COOP4HEALTHCARE Zaključna konferenca: Razpis za plakate je odprt.

Med 12. in 14. novembrom 2019 bo v Beljaku, Avstriji, potekal Kongres inovacij o digitalni prihodnosti. Organizatorji pričakujejo, da se bo vodilne inovacijske platforme na območju Nemčije, Avstrije in Švice, ki letos poteka že deveto leto, udeležilo okrog 1000 obiskovalcev.

V sklopu kongresa bo Koroška univerza uporabnih znanosti organizirala prvi forum pametnih rešitev za življenje (smart living forum) na temo »Skupne inovacije od pametnih rešitev za življenje do pametne industrije«. Forum bo izveden na pobudo Koroške univerze uporabnih znanosti z namenom povečanja zavedanja o inovacijskih procesih, uspešne vpeljave socio-tehnoloških inovacij in povečanja kvalitete vsakodnevnega življenja ljudi.

Vzporedno s forumom se bo odvil zaključni dogodek projekta COOP4HEALTHCARE. Osrednji del dogodka predstavlja sodelovanje s plakati.

Raziskovalci in institucije, ki so aktivne na področju pametnih rešitev za življenje, so povabljene k predstavitvi svojih najnovejših rezultatov za mednarodno občinstvo.

Sodelovanje s plakatom je možno v treh tematskih področjih:

  • Tema 1: Izboljšave storitev zdravstvene oskrbe
  • Tema 2: Prizadevanje za tržni uspeh
  • Tema 3: Odprta kategorija od pametnih rešitev za življenje do pametne industrije

Kratki povzetki plakatov morajo biti predloženi v angleščini najkasneje do 1. septembra 2019 preko orodja za oddajo, ki se nahaja na povezavi:  https://www.conftool.org/slf2019/

Izbrani plakati bodo izobešeni na dogodku in predstavljeni med kratkimi predstavitvami na forumu.

Avtorji plakatov, ki bodo izbrani, bodo prejeli nadaljnja navodila o pripravi kratkega članka (3-4 strani) o glavnih prispevkih plakata. Članek bo nato še enkrat pregledan s strani organizatorjev in umeščen v digitalne objave po dogodku.

Več podrobnosti o tematskih področjih in postopku oddaje plakatov najdete na povezavi: https://forschung.fh-kaernten.at/aal/en/smart-living-forum-2019/