ANKETA ZA PROJEKTNE CILJNE SKUPINE

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je februarja 2019 objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020.

Za namene tega vrednotenja vpliva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, ki je trenutno v polnem teku, se izvaja tudi anketa, namenjena projektnim ciljnim skupinam, ki je dosegljiva na naslednji povezavi: ANKETA.

Prosimo vse vodilne partnerje projektov, da povezavo na anketo posredujete svojim projektnim ciljnim skupinam in k temu pozovete tudi ostale projektne partnerje.

Rok za izpolnjevanje ankete je v sredo, 11. decembra 2019.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaš trud in čas. Vaše sodelovanje bo pomembno pripomoglo k rezultatom vrednotenja.