OBJAVA JAVNEGA NAROČILA ZA PROGRAMIRANJE 2021-2027

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javno naročilo za izbor zunanjega izvajalca za strokovno pomoč pri pripravi in izdelavi programskega dokumenta čezmejnega Interreg programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Glavni cilj tega javnega naročila je pridobiti zunanjega izvajalca, ki bo izdelal Interreg program Slovenija-Avstrija 2021-2027 na podlagi celovite teritorialne in socio-ekonomske analize programskega območja Slovenija-Avstrija in na analizi temelječe programske strategije ter nudil strokovno pomoč Delovni skupini za programiranje v postopku programiranja vse do predložitve in odobritve zadevnega programa s strani Evropske komisije.

Javni razpis v slovenskem jeziku je objavljen na Portalu javnih naročil na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=334138.

Razpisna dokumentacija (izvirnik v slovenskem jeziku in prevod v nemški jezik) je na voljo na sledeči povezavi: razpisna dokumentacija.

V primeru neskladij med slovenskim in nemškim besedilom razpisne dokumentacije je zavezujoča izvirna dokumentacija v slovenskem jeziku.

Rok za oddajo ponudb je 13. januar 2020 do 9. ure.

V Podčetrtku odobrenih nadaljnjih 6 projektov

V okviru 8. zasedanja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 27. novembra 2019 v Podčetrtku v Savinjski regiji, so člani odbora med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru petega roka za predložitev vlog. V okviru tega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 12 projektnih vlog. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 6 projektov, 4 projekti so bili zavrnjeni. V okviru prve prednostne osi so bili odobreni projekti z akronimi H2GreenTECH, Go MED, COMMON ACCESS 2 in ASAM, na drugi in tretji prednostni osi sta pa bila odobrena projekta z akronimi BioDiTOUR in YOUIND. Skupaj bo tako v programu v okviru petega roka Javnega razpisa vezanih nekaj več kot 2,7 mio EUR ESRR sredstev. S tem je odbor podprl sodelovanje projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije na področju raziskav in razvoja, biodiverzitete in institucionalnega povezovanja, s čimer je skupen odziv na izzive na čezmejnem območju bolj učinkovit ter prispeva k preseganju državnih meja.

Z vodilnimi partnerji odobrenih projektov bodo v začetku leta 2020 sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR. V okviru zasedanja je potekala tudi predstavitev rezultatov evalvacije učinkovitosti in uspešnosti programa.

UŽIVANJE IN DOŽIVLJANJE FLAGSHIP PRODUKTOV

Regije vzhodne in jugovzhodne Štajerske ter Pomurje in Podravje imajo veliko skupnega. Med drugim je to 9 kmetijskih produktov, naših vodilnih produktov (Flagship Products). Devet projektnih partnerjev se že tri leti uspešno povezuje na poti k skupnemu cilju. Sedaj lahko ponosno predstavimo projektne rezultate.

152 NOVIH PONUDB OKROG VODILNIH PRODUKTOV

Podajte se v svet buč, čakajo vas izredna doživetja vzdolž štajerske jabolčne ceste ter svečinske jabolčne in sadne poti, podajte se po poteh hrena, črpajte energijo in doživljajte termalno in mineralno vodo. Vse informacije o vodilnih produktih, to je o  termalni in mineralni vodi, o jabolkah, bučah, laškem fižolu, bezgu in aroniji, hrenu, kruhu, mleku in medu boste našli v devetih ponudbenih brošurah in kot povzetek v čezmejni ponudbeni karti.  Na tem mestu lahko prenesete ponudbene brošure, razvite v okviru projekta.

JABOLČNE DOŽIVLJAJSKE POSTAJE

Interaktivne doživljajske postaje vzdolž Štajerske jabolčne ceste so bile odprte v Puchu pri Weizu. Tudi v Svečini bo ob Svečinski jabolčni in sadni poti postavljena velika dvojezična informacijska tabla. Več informacij o slovenski postaji vam je na voljo tukaj: www.visitsvecina.si.

Doživljajska ponudba jabolk je pripravljena za domačine in goste – ob postajah boste izvedeli veliko dragocenega o sladkem vodilnem produktu. Ponudba obsega jabolka tekom leta, jabolčne sorte, ekološko pridelovanje in žganje Abakus. Več informacij o dejavnostih na avstrijskem Štajerskem lako dobite tukaj.

GRADIVO ZA USPOSABLJANJE O FLAGSHIP PRODUKTIH

Za vodilne produkte v projektni regiji smo pripravili priročnike za pouk v šolah ali na delavnicah. Tudi za vas smo pripravili bistvene informacije o najpomembnejših produktih. Priročnike za izobraževanje v nemškem jeziku lahko brezplačno prenesete tukaj. Priročniki za izobraževanje v slovenskem jeziku se pravkar dokončujejo. Priročnike v elektronski obliki lahko naročite po e-pošti na e-naslovu office@qua.or.at.