OPOMNIK – Vabilo na delavnico za prijavitelje

Vabimo vas na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki bo 3. junija 2019 s pričetkom ob 10. uri v Fakulteti za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri.

Delavnica bo potekala v dveh jezikih, da se je lahko udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 43 projektov, v skupni vrednosti 43,5 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 97 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj manj kot 1,5 mio EUR ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na programu, bo na voljo še na 5. roku za predložitev vlog.

Na osnovi pregleda 43 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, v okviru 2. prednostne osi se manjkajoči kazalnik nanaša na projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 5. rok za predložitev vlog v okviru 1 prednostne osi naj ne presegajo 500.000 EUR ESRR sredstev, v okviru 2 prednostne osi, natančneje prednostne naložbe 6f naj ne presegajo 350.000 EUR ESRR sredstev ter v okviru 3 prednostne osi naj predloženi projekti ne presegajo 250.000 EUR ESRR sredstev.

Prijave na delavnico so možne na sledeči povezavi: http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/

Več informacij o 5. roku za predložitev vlog (razpoložljiva sredstva, priporočila) je na voljo na: http://www.si-at.eu/si2/2019/04/12/v-juliju-ponovno-moznost-za-pridobitev-esrr-sredstev/

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

Ekološko trajnostno kmetijstvo v skladu s sodobnim gospodarjenjem z vodami

20. maja 2019 je v kraju Deutsch Goritz, v Avstriji, potekala javna zaključna prireditev projekta SI-MUR-AT.

Urad štajerske deželne vlade (Oddelek 14, Vodno gospodarstvo, viri in trajnost) je skupaj s 6 projektnimi partnerji (4 slovenskimi in 2 avstrijskima) v čezmejnem sodelovanju za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode izvedel projekt SI-MUR-AT. Dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo, predstavlja skupni izziv.

Splošni cilj projekta – trajno ohranjanje kakovosti podtalnice teles podzemne vode vzdolž Mure od Lipniškega polja do spodnje doline Mure (regija Gornja Radgona oz. Murska Sobota) – je partnerstvo doseglo s skupno izdelavo strategije in ukrepi za trajnostno varovanje voda. Glavne rezultate projekta so razvili skupaj na različnih ravneh (meritve, modeliranje, strategije preprečevanja) ter vključujejo prispevke in smernice za zmanjševanje vnosa hranil iz kmetijstva. Srednjeročno bo tako kakovost voda trajno izboljšana. Razvoj strategij za soobstoj kmetijstva in varovanja podtalnice je za regijo zelo pomemben.

Na zaključnem srečanju je tako bil predstavljen projekt SI-MUR-AT, skupaj s projektni partnerji, cilji projekta in rezultati le-tega. Partnerstvo je prav tako podalo pregled pričakovanih učinkov ukrepov, ki so jih razvili. V povezavi s tem je bil podpisan tudi memorandum o sodelovanju med obema državama. 

Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani projekta in na spletni strani programa.

 

ZAKAJ SI EVROPA? – VIDEO NATEČAJ 2019

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija organizira amaterski video natečaj za ozaveščanje državljanov o prednostih, ki jih prinaša dejstvo, da smo del Evrope in vas s tem želimo vključiti v vrednote sodelovanja. Sodelovanje v natečaju je preprosto! Pošljite nam vaše video posnetke na temo “Zakaj si Evropa?”

Vabilo na delavnico za prijavitelje

Vabimo vas na delavnico za prijavitelje v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki bo 3. junija 2019 s pričetkom ob 10. uri v Fakulteti za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec.

Delavnica je namenjena potencialnim prijaviteljem v okviru 5. roka Javnega razpisa za predložitev projektov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020, ki se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri.

Delavnica bo potekala v dveh jezikih, da se je lahko udeležijo prijavitelji iz obeh držav.

V okviru Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je bilo do sedaj odobrenih 43 projektov, v skupni vrednosti 43,5 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Do sedaj je tako dodeljenih oziroma pogodbeno vezanih dobrih 97 % vseh razpoložljivih programskih sredstev. Preostanek sredstev, nekaj manj kot 1,5 mio EUR ESRR ter dodatno k temu še sredstva od ostankov na programu, bo na voljo še na 5. roku za predložitev vlog.

Na osnovi pregleda 43 odobrenih projektov, ugotavljamo, da na ravni programa še nismo dosegli vseh načrtovanih vrednosti programskih kazalnikov. Kazalniki, kjer vrednosti še niso dosežene se nanašajo na projekte na temo raziskav in razvoja (1. specifični cilj) ter na temo internacionalizacije (3. specifični cilj) v okviru 1. prednostne osi, v okviru 2. prednostne osi se manjkajoči kazalnik nanaša na projekte, ki vključujejo raziskovalne institucije na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov (prednostna naložba 6f). Glede na višino razpoložljivih sredstev in doseganje vrednosti programskih kazalnikov, velja upoštevati  priporočilo, da projekti, ki se prijavljajo na 5. rok za predložitev vlog v okviru 1 prednostne osi naj ne presegajo 500.000 EUR ESRR sredstev, v okviru 2 prednostne osi, natančneje prednostne naložbe 6f naj ne presegajo 350.000 EUR ESRR sredstev ter v okviru 3 prednostne osi naj predloženi projekti ne presegajo 250.000 EUR ESRR sredstev.

Prijave na delavnico so možne na sledeči povezavi: http://www.si-at.eu/en2/workshop-for-applicants/

Več informacij o 5. roku za predložitev vlog (razpoložljiva sredstva, priporočila) je na voljo na: http://www.si-at.eu/si2/2019/04/12/v-juliju-ponovno-moznost-za-pridobitev-esrr-sredstev/

Lep pozdrav,

vaš Skupni Sekretariat

ABS Network – Peto, in zaključno, poslovno srečanje projekta bo 12. junija v Mariboru

Projekt ABS Network sofinancira program V-A Interreg Slovenija-Avstrija. Projektna skupina – Tehniška univerza v Gradcu, Talum d.d. in Tiko Pro d.o.o. – bo predstavila trenutne (skoraj dokončane) rezultate projekta. Predstavljene bodo informacije o razvoju STAF panela in funkcionalnega prototipa. Izvedeli boste tudi, kako povečati energetsko učinkovitost stavbe.

Že skoraj dve leti projekt povezuje relevantne akterje in ciljne skupine na programskem območju na področju energetsko učinkovitih rešitev. Poslovna srečanja so zato odlična priložnost za spoznavanje potencialnih bodočih poslovnih partnerjev.

Zato izkoristite zadnjo priložnost, da v okviru projekta dobite informacije iz prve roke o tem, kako s pomočjo nepovratnih sredstev zagnati inovativne projekte.:

KJE: Hotel City Maribor 

KDAJ: Sreda, 12. junij 2019 med 9:00 in 15:00

Udeležba na dogodku je brezplačna – registrirate se lahko tukaj.

Kaj o projektu pravijo projektni partnerji? – Tukaj lahko izveste več.
… in tukaj nekaj vtisov udeležencev preteklih poslovnih srečanj.

#interreg #slovenija #avstrija #evropa #sonce #energija #tikopro #talum #tugraz

 

Objavljene nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence

Objavljene so nove verzije dveh delov Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, in sicer 5. dela (verzija 4), ki vsebuje navodila o poročanju o napredku projekta in 7. dela (verzija 2), ki vsebuje navodila glede arhiviranja in zaključevanja.

Nove oz. vsebinsko nadgrajene verzije so na voljo na spletni strani v priročniku o izvajanju projektov za upravičence (5. del in 7. del) oz. v okviru razpisne dokumentacije javnega razpisa.

 

Vabilo na delavnico za poročanje za slovenske upravičence

Sektor za kontrolo-programi ETS in MFM v okviru Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vabi na delavnico za poročanje za slovenske upravičence čezmejnih programov Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija, transnacionalnih programov Interreg V-B Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, Mediteran, ADRION ter medregionalnega programa Interreg V-C INTERREG EUROPE, ki bo potekala 13. 5. 2019 v prostorih MONS Hotel-a, dvorana Plečnik 1-5, s pričetkom ob 10.00 uri.

Na delavnico se je potrebno prijaviti na povezavi – e-prijava in sicer do vključno 9. 5. 2019. Iz vsake institucije se lahko prijavita največ dve osebi.
Podrobnejše informacije so vam na voljo v priloženem vabilu.
Delavnica_vabilo_13052019_1