Javni posvet CPVO v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V okviru priprave novega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021–2027 se izvaja celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), ki opredeljuje potencialne negativne vplive programa na okolje. Osnutek okoljskega poročila je pripravljen in predstavlja vmesni rezultat presoje.

Postopek CPVO vključuje posvetovanje z javnostjo za kakršne koli pripombe na podano vrednotenje. Vljudno vas prosimo, da z nami delite svoje pripombe in opažanja vezana na predložen osnutek okoljskega poročila. Pripombe bodo upoštevane pri pripravi končne različice poročila in nato v procesu priprave programa.

Svoje pripombe in opažanja vezana na posamezna poglavja lahko posredujete v angleškem, nemškem ali slovenskem jeziku. Hvala za vaš čas in sodelovanje.

ODDAJTE SVOJE PRIPOMBE IN OPAŽANJA

Sedaj, ko je pripravljen osnutek okoljskega poročila k osnutku Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027, vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. Komentarje lahko oddate do 30. oktobra 2021. Prosimo, da nam informacijo o osnutku okoljskega poročila pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Praznujemo 10. obletnico Dneva evropskega sodelovanja

Pod pokroviteljstvom Evropske komisije letos že desetič zapored potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. V petek, 10. septembra 2021, smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na obmejnem območju Gorenjske, in sicer s pohodom na Zelenico.

Letošnje prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) povezujejo vse programe evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi steber kohezijske politike. Že deseto leto zapored se v septembru ob tej priložnosti po vsej Evropi izvajajo raznolike aktivnosti. Programi evropskega teritorialnega sodelovanja zagotavljajo okvir za izvajanje skupnih ukrepov, spodbujajo regije in države k reševanju skupnih izzivov ter spodbujajo skladen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj. Z dogodki želimo organizatorji poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v obmejno okolje na območju Gorenjske, kjer so se, oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Petkov pohod na Zelenico je bil posvečen projektom, ki se izvajajo pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Predstavili smo tri projekte, in sicer karawanks@future.eu, Alpe Adria Karavanke/Karawanken in CROSSRISK. Projekti so lep dokaz uspešnega čezmejnega sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja obmejnih regij.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila mag. Nina Seljak, vodja organa upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane – dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Čezmejno sodelovanje je še posebej v teh časih pomembno ogrodje za vzdrževanje dobrih medsosedskih odnosov ter dodatna finančna vzpodbuda za organizacije in institucije na obmejnih območjih.

Letošnji dan evropskega sodelovanja je sicer potekal nekoliko okrnjeno in je bil po obsegu in izvedbi prilagojen situaciji, vezani na Covid-19. Pohod, ki je potekal ob najstarejšem mejnem prehodu med Slovenijo in Avstrijo, predstavlja simbolno aktivnost. Udeleženci so se iz izhodišča na Ljubelju podali na Zelenico, kjer so si ogledali rezultate sofinanciranih projektov in spoznali prednosti čezmejnega sodelovanja. Programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti postajajo iz leta v leto vedno bolj prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021-2027, kar odpira potencial številnim novim učinkovitim rešitvam za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka

Vabilo na dogodek »Pohod na Zelenico«

V okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija bomo v petek, 10. septembra 2021, praznovali letošnji, že deseti Dan evropskega sodelovanja.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da se nam pridružite na dogodku, ki je še posebej ob tej obletnici namenjen promociji programa in sofinanciranih projektov iz trenutne (2014-2020) in predhodne finančne perspektive (2007-2013).

V okviru dogodka se bomo podali na pohod na Zelenico in se s tem potepali ob najstarejšem mejnem prehodu med Slovenijo in Avstrijo. Za dogodek oz. pohod se dobimo na izhodišču, ki je parkirišče na Ljubelju. Na Zelenici nam bodo projektni partnerji projektov karawanks@future.eu, Alpe Adria Karavanke/Karawanken in CROSSRISK predstavili sodelovanje v okviru projektov ter rezultate le-teh.

Zaradi trenutnih razmer bo dogodek potekal v omejenem obsegu. Dogodek bo potekal na prostem. Upoštevani bodo standardi in priporočila ter trenutno veljavni ukrepi za preprečevanje okužb skladni z navodili NIJZ.

Število udeležencev je omejeno, zato se je na dogodek potrebno predhodno prijaviti. Prijave se zbirajo preko spletnega obrazca do zapolnitve prostih mest.

PRIJAVA NA DOGODEK

V primeru vprašanj pokličite na 01 400 3167. Za več informacij o Dnevu evropskega sodelovanja obiščite spletno stran www.ecday.eu.

Veselimo se srečanja z vami.

Vabljeni!

VABILO IN PROGRAM

VIDEO