Nov začetek – Slovenija in Avstrija zastavili temlje za nadaljne čezmejno sodelovanje po 2020

Predstavniki obeh držav članic so se 2. julija 2019 sestali na prvem sestanku delovne skupine za programiranje, da bi razpravljali o okviru novega programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027.

Maja 2018 je Evropska komisija (EK) predstavila sveženj predlogov uredb, ki urejajo regionalni razvoj in kohezijsko politiko po letu 2020, ki še niso bili potrjeni. EK v prihajajočem obdobju predlaga posodobitev kohezijske politike z enostavnejšim in prožnejšim okvirom. Medtem ko predlogi predvidevajo krepitev e-kohezije in ohranjanje tematske osredotočenosti, uvajajo številne novosti. 

Glavni cilj prvega sestanka delovne skupine za programiranje je bila ustanovitev delovne skupine za programiranje, ki bo odgovorna za načrtovanje novega obdobja. Predstavniki so že obravnavali časovnico, okvirje in glavna odprta vprašanja ter se odločili podpreti kontinuiteto dobro delujočih struktur upravljanja programa.

Uspešen začetek programiranja se bo nadaljeval v okviru rednih sestankov, naslednja dva pa bosta potekala oktobra in decembra 2019.