YOUIND – SKUPNI ZAGONSKI SESTANEK USMERJEVALNE SKUPINE IN DELEŽNIKOV

23. in 24. septembra 2020 je projektni partner 4 – Občina Idrija – gostil dvodnevno delavnico za člane usmerjevalne skupine in regionalne deležnike z namenom povezovanja deležnikov iz obeh regij – Idrije in Štajerske železne poti – in ustvarjanja temeljev za pilotne akcije, ki bodo izvedene v okviru projekta.

Srečanja so se udeležili vsi projektni partnerji, prav tako pa je bilo na sestankih in dodatnih aktivnostih, ki so  potekale v tipičnem industrijskem okolju, prisotnih veliko deležnikov iz obeh regij. Slovenski deležniki so podpisali regionalni memorandum, v katerem so se zavezali k nadaljnjemu sodelovanju.

Akademska partnerja, Univerza v Gradcu in ZRC SAZU, sta predstavila povzetek dosedanjih raziskav, čemur je sledila diskusija partnerjev in deležnikov o tem, kako naj bi potekale pilotne akcije.

Delavnica je bila uspešna, saj je omogočila partnerjem in deležnikom, da so se osebno srečali, vzpostavili bilateralne povezave in ustvarili skupine deležnikov, ki bodo sodelovale v prihodnje.

 

 

 

Ob praznovanju Dneva evropskega sodelovanja in 30-letnice programov Interreg z dravskim splavom od Lavamünda do Dravograda

Letos, natančneje 21. septembra 2020, že devetič zapored pod pokroviteljstvom Evropske komisije potekajo dogodki ob Dnevu evropskega sodelovanja. Danes smo rezultate in pomen projektov čezmejnega sodelovanja predstavljali na čezmejnem območju slovenske in avstrijske Koroške. Ob istočasnem praznovanju 30-letnice programov Interreg smo, v duhu trajnosti in povezovanja, zasadili po dve drevesi na vsaki strani meje.

Letošnje prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day) povezujejo tri tematske sklope; zelena in podnebno nevtralna Evropa, mladi in vsi imamo soseda. Z dogodki želimo organizatorji poudariti pomen dosežkov evropskih regij in držav pri čezmejnem sodelovanju. V letu 2020, pa na ravni Evropske unije, obeležujemo tudi 30 let delovanja programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi steber kohezijske politike. Tovrstni programi zagotavljajo okvir za izvajanje skupnih ukrepov, spodbujajo regije in države k reševanju skupnih izzivov ter spodbujajo skladen gospodarski, socialni in teritorialni razvoj.

Letošnje dogajanje je bilo postavljeno v čezmejno okolje, kjer so se, oziroma se še izvajajo številni projekti, ki jih brez programov Interreg ne bi bilo. Dogodek, ki je bil izveden na čezmejnem območju slovenske in avstrijske Koroške, je potekal pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020, v sodelovanju z avstrijskimi programskimi partnerji, Deželno Vlado Koroške (Amt der Kärntner Landesregierung) in Kärntner Wirstchaftsförderungs Fond (KWF) ter projektnimi partnerji. V okviru dogodka sta bila predstavljena tudi dva projekta sofinancirana v okviru čezmejnega programa Slovenija-Avstrija, NaKult in SMART Tourist, ki sta lep dokaz uspešnega čezmejnega sodelovanja na področju promocije naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja obmejnih regij.

Kot je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka SVRK, brez čezmejnih projektov tovrstnega sodelovanja najverjetneje ne bi bilo, kot tudi ne bi bilo številnih konkretnih rezultatov za državljane, ki imajo dolgoročen učinek na področju gospodarstva, turizma in ohranjanja bogate naravne in kulturne dediščine. Čezmejno sodelovanje je še posebej v teh časih pomembno ogrodje za vzdrževanje dobrih medsosedskih odnosov ter dodatna finančna vzpodbuda za organizacije in institucije na obmejnih območjih, je pred slavnostno zasaditvijo dreves povedala mag. Nina Seljak, vodja Organa upravljanja zadevnega čezmejnega programa.

Letošnji dan evropskega sodelovanja je sicer potekal nekoliko okrnjeno in je bil po obsegu in izvedbi prilagojen situaciji vezani na COVID-19, pa vendar je osrednja aktivnost današnjega dogodka bila trajnostno naravnana. Slavnostna zasaditev lipe in bukve na obeh straneh meje predstavlja simbolni pogled v prihodnost, investicijo s katero se, tako kot skozi projekte trudimo, da bi na programskem območju pustili trajnostni pečat ter s konkretnimi rešitvami pozitivno vplivali na razvoj in življenje na obmejnem območju. Udeleženci so se iz ene strani odpravili na drugo stran meje z dravskim splavom, ki z vožnjo skozi čudovito naravno kuliso reke Drave in njene okolice, povezuje kraja Lavamünd in Dravograd.

Programi čezmejnega sodelovanja kljub njihovi majhnosti postajajo iz leta v leto vedno bolj prepoznavni, rezultati sofinanciranih projektov pa nepogrešljiv del razvoja in večanja kakovosti bivanja na čezmejnem območju.  Tudi zato sodi čezmejni program med Slovenijo in Avstrijo po porabi sredstev v vrh najuspešnejših programov na ravni EU. Čezmejno sodelovanje se bo nadaljevalo tudi v obdobju 2021- 2027, kar odpira potencial za številne nove učinkovite rešitve za skupne izzive čezmejnega območja.

Slike dogodka si lahko ogledate tukaj.  

Video dogodka si lahko ogledate tukaj.