Entries by mojtra

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da bo Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko organiziral delavnico za poročanje za slovenske upravičence, ki bo potekala 13. 5. 2019 v prostorih MONS Hotel-a, s pričetkom ob 10.00 uri.

Poročilo o evalvaciji izvajanja programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Organ upravljanja in Skupni sekretariat sta, skladno z evalvacijskim načrtom za obdobje 2014-2020,  naročila vrednotenje  programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki ga je izvedlo podjetje Novna razvoj d.o.o. Neodvisni zunanji evalvatorji so ocenili uspešnost in učinkovitost zagotavljanja pomoči s strani programskih struktur prijaviteljem in vodilnim/projektnim partnerjem, uporabe elektronskega sistema spremljanja (eMS), postopka izbora projektov, […]

Obvestilo o spremembah pri pregledovanju partnerjevega poročila o napredku (za slovenske upravičence)

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK) obvešča vse slovenske projektne partnerje (v nadaljevanju PP), ki sodelujejo v programih evropskega teritorialnega sodelovanja in zanje vrši prvostopenjsko kontrolo nacionalna kontrola v okviru SVRK, da je mogoče od 17. 7. 2017 dalje partnerjevo poročilo o napredku, če zanj še ni bil izdan certifikat, dopolniti.

Posodobitev sistema eMS

Obveščamo vas, da je bila naložena nova verzija (3_1.0) sistema eMS, ki odpravlja do sedaj znane napake in delno spreminja metodo izračuna ESRR delov in pavšala. Iz tega razloga vas prosimo, da pred oddajo projektov preverite ali se zneski v eMS ujemajo z morebiti že podpisanimi izjavami. Hvala za razumevanje.