Preseganje povprečnosti – preseganje meja: Geopark upravljavski center

V sklopu projekta NaKult je v petek, 12. aprila 2019, potekala otvoritev novih prostorov v stavbi nekdanje Ljudske šole Šentlipš, v občini Sittersdorf/Žitara vas. Prostori bodo služili kot Geopark upravljavski center, v njih je urejena tudi Geodelavnica za različne, predvsem izobraževalne aktivnosti.

Interreg sredstva so namenjene vsebinam, ki presegajo državne meje in katerih izvajanje dosega boljše rezultate, če aktivnosti potekajo usklajeno na obeh straneh meje. Sodelovanje ni zmeraj nekaj samoumevnega, nekaj kar se bo odvilo povsem samodejno, ampak je za to potrebna želja po preseganju povprečnosti. Dober primer sodelovanja je projekt NaKult, v katerem več občin in regionalnih institucij na obeh  straneh meje širi zavedanje o bogati geodiverziteti Geoparka in razvija daljinske pohodniške poti, kot novi skupen turistični produkt. Rezultat projekta je tudi upravljavski center v Žitari vasi. Za njegovo delovanje so v okviru projekta kupili opremo in pohištvo za prostor, ki bo namenjen izvedbi različnih dejavnosti, kot so vsakoletni geopark kamp in izobraževalne delavnice.

Otvoritve novih prostorov so se udeležili Dimitrij Pur, vodja organa upravljanja programa, Daniel Fellner, deželni svetnik, Angelika Kuss-Bergner, državnozborska poslanka ter predstavniki projektnih partnerjev in župani Geopark občin: Jakob Strauss (župan občine Sittersdorf/Žitara in 2. predsednik deželnega parlamenta), Gerhard Visotschnig (župan občine Neuhaus/Suha), Franc Jožef Smrtnik (župan občine Železna Kapla/Bad Eisenkappel), Stefan Visotschnig (župan občine Pliberk/Bleiburg), Herman Srienz (župan občine Feistritz ob Bleiburg/Bistrica pri Pliberku), Hannes Mak (župan občine Gallizien) in Bernhard Sadovnik (župan občine Globasnitz/Globasnica).

Dogodek je popestril otroški pevski zbor Ljudske šole Sittersdorf/Žitara vas.

Za več informacij o dogodku obiščite: www.geopark-karawanken.at.