Posvet o dolgoročni prihodnosti čezmejnega sodelovanja

Evropski odbor regij (OR) nadaljuje z odpravljanjem ovir, s katerimi se srečujejo državljani, ki živijo v obmejnih regijah, katerih vpliv na vsakdanje življenje je bil še bolj očiten med krizo COVID-19. CoR meni, da je pomembno ohraniti priložnosti, ki jih odprte meje ponujajo ljudem, tudi v kriznih razmerah. Na podlagi izkušenj, ki izhajajo iz pandemije COVID-19, in da bi razmislil o prihodnosti, OR skupaj z Evropskim čezmejnim zavezništvom državljanov dela na opredelitvi vizije za dolgoročno čezmejno sodelovanje.

Da bi dosegli uravnoteženo vizijo, je OR objavil javni posvet o skupni viziji dolgoročne prihodnosti čezmejnega sodelovanja v Evropski uniji. Na podlagi prejetih povratnih informacij bo OR na plenarnem zasedanju julija 2021 sprejel resolucijo. Resolucija bo predstavila konkretne predloge za prihodnost čezmejnega sodelovanja in bo uradni prispevek OR in Evropskega čezmejnega zavezništva državljanov, članov Konference o prihodnosti Evrope.

OR želi izvedeti, kaj bi po mnenju državljanov in zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo s čezmejnimi vprašanji, morali biti vključeno v omenjenem predlogu. Iz tega razloga vas prosijo za pomoč.

Javni posvet je na voljo tukaj v vseh jezikih EU, rok za vaš prispevek pa je 14. marec 2021.

4. razpis za zbiranje projektnih predlogov za odpravljanje ovir v čezmejnem sodelovanju!

Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR) je pravkar odprlo 4. razpis za predloge B-solutions. Razpis bo odprt do 11. marca 2021 in tudi tokrat naslavlja javne organe in čezmejne strukture obmejnih regij v državah EU in EFTA.

Cilj je opredeliti nadaljnje mejne ovire pravne in upravne narave z namenom, da se omogoči razvoj inovativnih predlogov za krepitev čezmejnega sodelovanja.

Četrti in s tem tudi zadnji razpis za zbiranje predlogov je na voljo tukaj: https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals

Če želite izvedeti več o b-rešitvah, obiščite spletno stran: https://www.b-solutionsproject.com/.

V primeru, da ste prepoznali takšno oviro in jo želite deliti in raziskati možne rešitve, stopite v stik s skupino b-solutions na naslovu b-solutions@aebr.eu.