Fotografski natečaj: Prihodnost na vodikov pogon!

Partnerji projekta H₂GreenTECH želijo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato so zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost na vodikov pogon!

Vaše sodelovanje in njihova zahvala!

Štiri najboljše fotografije (dve iz Avstrije in dve iz Slovenije) bodo uvrstili na Potujočo razstavo Vodikov center v obliki laboratorija, s katero bodo osveščali javnost o pomenu zelenih vodikovih tehnologij. Postavljena bo na sedmih lokacijah v Sloveniji in Avstriji, s spremljajočo stalno virtualno razstavo. Zmagovalci bodo prejeli Promocijski paket H₂GreenTECH in doživetje #Preživi dan v laboratoriju Kemijskega inštituta ali TU Graz.

Zmagovalne fotografije bodo dopolnjevale promocijske aktivnosti partnerjev v projektu, vse ostale pa bodo po dogovoru z avtorji, vključili na spletno stran Hydrogen Center z namenom promoviranja njihovih dejavnosti na področju vodikovih tehnologij.

Več informacij