Še en teden do zaključka javnega posveta – podajte svoje mnenje!

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo v začetku junija dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki smo ga objavili na spletni strani.

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni tudi na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta aktivnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve, v do tedaj pripravljenih dokumentih. Izvedena je bila spletna anketa, dva spletna seminarja, strokovni posveti o zadevnih ciljih politik in specifičnih ciljih, dve delavnici na temo celostne presoje vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se je odražala v sami pripravi Interreg programa Slovenija-Avstrija. Na osnovi koristnih prispevkov deležnikov, določil relevantnega evropskega zakonskega okvirja, ki določa, da sta cilj politike 2 in cilj politike 4 obvezna ter upoštevajoč predvideno, v primerjavi s sedanjim obdobjem nekoliko nižjo vrednost programa, so bile oblikovane tri prioritete s pripadajočimi šestimi specifičnimi cilji.

Ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje o osnutku Interreg programa za obdobje 2021-2027, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je  na voljo še en teden (do 30. junija 2021)na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. 

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu glede vsebine Interreg programa pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!

Vabilo na 1. Medregionalni kongres H2GreenTECH

17. junija 2021 projektni partnerji H2GreenTECH organizirajo 1. Medregionalni kongres z naslovom:

“KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU RAZVOJA NIZKOOGLJIČNIH TEHNOLOGIJ (Zelene vodikove tehnologije)”

Dogodek bo potek v angleškem jeziku.

Vse informacije so na volju TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

Drugi javni posvet v okviru priprave Interreg programa 2021-2027

V procesu priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027 smo dosegli naslednji mejnik. Pripravili smo osnutek programa, ki ga objavljamo na spletni strani in vas vabimo, da nanj podate morebitne komentarje.

Na osnovi teritorialne in socio-ekonomske analize ter predhodnih strateških usmeritev je bil v okviru skupine za programiranje pripravljen osnutek programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027.

Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni tudi na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta aktivnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve, v do tedaj pripravljenih dokumentih. Izvedena je bila spletna anketa, dva spletna seminarja, strokovni posveti o zadevnih ciljih politik in specifičnih ciljih, dve delavnici na temo celostne presoje vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se je odražala v sami pripravi Interreg programa Slovenija-Avstrija. Na osnovi koristnih prispevkov deležnikov, določil relevantnega evropskega zakonskega okvirja, ki določa, da sta cilj politike 2 in cilj politike 4 obvezna ter upoštevajoč predvideno, v primerjavi s sedanjim obdobjem nekoliko nižjo vrednost programa, so bile oblikovane tri prioritete s pripadajočimi šestimi specifičnimi cilji.

Sedaj, ko je pripravljen osnutek Interreg programa za obdobje 2021-2027, ponovno vabimo vse zainteresirane deležnike in državljane, ki bi želeli izraziti svoje mnenje, da to storijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi na voljo na tej povezavi: SPLETNI OBRAZEC. Komentarje lahko oddate do 30. junija 2021.

Prosimo, da nam informacijo o javnem posvetu glede vsebine Interreg programa pomagate razširiti tako, da jo posredujete vsem morebitnim zainteresiranim.

Več informacij o javnem posvetu je na voljo na: PRIPRAVE NA PRIHODNJI PROGRAM IP SI-AT 2021-2027 SO V TEKU.

Sodelujte pri oblikovanju prihodnjega programa!