, Osmanov in drugih ljudstev za prevzem tega območja. Danes to čezmejno območje med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje eno najvišjih števil obrambnih utrdb v vsej Evropi. Pred 30-imi leti so se gradovi in dvorci na jugovzhodu Avstrije povezali v Cesto dvorcev in gradov (Die Schlösserstraße). Brez vključevanja gradov in dvorcev z obeh strani meje ni mogoča prepričljiva predstavitev posebnosti tega zgodovinskega obrambnega okopa in razgibanega zgodovinskega dogajanja, ki se je odvijalo ob meji teh dveh evropskih držav. Za to je potrebno čezmejno sodelovanje. V okviru predhodnih sestankov je 32 nekdanjih obrambnih utrdb, ki so nekoč bile del zgodovinskega grajskega obroča, potrdilo svoje sodelovanje: Aichberg, Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Gleichenberg Gornja Radgona, Grad, Güssing, Hartberg, Herberstein, Kapfenstein, Kornberg, Lendava, Lockenhaus, Negova, Neuhaus, Obermayerhofen, Ormož, Ottersbach, Piber, Pöllau, Ptuj, Rače, Radkersburg, Rakičan, Riegersburg, Schielleiten, Schlaining, Seggau, Slovenska Bistrica, Tabor in Welsdorf. Tekom projektnega izvajanja se jih bo lahko pridružilo še več. Projekt Castle Road bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejne doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne nacionalne promocije. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.

24 ur

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. september 2018 – 31. avgust 2021

vezana ESRR sredstva

978.664,60 EUR

projektni partnerji

Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (vodilni partner)

Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj

Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg