ABS-Network

Aluminium Building Skins – Energy Active Facades Network

Temeljni cilj projekta je razvoj solarno termično aktiviranega fasadnega panela (STAF-panel), ki za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristi sončno energijo. Tehnološka inovacija je v združevanju roll-bonding tehnologije industrijskega partnerja Talum z znanjem s področja tehnologij preoblikovanja in fasadne tehnologije Tehnične Univerze Graz. Integralni način gradnje omogoča integracijo dodatnih funkcij v stavbni ovoj. S termičnim aktiviranjem fasade (pridobivanje energije, ogrevanje in hlajenje) se izboljšuje energijska bilanca stavb. Output projekta je na eni strani razvoj prototipa STAF-panela in na drugi strani povezovanje kompetentnih razvojnih partnerjev programske regije s področja obnovljivih virov energije in povezanih sektorjev (gradbeništvo, arhitektura, strojništvo) v mrežo znanja. Projekt tako s prenosom znanja, krepitvijo R&I, rabo R&R infrastrukture ter prenosom in izvajanjem rešitev na področju inovativnih R&R rešitev prispeva k izboljšanju čezmejnega sodelovanja in konkurenčnosti relevantnih deležnikov na zgoraj omenjenih področjih. Outputi projekta bodo koristili predstavnikom industrije in inštitucijam znanja ter študentom v programski regiji, za katere bomo organizirali poslovna srečanja. V okviru zadnje faze projekta se bodo na osnovi novih tehničnih in konceptualnih znanj na področju izdelave solarno termično aktiviranih fasadnih panelov pripravili skupni predlogi za njihovo uvedbo v programski regiji. Naš interdisciplinarni pristop bo omogočil nadaljnja projektna sodelovanja in spodbujal oblikovanje novih čezmejnih konzorcijev. Edinstvenost projektnega partnerstva je v združevanju kompetenc in znanja, ki v programski regiji v tej obliki še ne obstaja.

Prednostna os 1

Prednostna naložba 1b
SC 1: Krepitev R&I na tehnoloških in gospodarskih področjih s čezmejnim sodelovanjem med relevantnimi deležniki

Trajanje projekta

  1. junij 2017 – 31. julij 2019

vezana ESRR sredstva

690.161,75 EUR

projektni partnerji

Technische Universität Graz (vodilni partner)

TIKO PRO, podjetniško svetovanje d.o.o.

Talum, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo