12 projektnih vlog oddanih v petem roku za predložitev projektnih vlog

V četrtek, 4, julija 2019, se je zaključil peti rok za oddajo projektnih vlog v okviru Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020.

V okviru petega roka prijavitelji z oddanimi projektnimi vlogami kandidirajo za preostanek sredstev ESRR – dobrih 1,6 milijona evrov. Do navedenega roka je bilo oddanih 12 projektnih vlog, v skupni vrednosti nekaj več kot 5,1 mio EUR ESRR.