V Podčetrtku odobrenih nadaljnjih 6 projektov

V okviru 8. zasedanja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 27. novembra 2019 v Podčetrtku v Savinjski regiji, so člani odbora med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru petega roka za predložitev vlog. V okviru tega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 12 projektnih vlog. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 6 projektov, 4 projekti so bili zavrnjeni. V okviru prve prednostne osi so bili odobreni projekti z akronimi H2GreenTECH, Go MED, COMMON ACCESS 2 in ASAM, na drugi in tretji prednostni osi sta pa bila odobrena projekta z akronimi BioDiTOUR in YOUIND. Skupaj bo tako v programu v okviru petega roka Javnega razpisa vezanih nekaj več kot 2,7 mio EUR ESRR sredstev. S tem je odbor podprl sodelovanje projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije na področju raziskav in razvoja, biodiverzitete in institucionalnega povezovanja, s čimer je skupen odziv na izzive na čezmejnem območju bolj učinkovit ter prispeva k preseganju državnih meja.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v začetku leta 2020 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. V okviru zasedanja je potekala tudi predstavitev rezultatov evalvacije učinkovitosti in uspešnosti programa.