Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020

Program sodelovanja Interreg V-A SI-AT

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. V okviru programa se bodo sofinancirali čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

Javni Razpis

Javni razpis v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. Za sofinanciranje projektov je na voljo 44,9 mio EUR ESRR sredstev.

E-Novice

Prijavite se na e-novice in na svoj elektronski naslov boste prejemali vsa obvestila in novice v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Dane podatke bomo uporabljali le za obveščanje.

eMS

Logo3V obdobju 2014-2020 se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija uporablja elektronski sistem spremljanja (eMS).

IP SI-AT 2021-2027

Aprila 2019 je bila ustanovljena delovna skupina za programiranje, katere namen je usmerjanje in spremljanje priprave programskega dokumenta Interreg program Slovenija-Avstrija. Tudi v programskem obdobju 2021-2027 bo s programom upravljal SVRK kot organ upravljanja in skupni sekretariat v tesnem sodelovanju s predstavniki obeh držav.

Na tej spletni strani lahko najdete vse pomembne informacije o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Iz tega programa bo v tem programskem obdobju za sofinanciranje čezmejnih projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih 44,9 mio EUR.

Zadnje novice

Vabilo na 1. Medregionalni kongres H2GreenTECH

17. junija 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 1. Medregionalni kongres z naslovom "KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ (Zelene vodikove tehnologije)".

Drugi javni posvet v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.

So naši projekti še živi?

Trajnost sofinanciranih projektov je ena od zahtev, ki jih program določa pred dodelitvijo sofinanciranja, in čeprav je minimalno trajanje zagotavljanja rezultatov po zaključku izvajanja  projektov izpolnjeno, številni dosežki živijo naprej in predstavljajo osnovo za razvoj novih trajnostno usmerjenih čezmejnih aktivnosti. Ste v vašem vsakdanjem življenju opazili rezultate zaključenih projektov s programskega območja Slovenija-Avstrija? Prosimo, delite jih z nami!

Fotografski natečaj: Prihodnost na vodikov pogon!

Partnerji projekta H₂GreenTECH želijo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato so zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost na vodikov pogon! Sodelujte do 14. maja 2021!