Ustanovitvena seja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Geopark Karavanke

© Urosh Grabner

Predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) so se včeraj v Suhi na Koroškem udeležili dogodka »Z regijo gradimo Evropo«, na katerem je bilo ustanovljeno Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje – EZTS Geopark Karavanke. Geopark Karavanke, ki povezuje občine in ustanove iz obmejnega prostora Slovenije in Avstrije in je doslej deloval kot delovna skupnost, je s tem dobil novo statusno obliko.

Pobuda za ustanovitev novonastalega združenja, ki je 75. tovrstno združenje v Evropi, je nastala v okviru projekta EUfutuR. Gre za enega od projektov Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020, ki je bil podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Mojca Muršec, vodja Skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 2014–2020, ki deluje v SVRK, je v svojem nagovoru poudarila: »Upam, da bo ta pomemben korak vsem vam, ki se trudite za turistični in razvojni preboj čezmejnega območja, olajšal izvajanje novih aktivnosti, kreativnih idej in zanimivih ponudb, ki bodo na območje Geoparka privabili številne obiskovalce ter odprli potencial za nadaljnji ekonomski in turistični razvoj

Z obeh strani na sani!

V okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken slovenski in avstrijski partnerji skupaj razvijajo trajnostne turistične produkte in specializirano čezmejno turistično ponudbo.

V soboto, 8. februarja 2020, bomo, s stransko aktivnostjo pod sloganom »Z obeh strani na sani!«, na dogodku »Dneva teka na smučeh na Jezerskem«, ki je v okviru niza zimskih doživetij v Karavankah organiziran v okviru projekta Alpe Adria Karavanke/Karawanken, sodelovali tudi predstavniki Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Na dogodku se bodo udeleženci lahko preizkusili v klasični in drsalni tehniki teka na smučeh. V popoldanskem dogajanju se bodo vrstile različne aktivnosti gibanja v snegu. Udeleženci so bodo lahko med drugim tudi v dvoje preizkušali v igrah sodelovanja na saneh. Najhitrejše in najspretnejše čaka presenečenje. Tovrstna aktivnost je le ena v nizu predstavitev rezultatov projektov s katerimi želimo v okviru programa »povedati« svojo zgodbo in s tem zgodbo projektov na čezmejnem območju. V primeru Alpe Adria Karavanke/Karawanken je sodelovanje malih občin privedlo do preboja, ki ga brez tega sodelovanja ne bi bilo mogoče doseči.

V februarju in marcu bodo v tem sklopu potekali še trije dogodki, in sicer dan zimskih doživetij v Šentjakobu (1. februar 2020), turno smučanje na Tromeji (28. februarja 2020) in zimska pravljica pod Stolom (22. in 23. februar 2020). S tovrstnimi dogodki se še dodatno poudarja pomen čezmejnega sodelovanja.

Bodite del »zgodbe« tudi vi in se nam pridružite na »Dnevu teka na smučeh«, ki bo potekal 8. februarja 2020 na Jezerskem.

VABILO

„SPread The Karawanks“: LITERATURA razširja obzorja

Mohorjeva želi s projektom „SMART Tourist ‒ SPread The Karawanks“ regijo kulturno-turistično predstaviti in uveljaviti s pomočjo literature. Krajinsko raznolika gorska veriga med Slovenijo in Avstrijo je na obeh straneh navdihovala in še navdihuje številne literarne ustvarjalce. Cilj je bralcem približati literarna dela, ki so vezana na kraje te regije in do njih omogočiti javen dostop.

Liharda Kamenska (nemško Hildegard von Stein), rojena okrog leta 900, je bila ena redkih žensk srednjega veka, ki je igrala aktivno vlogo v družbi. Ljudje na Južnem Koroškem so jo spoštovali in jo še spoštujejo zaradi njene dobrodelnosti in predanosti revnim in bolnim. Liharda, zgodovinska osebnost iz 10. stoletja, se pravi še iz dobe Karantanije, je imela pomembno vlogo kot posrednica med nemškim in slovenskim prebivalstvom. Takrat je imela stara slovenščina še dolga stoletja pomembno državniško funkcijo. To je čas prvih ohranjenih slovenskih in celo vseslovanskih zapisov v latinici, znamenitih Brižinskih spomenikov (nemško Freisinger Denkmäler). Skupno gre za tri spomenike, ki so bili del popotnega pastoralnega priročnika freisinškega škofa Abrahama, zapisana v drugi polovici 10. stoletja. Leta 1855 je slovenski škof Anton Martin Slomšek v “Drobtinicah za novo leto” pisal: “Bila je usmiljena mati Slovencev”. Roman je živa rekonstrukcija njene življenjske zgodbe in prikaz časa, kulture in družbe na območju Južne Koroške in opisuje v nemškem jeziku življenje žena v 10. stoletju.

Regina Schaunig, pisateljica romana se je rodila 1956 na Koroškem. V Gradcu in Celovcu je študirala nemški jezik, splošno in primerjalno jezikoslovje  ter filozofijo. Objavila je številne prispevke o sodobni literaturi in bila do 2014 znanstvena sodelavka Inštituta Roberta Musila Univerze v Celovcu in delala v Koroškem arhivu literature. Izvajala je literarno- zgodovinske raziskave v okviru celovške celovite izdaje Roberta Musila in raziskovala otroštvo in mladost znane pisateljice Ingeborg Bachmann. Od leta 2014 je samostojna pisateljica, sicer pa živi v Galiciji na Koroškem.

Veseli bomo vaše udeležbe, za vprašanja pa smo vam že sedaj na voljo preko telefona  +43 463 5651542 ali elektronskega naslova Martina.Kanzian@mohorjeva.at.

Vljudno vabljeni na predstavitev knjige. V prilogi VABILO!

Hermagoras|Mohorjeva
vabi na predstavitev knjige

LIHARDA,
Das Leben der Hildegard von Stein

Datum: 23.01.2020
Čas: 18:30
Kraj: Katoliški dom prosvete Tinje, Proštijska pot 1, 9121 Tainach/Tinje