So naši projekti še živi?

Trajnost sofinanciranih projektov je ena od zahtev, ki jih program določa pred dodelitvijo sofinanciranja, in čeprav je minimalno trajanje zagotavljanja rezultatov po zaključku izvajanja  projektov izpolnjeno, številni dosežki živijo naprej in predstavljajo osnovo za razvoj novih trajnostno usmerjenih čezmejnih aktivnosti.

Projekt FLU-LED, ki je bil izveden v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2007-2013, je zbral slovenska ledinska in hišna imena na južnem Koroškem v Avstriji in Gorenjskem v Sloveniji in jih dokumentiral v digitalne zemljevide. Ti zemljevidi so še danes na voljo na spletni strani www.flurnamen.at, vključeni pa so bili tudi v Koroški atlas (zemljevid KAGIS). Podatki so prav tako tudi na voljo za brezplačen prenos kot OGD (OpenGovernmentData).

Ste v vašem vsakdanjem življenju opazili rezultate zaključenih projektov s programskega območja Slovenija-Avstrija? Prosimo, delite jih z nami na naši Facebook strani ali nam pišite na si-at.svrk@gov.si