Nova verzija navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence

Obveščamo vas, da je na spletni strani objavljena nova verzija (verzija 3.0) Navodil za poročanje o upravičenih izdatkih za slovenske upravičence v obdobju 2014 -2020, ki jo je nacionalna kontrola oz. Sektor za kontrolo – programi ETS in MFM v celoti posodobil. Navodila so na voljo skupaj s prilogami in prikazom posameznih sprememb (korigendum). Priporočamo, da se z vsebino nove verzije, kljub objavljenemu korigendumu, podrobneje seznanite, saj vam bo v veliko pomoč pri pripravi poročila o napredku partnerja.

Želimo vam uspešno poročanje.

 

Navodila za porocanje za slov_upravic _V3

Korigendum Navodil za porocanje za slov_upravic_25-2-2021

Priloge k navodilom za porocanje za slov uprav_V3

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Madžarska, ki bo potekala 3. 3. 2021 v spletnem okolju Zoom, s pričetkom ob 10.00 uri.

Delavnica je namenjena predvsem upravičencem projektov v izvajanju. Na delavnici bodo predstavljene najpogostejše težave in napake pri pripravi partnerjevih poročil o napredku projekta ter poročanju.

Na delavnico se je potrebno prijaviti na povezavi – e-prijava. Iz vsake institucije se lahko prijavita največ dve osebi.

V priloženem vabilu se nahaja tudi povezava na spletni obrazec e-prijava, kjer potrdite vašo udeležbo, in sicer najkasneje do 1. marca 2021.

Podatke za dostop ter navodila za uporabo Zoom platforme vam bomo posredovali dan pred dogodkom, na elektronski naslov naveden v e-prijavi.

Vabilo_Delavnica_za_porocanje_za_slov_upravicence_3-3-2021

Podcast To je Evropa – potrebujemo vaše projektne zgodbe

Za serijo podcastov Interreg This is Europe potrebujemo vaše zgodbe. Podcasting je preprost, a močan medij, s katerim lahko dosežemo naše občinstvo. Program Interact je to doživel leta 2020 s prvo serijo Interreg podcast. Prve 4 epizode so bile prenesene 5.000 krat. Leta 2021 naj bi šli še dlje, krajše epizode bodo promovirane v medmedijski kampanji. Povejte svoje zgodbe kot novinarji. Tako bodo dostopne in privlačne za vse, ki imajo ali nimajo predhodnega znanja o Interreg-u ali celo zadevah povezanih z EU.

Bistvo zgodb je pokazati vpliv sodelovanja na državljane in na programska območja. Cilj je pokazati, da je Interreg koristno orodje za spopadanje z izzivi in odpravljanje težav. Projekti lahko prispevate svoje zgodbe do 8. marca 2021.

Teme za zgodbe v podcast-u so:
1. K trajnostnim živilskim sistemom
2. Ponovno oživitev boja proti neenakosti
3. Kultura v krizi?
4. Digitalna spodbuda za krožno gospodarstvo
5. Zelena mobilnost

Program Interact bo izbral zgodbe z najvišjo novinarsko privlačnostjo. Za to bi morali prepoznati eno ali dve karizmatični osebi, ki bi lahko bili projektni predstavniki in sicer najbolje, da so to končni uporabniki, za katere tudi ni nujno, da so vključeni v izvajanje projekta, vendar so uporabili pridobljene rezultate. Dobre primere za to lahko najdete v 4 epizodah, ki so bili objavljene lani (tukaj so na voljo podcast episode). Za sodelovanje nam do 8. marca 2021 pošljite povzetek zgodbe, ime glavnega lika in temo zgodbe na naš elektronski naslov na si-at.svrk@gov.si.

Zaključen prvi krog javnega posveta: korak bližje novemu Interreg programu

Postopek priprave prihodnjega Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021-2027 že poteka in temelji na izkušnjah iz sedanjega in preteklih programskih obdobij. Zakonodajni okvir EU in zlasti osnutki predlogov evropskih uredb, ki se uporabljajo za programe Interreg, se upoštevajo v vseh korakih programiranja. Finančni prispevek EU, ki bo namenjen prihodnjemu Interreg programu še ni znan.

(c) IRStone

Avgusta 2020, je bila pripravljena teritorialna in socio-ekonomska analiza ter predhodne strateške usmeritve. Zadevni dokument je predstavljal podlago za izbiro ali neizbiro specifičnih ciljev za prihodnji program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027. Izbor ciljev programske politike in z njimi povezanih specifičnih ciljev je bil pomemben strateški korak, ki sloni na prispevku ključnih deležnikov – potencialnih upravičencev, oblikovalcev politik, tematskih strokovnjakov itd. Od novembra 2020 je bila izvedena vrsta dejavnosti z namenom zbiranja komentarjev, mnenj, predlogov in pogledov na ugotovitve v do tedaj pripravljenih dokumentih: spletna anketa in dva spletna seminarja, strokovni posveti o ciljih politik in specifičnih ciljih, delavnica o strateški presoji vplivov na okolje (CPVO), ki poteka vzporedno s postopkom same priprave programa.

(c) pingebat

Mnenje deležnikov je pomembno prispevalo k oblikovanju prihodnjega programa. Cilj prvega kroga sodelovanja javnosti je bilo posvetovanje z deležniki o tematskih usmeritvah.

Zahvaljujemo se za vse pripombe prejete s strani več kot 500 posameznikov. Prispevki iz vseh treh sklopov vključevanja javnosti (spletna anketa, dva nacionalna spletna seminarja in šest strokovnih posvetov) so pomembna povratna informacija, ki se bo odražala v naslednjih korakih priprave Interreg programa Slovenija-Avstrija.

Časovni razpored in statistični pregled javnih posvetovanj

Predhodne ugotovitve o vprašalniku za javna posvetovanja

Za prejemanje aktualnih informacij o postopku priprave programa se naročite na naše e-novice.