Velika zgodba v majhnem muzeju

Čezmejni projekt „PalaeoDiversiStyria – Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine do odkritja Novega Sveta“ je bil odobren v prvem roku javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstija 2014-2020 in traja od oktobra 2016 do decembra 2019.

PalaeoDiversiStyria zajema odkrivanje prvobitnih rastlinskih vrst v arheoloških kontekstih in njihovo revitalizacijo ter razvoj novih izdelkov za turizem. Revitalizacija prastarih kulturnih rastlin bo vodili k povečanju biotske raznovrstnosti in ponudila lokalnim proizvajalcem možnost razvoja novih turistično atraktivnih izdelkov, ki gradijo svojo identiteto na lokalni arheološki dediščini.

Kot eden izmed večjih mejnikov projekta PalaeoDiversiStyria je bila leta 2019 razvita mednarodna krovna znamka HERITERRA. HERITERRA – ime je kombinacija angleške besede „Heritage“ za kulturno dediščino in latinskega izraza za zemljo „terra“ – zastopa ne zgolj kvalitete in regionalnosti, ampak tudi zgodovinsko diverziteto, ki se je razvijala skozi tisočletja. Za utrditev znamke bosta v občinah Großklein in Hoče-Slivnica postavljena informacijska centra za proizvajalce ter obiskovalke in obiskovalce.

Junija 2019 bo tako daleč! Muzej Großklein vabi na otvoritveno zabavo, kjer bosta ob informacijskem centru predstavljena tudi nov nadstrešek in nova stalna razstava. S sodelovanjem z Universalmuseum Joanneum je nov muzej postal enkraten prostor, kjer se srečata preteklost in prihodnost, arheologija in turizem.

Na otvoritvi bodo za pokušino ponujeni gastronomski izdelki znamke HERITERRA, ki temeljijo na arheoloških in zgodovinskih raziskavah projekta PalaeoDiveriStyria.