Vabilo na delavnico za prijavitelje

Vabimo vas na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki bo 3. junija 2019 s pričetkom ob 10. uri v Fakulteti za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri.

Delavnica bo potekala v dveh jezikih, da se je lahko udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 43 projektov, v skupni vrednosti 43,5 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 97 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj manj kot 1,5 mio EUR ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na programu, bo na voljo še na 5. roku za predložitev vlog.

Na osnovi pregleda 43 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, v okviru 2. prednostne osi se manjkajoči kazalnik nanaša na projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 5. rok za predložitev vlog v okviru 1 prednostne osi naj ne presegajo 500.000 EUR ESRR sredstev, v okviru 2 prednostne osi, natančneje prednostne naložbe 6f naj ne presegajo 350.000 EUR ESRR sredstev ter v okviru 3 prednostne osi naj predloženi projekti ne presegajo 250.000 EUR ESRR sredstev.

Prijave na delavnico so možne na sledeči povezavi: http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/

Več informacij o 5. roku za predložitev vlog (razpoložljiva sredstva, priporočila) je na voljo na: http://www.si-at.eu/si2/2019/04/12/v-juliju-ponovno-moznost-za-pridobitev-esrr-sredstev/

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat