Usmerjen 7. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov odprt do 28. 9. 2020

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 49 projektov, v skupni pogodbeni vrednosti 46,1 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Program sofinancira aktivnosti na treh prednostnih oseh. V okviru prednostne osi 1 »Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij«, je bilo do sedaj odobrenih 21 projektov v skupni vrednosti ca. 15,9 mio. EUR ESRR sredstev. 14 projektov, v skupni vrednosti ca.  17,6 mio. EUR ESRR sredstev, je bilo odobrenih v okviru 2. prednostne osi »Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov«. Na področju »Izboljšanja institucionalne zmogljivosti in učinkovite javne uprave« (prednostna os 3) je bilo prav tako odobrenih 14 projektov v skupni vrednosti ca. 12,6 mio. EUR ESRR sredstev. Kljub dejstvu, da program uspešno zasleduje zastavljeni okvir uspešnosti ter dosega večino zastavljenih programskih kazalnikov, na ravni programa še ni dosežen kazalnik, ki se nanaša na projekte z vključenimi raziskovalnimi institucijami na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (2. prednostna os, prednostna naložba 6f).

Skladno s sklepom 2, 16. pisne procedure je Odbor za spremljanje sklenil, da se dne 27. 7. 2020, na spletni strani programa, objavi usmerjen sedmi rok javnega razpisa za oddajo projektov. 

Rok je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov. 7. rok za oddajo projektnih vlog se bo zaključil 28. septembra 2020 ob 12. uri. Upoštevajoč višino razpoložljivih sredstev programa in doseganje programskih kazalnikov, se priporoča, da potencialna partnerstva ne presegajo sredstev v višini 350.000 EUR ESRR. 

Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na sledeči povezavi: Javni razpis in razpisna dokumentacija. 

Otvoritev OLIMPLINE (zipline) v Črni na Koroškem

V soboto, dne 4.7.2020 je ob 11. uri v centru Črne, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, potekala otvoritev OLIMPLINE (Zipline). V poklon sedmim domačim olimpijcem se je nova atrakcija poimenovala Olimpline. V okviru otvoritve so olimpijci iz Črne Zipline tudi preizkusili. Olimpline (Zipline) je del skupnega čezmejnega projekta „Naravni-geološki igralni prostor Peca“ z akronimom NatureGame, zasnovanega pod strategijo Geoparka Karavanke, ki se izvaja v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

OLIMPLINE v Črni na Koroškem je najdaljši neprekinjen Zipline v Sloveniji. Zardi poteka jeklenice preko Periadriatske prelomne cone obiskovalci potujejo neposredno iz Evrope v Afriko. Na štartno razgledni ploščadi so postavljene interpretacijske table, ki predstavljajo bogato geodiverziteto Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka. Najvišja točka Olimpline se nahaja 200 metrov nad tlemi, njegova dolžina pa znaša 1.260 metrov.

Nov turistični produkt skupaj s ponudbo vseh partnerjev okoli gore Pece, ki sodelujejo v skupnem čezmejnem projektu z akronimom »NatureGame«, je zaradi svoje privlačnosti “turistični motor” za skupna naravna doživetja v Geoparku Karavanke.

30 let Interreg-a

Kot drugi steber kohezijske politike je Interreg v središču evropskega duha, saj regije in države spodbuja k spopadanjem z izzivi, ki jih lahko rešijo le s skupnim sodelovanjem. Kampanja ob 30. obletnici Interreg-a poteka skozi vse leto 2020, njene glavne teme so »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

V okviru vsake izmed predlaganih tem je predstavljenih 30 najboljših dosedanjih projektov in dosežkov programov sodelovanja med državami EU na nivoju obmejnih pokrajin oziroma regij.

Obiščite spletno stran programov Interreg, da se seznanite z veliko zanimivimi dejstvi in dejavnostmi, med drugim tudi virtualno razstavo v treh vodilnih temah sodelovanja: »Zelena in podnebno nevtralna Evropa«, »Mladi« in »Vsi imamo Soseda«.

Spletno stran Interreg.eu si lahko ogledate z klikom na spodnji zemljevid.

 

 

 

 

 

 

Virtualno razstavo si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.