Na avstrijskem Gradiščanskem vezali 97 % programskih sredstev

V okviru 7. zasedanja Odbora za spremljanje (OzS) Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, ki je potekalo 3. in 4. aprila 2019 v kraju St. Martin an der Raab na avstrijskem Gradiščanskem, so člani OzS med drugim odločali tudi o projektih, ki so bili predloženi v okviru četrtega roka za predložitev vlog. V okviru tega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 21 projektnih vlog. Na zasedanju sta bila odobrena 2 projekta, 4 projekte so člani OzS odložili, medtem ko je bilo 9 projektov zavrnjenih. Skupaj bo tako v programu v okviru četrtega roka Javnega razpisa vezanih nekaj več kot 900 tisoč EUR ESRR sredstev, kar pomeni, da je program vezal 97% vseh razpoložljivih programskih sredstev. V okviru odobrenega projekta BANAP (2. prednostna os) bodo slovenski in avstrijski partnerji skupaj promovirali ohranjanje biotske raznovrstnosti in zasnovali praktične rešitve za vzdrževanje biotsko bogatih travišč. Projekt Co_Operation (3. prednostna os) krepi sodelovanje v skupnih reševalnih akcijah ob naravnih in ostalih nesrečah med partnerji v Gornji Radgoni in Bad Radkersburg-u. Z vodilnima partnerjema odobrenih projektov bodo predvidoma meseca maja sklenjene pogodbe o sofinanciranju s sredstvi ESRR.

Naslednji, peti rok za oddajo vlog se bo zaključil 4. julija 2019 ob 12. uri. Javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na programski spletni strani. Za več podrobnosti v zvezi s 5. rokom javnega razpisa se lahko obrnete na Mojco Muršec (T: 01 400 3167).

Člani OzS so tudi zastavili okvir za programiranje programskega obdobja 2021-2027. V okviru zasedanja je potekala tudi predstavitev projekta INNOVET. Udeležencem odbora sta se kratko pridružila tudi predsednica deželnega parlamenta Gradiščanske, Verena Dunst, in župan občine St. Martin an der Raab, Franz Josef Kern, ki sta poudarila potencial čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v duhu sledenja evropski usmerjenosti.

Sklepe nadzornega odbora si lahko pogledate tukaj.