Nove možnosti s 3D tiskom

Dne 25. junija 2019 je Fachhochschule (FH) Kärnten na lokaciji v Beljaku gostila zaključni dogodek 3-letnega projekta MMO3D.

Partnerji Oprema Ravne d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Roboteh d.o.o. iz Slovenije ter avstrijska partnerja FH Kärnten in Wood Kompetenzzentrum St. Veit so predstavili rezultate projekta v okviru delavnice.

Uspešno je bil predstavljen tudi cilj projekta integracija znanja v učni proces. Nova spoznanja o 3D tisku s kompozitnimi materiali so bila vključena neposredno v izobraževanje. Študenti, ki so bili vključeni v projektne aktivnosti, so dizajnirali in natisnili kotne elemente za baterijsko ohišje. Najboljša oblika je bila tudi nagrajena.

Nato so bili rezultati projekta predstavljeni tudi v tako imenovani »galeriji rezultatov«.