Še na voljo nekaj manj kot 1,5 mio EUR ESRR

Danes, v ponedeljek, 3. junija 2019, je bila v Slovenj Gradcu izvedena delavnica namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov.

V okviru te delavnice je skupni sekretariat udeležencem na kratko predstavil program sodelovanja, podal informacije o javnem razpisu, analizi predhodnih štirih rokov Javnega razpisa in povzel najpogostejše administrativne napake, predstavil pravila o upravičenosti izdatkov, zahteve pravil informiranja in obveščanja, priloge k prijavnici ter elektronski sistem spremljanja (eMS), v katerem bodo prijavitelji oddali projektne vloge.

V okviru Javnega razpisa je za projekte še na voljo nekaj manj kot 1,5 mio EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Peti rok za oddajo projektov bo potekel 4. julija 2019 ob 12. uri.

Za več informacij o delavnici za prijavitelje kliknite tukaj.