Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

20. maja 2019 je v kraju Deutsch Goritz, v Avstriji, potekala javna zaključna prireditev projekta SI-MUR-AT.

Urad štajerske deželne vlade (Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost) je skupaj s 6 projektnimi partnerji (4 slovenskimi in 2 avstrijskima) v čezmejnem sodelovanju za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode izvedel projekt SI-MUR-AT. Dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo, predstavlja skupni izziv.

Splošni cilj projekta – trajno ohranjanje kakovosti podtalnice teles podzemne vode vzdolž Mure od Lipniškega polja do spodnje doline Mure (regija Gornja Radgona oz. Murska Sobota) – je partnerstvo doseglo s skupno izdelavo strategije in ukrepi za trajnostno varovanje voda. Glavne rezultate projekta so razvili skupaj na različnih ravneh (meritve, modeliranje, strategije preprečevanja) ter vključujejo prispevke in smernice za zmanjševanje vnosa hranil iz kmetijstva. Srednjeročno bo tako kakovost voda trajno izboljšana. Razvoj strategij za soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice je za regijo zelo pomemben.

Na zaključnem srečanju je tako bil predstavljen projekt SI-MUR-AT, skupaj s projektni partnerji, cilji projekta in rezultati le-tega. Partnerstvo je prav tako podalo pregled pričakovanih učinkov ukrepov, ki so jih razvili. V povezavi s tem je bil podpisan tudi memorandum o sodelovanju med obema državama. 

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta in na spletni strani programa.