VABILO: 2. Medregionalni kongres H2GreenTECH

25. novembra 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 2. Medregionalni kongres na katerem bodo predstavili SVOJA RAZISKOVALNO – RAZVOJNO DEJAVNOST NA PODROČJU  VODIKOVIH TEHNOLOGIJ. 

Spletni dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

VSE INFORMACIJE >>> 

VABILO

 

Zaključen javni posvet o celoviti presoji vplivov na okolje

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 je potekal javni posvet o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Rok za pripombe in opažanja na pripravljen osnutek okoljskega poročila se je iztekel 30. oktobra 2021. Prejete pripombe smo pregledali in na osnovi tega postopka sedaj objavljamo okoljsko poročilo.

OKOLJSKO POROČILO

Za vse prejete odzive se še enkrat zahvaljujemo!

Več informacij o postopku priprave okoljskega poročila in Interreg programa je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.