Alpe Adria Karavanke/Karawanken

Alpe Adria regija doživetij / Alpe Adria Erlebnis-Region

Skupni izziv: Turistični razvoj se praviloma planira na državnem oziroma regionalnem nivoju brez učinkovitega čezmejnega sodelovanja. Do sedaj v čezmejnem območju Zahodnih Karavank (v projektu imenovanim Alpe Adria Karavanke/Karawanken), ki je razvojno dokaj šibko, ni bil razvit učinkovit čezmejni pristop za razvoj trajnostnega turizma in čezmejne specializirane turistične ponudbe. In to kljub temu, da ima območje velike potenciale za razvoj turizma.

Splošni cilj je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja Alpe Adria Karavanke/Karawanken, kar bomo dosegli z outputi:
– pripravljeno celovito valorizacijo čezmejnega območja,
– razvito specializirano turistično čezmejno ponudbo pohodništva, kolesarjenja in zimskih doživetij,
– novimi znanji in usposobljenostjo turističnih ponudnikov ter drugih deležnikov,
– inovativnimi čezmejnimi marketinškimi pristopi (mobilna aplikacija, vikendi doživetij idr.),
– dolgoročnim strateškim razvojnim načrtom turističnega razvoja,
– čezmejnim rezervacijskim centrom in inovativno čezmejno platformo.

Načrtovan pristop: Uporabili bomo kombinacijo pristopa od spodaj navzgor v kombinaciji s pristopom od zgoraj  navzdol. Z inovativnimi metodami dela bomo razvili rešitve in pristope, ki jih je možno kakovostno udejaniti le z dobrim sodelovanjem in mreženjem koristnikov: partnerjev in ciljnih skupin (občine, javne inštitucije, mala in srednja podjetja, sektorske agencije, širša javnost) v čezmejnem prostoru.

Kaj je novega: nerazvito čezmejno turistično območje bo z inovativno ponudbo in inovativnimi marketinškimi pristopi prvič postavljeno na mednarodni turistični trg, zagotovljen bo čezmejni razvoj zelene turistične regije Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Vse navedeno bo zagotovilo dolgoročni razvoj trajnostnega turizma na območju, nova delovna mesta in dvig nočitev.

Prednostna os 2

Prednostna naložba 6c
SC 1: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine

Trajanje projekta

1. maj 2017 – 30. april 2020

vezana ESRR sredstva

2.095.171,92 EUR

projektni partnerji

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (vodilni partner)

Carnica-Region Rosental

Planinska zveza Slovenije

eb&p Umweltbüro GmbH

Pohodništvo&kolesarjenje giz

Občina Tržič

Občina Jesenice

Marktgemeinde Arnoldstein

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Region Villach Tourismus GmbH

Občina Jezersko

Marktgemeinde St. Jakob im Rosental