CapaCon

Krepitev R&I zmogljivosti na področju pretvorbe in upravljanja z energijo v SI in AT / Stärkung der F&I-Kapazitäten im Bereich der Energieumwandlung und Energiemanagement in SI und AT

SKUPNI IZZIV: krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med deležniki. Aktivnosti naslavljajo slabosti iz SWOT SI-AT na R&I področju; heterogena raven R&R z nizko intenzivnostjo inovacij, koncentracija R&R dejavnosti v regionalnih centrih, ki ne dosegajo periferije, R&R in inovacije so podprte v ozkem vrhu velikih podjetij, MSP zaostajajo, pomanjkanje sodelovanja industrije in znanosti, nizko poznavanje znanstvenih in tehnoloških kompetenc MSP
SPLOŠNI CILJ: čezmejno povezati akterje in obstoječa znanja, kompetence in R&I zmogljivost podjetij (industrije in MSP), raziskovalnih organizacij in deležnikov na tehnološko perspektivnem in raziskovalno intenzivnem področju PRETVORBE in UPRAVLJANJA Z ENERGIJO. Identificirana področja, gradijo na OČITNIH tehnoloških in gospodarskih PREDNOSTI samega CB območja in kompetencah partnerjev: 1 VISOKO-UČINKOVITI MOČNOSTNI PRETVORNIKI, 2 SISTEMI ZA SHRANJEVANJE ENERGIJE, 3 NAPRAVE in SISTEMI ZA IZBOLJŠANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI.
GLAVNI OUTPUT: izboljšana inovacijska kapaciteta podjetij na CB z aktivnostmi partnerjev in ciljnih skupin v izgradnji nujnih CB rezultatov: CB Identifikacijska študija (Mapiranje/Trendi), 3CB inovativni primeri, 4 veliki CB dogodki, CB poročila deležnikov, spletna stran SI, AT, EN. Ti prinašajo KORIST vsem deležnikom, predvsem pa samim CB regijam in njihovi IZBOLJŠANI kapaciteti za razvoj pametnih in sodobnih produktov
NAČRTOVANI PRISTOP: UMFERI znanstvena ustanova in FB in FH-Kärnten kot šolski ustanovi, prenašajo znanja na bodoče znanstvenike, obrtnike in podjetnike in tvorijo izobraževalno bazo projekta. TECES inovativni grozd z mrežami za vključevanje (Industrije in MSP), pozna inovacijske potrebe MSP in načine za preseganje razdrobljenosti R&I področja.
INOVATIVNO: odgovornost partnerjev do regionalnih MSP spodbuja vse deležnike na perifernih področjih CB, da presežejo omejitve in se priključijo v CapaCon za realizacijo sodobnejših produktov

Predstavitvena brošura CapaCon

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

1. april 2017 – 30. junij 2019

vezana ESRR sredstva

787.362,36 EUR

projektni partnerji

TECES (vodilni partner)

Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Forschung Burgenland GmbH