Entries by natmaj

Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, da izrazijo svoje mnenje.

Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že desetič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, in sicer s pohodom na Zelenico.

Vabilo na dogodek »Pohod na Zelenico«

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija bomo v petek, 10. septembra 2021, praznovali letošnji, že deseti Dan evropskega sodelovanja. Pridružite se nam!

Pred nami so industrijski festivali!

V okviru projekta YOUIND bodo v avgustu, septembru in novembru 2021 potekali dogodki, namenjeni predvsem mladim, da bi spodbudili njihov interes in vlogo pri oblikovanju aktualne in prihodnje politike v regiji.

Vabilo na 1. Medregionalni kongres H2GreenTECH

17. junija 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 1. Medregionalni kongres z naslovom “KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ (Zelene vodikove tehnologije)”.

So naši projekti še živi?

Trajnost sofinanciranih projektov je ena od zahtev, ki jih program določa pred dodelitvijo sofinanciranja, in čeprav je minimalno trajanje zagotavljanja rezultatov po zaključku izvajanja  projektov izpolnjeno, številni dosežki živijo naprej in predstavljajo osnovo za razvoj novih trajnostno usmerjenih čezmejnih aktivnosti. Ste v vašem vsakdanjem življenju opazili rezultate zaključenih projektov s programskega območja Slovenija-Avstrija? Prosimo, delite jih z nami!

Fotografski natečaj: Prihodnost na vodikov pogon!

Partnerji projekta H₂GreenTECH želijo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato so zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost na vodikov pogon! Sodelujte do 14. maja 2021!

Prihodnost je zelena

Vsako leto 22. aprila praznujemo dan Zemlje. Letos smo se skupaj s sosednjima programoma Interreg V-A Avstrij-Madžarska in Interreg V-A Slovenija-Madžarska odločili za nekaj posebnega in sicer za skupni natečaj za osnovnošolce.