REGIO HELP – projekt za ljudi

5. junija 2019 je v kraju Voitsberg, v Avstriji, potekal zaključni dogodek projekta REGIO HELP. 57 predstavnikov socialnih in zdravstvenih organizacij ter gospodarstva iz pilotnih regij Pomurje in Voitsberg se je v Voitsbergu sestalo na skupnem zaključku projekta REGIO HELP. Vodje projektov Rudolf Kahr, Haus des Lebens Voitsberg (Hiša življenja Voitsberg) in Peter Beznec, Center za zdravje in razvoj (CZR) Murska Sobota so pozdravili častne goste, organizacije in projektne partnerje.

Častni gostje so bili Bojana Ploj, predstavnica skupnega sekretariata Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, mag.a Elisabeth Grossmann, zvezna svetnica in vršilka dolžnosti državne svetnice mag.a Doris Kampus, HR mag. Hannes Peißl, okrožni glavar za območje Voitsberg, župan Franz Feirer, predsednik Združenja za socialno pomoč okrožja Voitsberg, ing. Josef Lienhart predstavnik župnika Geralda Krempla.

V svojih pozdravnih besedah sta mag.a Elisabeth Grossmann in HR mag. Hannes Peißl poudarila pomembnost tega projekta za regijo in poudarila pomen doseženega mreženja organizacij in nastalih možnosti pomoči za prebivalstvo. Prof. Damijan Mumel je predstavil znanstvene rezultate kvalitativnih in kvantitativnih raziskav projektnega partnerja UNI Maribor v obeh pilotnih regijah. Nato je šest organizacij poročalo o svojih regionalnih in dvostranskih izkušnjah ter izrazilo konkretne želje po nadaljnjem čezmejnem sodelovanju. 

Pod točko dnevnega reda “REGIO HELP – projekt za ljudi” je Rudolf Kahr predstavil dva modela, ki sta bila razvita v teku projekta v delovnih skupinah oz. mrežnih srečanjih in bi morala biti v prihodnosti osnova za sožitje v regijah. Trajnostni rezultati našega projekta so digitalni iskalnik Luiii, osebne informacijske točke, center za svetovanje, zdravstveno središče, mreženje in delovne skupine za sodelovanje z ljudmi v regijah! Film, ki ga je pripravil CZR o izhodiščni situaciji projekta, ciljih, dvostranskih dejavnostih in viziji v prihodnosti, je povzel skupne izkušnje in zaokrožil dogodek. 

Nazadnje se je vodja projekta Elisabeth Maderbacher zahvalila vsem organizacijam za predano sodelovanje, financerjem in projektnim partnerjem.Na koncu je prof. Damijan Mumel predal knjigo srečanj »Družbeni izzivi in družbeno upravljanje v sodobni informacijski družbi« naše mednarodne znanstveno-strokovne konference Bojani Ploj, mag. Hannesu Peißlu in županu Franzu Feireru. Z žalostjo, olajšanjem in upanjem na nadaljnje dvostransko sodelovanje se je skupni dogodek končal s pogostitvijo.