Objavljene nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljene so nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 5. dela (verzija 4), ki vsebuje navodila o poročanju o napredku projekta in 7. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.