YOUIND – SKUPNI ZAGONSKI SESTANEK USMERJEVALNE SKUPINE IN DELEŽNIKOV

23. in 24. septembra 2020 je projektni partner 4 – Občina Idrija – gostil dvodnevno delavnico za člane usmerjevalne skupine in regionalne deležnike z namenom povezovanja deležnikov iz obeh regij – Idrije in Štajerske železne poti – in ustvarjanja temeljev za pilotne akcije, ki bodo izvedene v okviru projekta.

Srečanja so se udeležili vsi projektni partnerji, prav tako pa je bilo na sestankih in dodatnih aktivnostih, ki so  potekale v tipičnem industrijskem okolju, prisotnih veliko deležnikov iz obeh regij. Slovenski deležniki so podpisali regionalni memorandum, v katerem so se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju.

Akademska partnerja, Univerza v Gradcu in ZRC SAZU, sta predstavila povzetek dosedanjih raziskav, čemur je sledila diskusija partnerjev in deležnikov o tem, kako naj bi potekale pilotne akcije.

Delavnica je bila uspešna, saj je omogočila partnerjem in deležnikom, da so se osebno srečali, vzpostavili bilateralne povezave in ustvarili skupine deležnikov, ki bodo sodelovale v prihodnje.