So naši projekti še živi?

Trajnost sofinanciranih projektov je ena od zahtev, ki jih program določa pred dodelitvijo sofinanciranja, in čeprav je minimalno trajanje zagotavljanja rezultatov po zaključku izvajanja  projektov izpolnjeno, številni dosežki živijo naprej in predstavljajo osnovo za razvoj novih trajnostno usmerjenih čezmejnih aktivnosti.

Projekt FLU-LED, ki je bil izveden v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2007-2013, je zbral slovenska ledinska in hišna imena na južnem Koroškem v Avstriji in Gorenjskem v Sloveniji in jih dokumentiral v digitalne zemljevide. Ti zemljevidi so še danes na voljo na spletni strani www.flurnamen.at, vključeni pa so bili tudi v Koroški atlas (zemljevid KAGIS). Podatki so prav tako tudi na voljo za brezplačen prenos kot OGD (OpenGovernmentData).

Ste v vašem vsakdanjem življenju opazili rezultate zaključenih projektov s programskega območja Slovenija-Avstrija? Prosimo, delite jih z nami na naši Facebook strani ali nam pišite na si-at.svrk@gov.si

Fotografski natečaj: Prihodnost na vodikov pogon!

Partnerji projekta H₂GreenTECH želijo osveščati širšo javnost na območju Slovenije in Avstrije o razvoju in pomenu prebojnih vodikovih tehnologiji, zato so zasnovali fotografski natečaj na temo Prihodnost na vodikov pogon!

Vaše sodelovanje in njihova zahvala!

Štiri najboljše fotografije (dve iz Avstrije in dve iz Slovenije) bodo uvrstili na Potujočo razstavo Vodikov center v obliki laboratorija, s katero bodo osveščali javnost o pomenu zelenih vodikovih tehnologij. Postavljena bo na sedmih lokacijah v Sloveniji in Avstriji, s spremljajočo stalno virtualno razstavo. Zmagovalci bodo prejeli Promocijski paket H₂GreenTECH in doživetje #Preživi dan v laboratoriju Kemijskega inštituta ali TU Graz.

Zmagovalne fotografije bodo dopolnjevale promocijske aktivnosti partnerjev v projektu, vse ostale pa bodo po dogovoru z avtorji, vključili na spletno stran Hydrogen Center z namenom promoviranja njihovih dejavnosti na področju vodikovih tehnologij.

Več informacij